Xe

100 câu hỏi điểm liệt thi lái xe ô tô – Phần 1

Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép Tổng cục Đường bộ ban hành bộ câu hỏi lý thuyết học lái xe ô tô mới với 600 câu hỏi, trong đó có 100 câu hỏi điểm liệt. Nếu thí sinh làm đúng toàn bộ các câu hỏi trong bộ đề thi tùy vào hạng xe, nhưng chỉ cần trả lời sai chỉ một hoặc hai trong bộ 100 câu hỏi điểm liệt này thì vẫn sẽ bị hủy kết quả thi lý thuyết.

100 câu hỏi điểm liệt có 58 câu hỏi về quy tắc giao thông, 12 câu hỏi liên quan đến kỹ thuật lái xe, 30 câu hỏi sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông. Các câu hỏi đều chỉ có 1 phương án trả lời duy nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button