Hỏi Đáp

010293 là gì? Bỏ qua là phí cuộc đời!

Nội Dung Bài Viết

010293 là gì? Bỏ qua là phí cuộc đời!

010293 là gì? 010293 nghĩa là gì trend facebook, TikTok, wowhay4u.com chia sẻ giải thích ý nghĩa 010293 ngay bây giờ.

Cộng động mạng facebook, TikTok đang xôn xao số 010293 mà nhiều người không biết 010293 là gì, wowhay4u.com chia sẻ ngay sau đây.
010293 là gì?
010293 là dãy số gồm 6 chữ số bắt đầu bằng số 0 và kết thúc bằng số 3. 
010293 là số báo danh của một thí sinh trong kỳ thi TNPT 2021 có thể có hành vi vi phạm Qui chế thi khi dùng điện thoại chụp lại đề thi môn Toán và gửi ra ngoài cho người nhà nhờ giải hộ (theo chia sẻ của cộng đồng mạng).

Ảnh chụp màn hình.
Sự thật câu chuyện số 010293 là gì?
Cụ thể, sau khi thi môn Toán thì trên một group trên mạng xã hội, một người tên TG đã để lại bình luận cùng ảnh đề thi môn Toán: “Giải dù bé nhà em 36, 38, 40, 42, 45 với ạ, gấp ạ”.

Ảnh chụp màn hình.
Có nhiều ý kiến cho rằng thí sinh này vi phạm vi chế thi nhưng cũng có ý kiến nhận định là biết đâu đề thi được chụp vào thời điểm đã hết giờ làm bài và người thân kia đưa lên hỏi đáp án thật thì thế nào?
Theo hình ảnh được đăng tải, thời gian là 15h59 phút. Tấm ảnh được tài khoản có tên T.G đăng tải lên để hỏi bài vào 4 phút trước. Còn môn Toán kết thúc thi là vào 16 giờ.

Ảnh chụp màn hình.
Từ đó, cộng đồng mạng khẳng định, thời gian làm bài môn Toán vẫn còn 5 phút trước khi T.G đã đăng ảnh và hỏi bài. Cũng có nghĩa là, không biết bằng cách nào tài khoản T.G có được hình ảnh đề thi Toán khi chưa hết thời gian thi và còn gửi lên cộng đồng mạng để hỏi bài.
Thế nên, cộng đồng mạng nghi ngờ rằng có một vụ gian lận thi cử đã được diễn ra. 
Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa rõ thực hư, chỉ là phỏng đoán của cộng đồng mạng và cần có sự vào cuộc và kết luận từ phía có thẩm quyền. 

#là #gì #Bỏ #qua #là #phí #cuộc #đời

010293 là gì? 010293 nghĩa là gì trend facebook, TikTok, wowhay4u.com chia sẻ giải thích ý nghĩa 010293 ngay bây giờ.

Cộng động mạng facebook, TikTok đang xôn xao số 010293 mà nhiều người không biết 010293 là gì, wowhay4u.com chia sẻ ngay sau đây.

010293 là gì?

010293 là dãy số gồm 6 chữ số bắt đầu bằng số 0 và kết thúc bằng số 3. 

010293 là số báo danh của một thí sinh trong kỳ thi TNPT 2021 có thể có hành vi vi phạm Qui chế thi khi dùng điện thoại chụp lại đề thi môn Toán và gửi ra ngoài cho người nhà nhờ giải hộ (theo chia sẻ của cộng đồng mạng).

Ảnh chụp màn hình.

Sự thật câu chuyện số 010293 là gì?

Cụ thể, sau khi thi môn Toán thì trên một group trên mạng xã hội, một người tên TG đã để lại bình luận cùng ảnh đề thi môn Toán: “Giải dù bé nhà em 36, 38, 40, 42, 45 với ạ, gấp ạ”.

Ảnh chụp màn hình.

Có nhiều ý kiến cho rằng thí sinh này vi phạm vi chế thi nhưng cũng có ý kiến nhận định là biết đâu đề thi được chụp vào thời điểm đã hết giờ làm bài và người thân kia đưa lên hỏi đáp án thật thì thế nào?

Theo hình ảnh được đăng tải, thời gian là 15h59 phút. Tấm ảnh được tài khoản có tên T.G đăng tải lên để hỏi bài vào 4 phút trước. Còn môn Toán kết thúc thi là vào 16 giờ.

Ảnh chụp màn hình.

Từ đó, cộng đồng mạng khẳng định, thời gian làm bài môn Toán vẫn còn 5 phút trước khi T.G đã đăng ảnh và hỏi bài. Cũng có nghĩa là, không biết bằng cách nào tài khoản T.G có được hình ảnh đề thi Toán khi chưa hết thời gian thi và còn gửi lên cộng đồng mạng để hỏi bài.

Thế nên, cộng đồng mạng nghi ngờ rằng có một vụ gian lận thi cử đã được diễn ra. 

Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa rõ thực hư, chỉ là phỏng đoán của cộng đồng mạng và cần có sự vào cuộc và kết luận từ phía có thẩm quyền. 

Xem thêm

010293 là gì? Bỏ qua là phí cuộc đời!

010293 là gì? 010293 nghĩa là gì trend facebook, TikTok, wowhay4u.com chia sẻ giải thích ý nghĩa 010293 ngay bây giờ.

Cộng động mạng facebook, TikTok đang xôn xao số 010293 mà nhiều người không biết 010293 là gì, wowhay4u.com chia sẻ ngay sau đây.
010293 là gì?
010293 là dãy số gồm 6 chữ số bắt đầu bằng số 0 và kết thúc bằng số 3. 
010293 là số báo danh của một thí sinh trong kỳ thi TNPT 2021 có thể có hành vi vi phạm Qui chế thi khi dùng điện thoại chụp lại đề thi môn Toán và gửi ra ngoài cho người nhà nhờ giải hộ (theo chia sẻ của cộng đồng mạng).

Ảnh chụp màn hình.
Sự thật câu chuyện số 010293 là gì?
Cụ thể, sau khi thi môn Toán thì trên một group trên mạng xã hội, một người tên TG đã để lại bình luận cùng ảnh đề thi môn Toán: “Giải dù bé nhà em 36, 38, 40, 42, 45 với ạ, gấp ạ”.

Ảnh chụp màn hình.
Có nhiều ý kiến cho rằng thí sinh này vi phạm vi chế thi nhưng cũng có ý kiến nhận định là biết đâu đề thi được chụp vào thời điểm đã hết giờ làm bài và người thân kia đưa lên hỏi đáp án thật thì thế nào?
Theo hình ảnh được đăng tải, thời gian là 15h59 phút. Tấm ảnh được tài khoản có tên T.G đăng tải lên để hỏi bài vào 4 phút trước. Còn môn Toán kết thúc thi là vào 16 giờ.

Ảnh chụp màn hình.
Từ đó, cộng đồng mạng khẳng định, thời gian làm bài môn Toán vẫn còn 5 phút trước khi T.G đã đăng ảnh và hỏi bài. Cũng có nghĩa là, không biết bằng cách nào tài khoản T.G có được hình ảnh đề thi Toán khi chưa hết thời gian thi và còn gửi lên cộng đồng mạng để hỏi bài.
Thế nên, cộng đồng mạng nghi ngờ rằng có một vụ gian lận thi cử đã được diễn ra. 
Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa rõ thực hư, chỉ là phỏng đoán của cộng đồng mạng và cần có sự vào cuộc và kết luận từ phía có thẩm quyền. 

#là #gì #Bỏ #qua #là #phí #cuộc #đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button