Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh (2 Mẫu) Bản kiểm điểm cá nhân học sinh cuối kỳ, cuối năm

Nội Dung Bài Viết

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh (2 Mẫu) Bản kiểm điểm cá nhân học sinh cuối kỳ, cuối năm

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh là biểu mẫu được dùng vào cuối mỗi kỳ học hoặc cuối năm học để học sinh tự đánh giá lại quá trình rèn luyện, tuân thủ thực hiện các quy định của nhà trường.
Nội dung trong mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh cần trình bày các thông tin cơ bản như: quốc hiệu tiêu ngữ, họ tên học sinh, lớp, những ưu điểm, nhược điểm, những vi phạm của học sinh trong năm học. Đây là một trong những căn cứ để giáo viên xếp loại hạnh kiểm học sinh. Bên cạnh đó các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học sinh. Vậy sau đây là 2 mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học sinh, mời các bạn cùng đón đọc.
Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh – Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o———
BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
Học kì… (năm học 20… – 20…)
Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp:……………………………………….
Em tên là:…………………………………………………………………………………
Học sinh lớp……………………. Trường :……………………………………….…
Trong học kì… (năm học 20… – 20…) vừa qua, em đã có những ưu điểm cũng như khuyết điểm sau:
– Về ưu điểm:……………………………………………………………………………..
Hoạt động phong trào:…………………………………………………………………
Học tập:…………………………………………………………………………………….
Vấn đề khác:…………………………………………………………………………….
– Khuyết điểm: Trong học kì một vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:
Lỗi vi phạm
Số lần
Vắng có phép, xin về

Vắng không phép

Không chuẩn bị bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5)

Không phù hiệu

Không đồng phục

Bị quản sinh phê bình

Mất TT

Bị phê bình ghi SĐB

Đánh nhau

Vô lễ với GV

Vi phạm khác:……………………………………………………..
* Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………………………….
* Ý kiến cá nhân:…………………………………………………..
Trên đây là bản tự kiểm về cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm ………….cho em.
Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì tới.
Em xin cảm ơn!

…, ngày… tháng… năm…
Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học sinh – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..
Họ và tên:………………………………………………………………………….
Học sinh lớp:……………………… Trường:………………………………
Trong học kì…. năm học 2021-2022 vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:
+ Ưu điểm:
Trong học kỳ vừa qua, em đã đạt được những ưu điểm như sau:
Học tập:……………………………………………………………………….
Kỷ luật:………………………………………………………………………..
Hoạt động phong trào:………………………………………………….
Vấn đề khác:………………………………………………………………
+ Về khuyết điểm:
Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:
– Nghỉ học có phép:…….lần.
– Nghỉ học không phép:…….lần.
– Đi học muộn:……..lần.
– Nói chuyện ồn ào trong giờ học:……..lần.
– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp:……..lần.
– Vô lễ với giáo viên:……..lần.
……………………………………………………………………………….
Với những ưu và khuyết điểm trên, em xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:
+ Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………………………………..
Ngoài ra, em xin đưa ra một vài ý kiến đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp tới, mong được thầy cô xem xét.
+ Ý kiến cá nhân:
Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo xem xét, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho em.
Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để học tập tốt, thực hiện theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày… tháng… năm……
Học sinh(Ký và ghi rõ họ tên)

#Bản #tự #xếp #loại #hạnh #kiểm #của #học #sinh #Mẫu #Bản #kiểm #điểm #cá #nhân #học #sinh #cuối #kỳ #cuối #năm

Tự đánh giá hạnh kiểm của học sinh là biểu mẫu được sử dụng vào cuối mỗi học kỳ hoặc cuối năm học để học sinh tự đánh giá con đường học vấn của mình và tôn trọng các quy định của nhà trường.

Nội dung của mẫu phiếu tự đánh giá hạnh kiểm học sinh cần trình bày những thông tin cơ bản như: Quốc hiệu, tên học sinh, lớp, điểm mạnh, điểm yếu, các lỗi của học sinh trong năm. Đây là một trong những căn cứ để giáo viên xếp loại hạnh kiểm của học sinh. Ngoài ra, bạn có thể xem nhiều hồ sơ xếp loại hạnh kiểm của học sinh. Vì vậy, đây là hai ví dụ về việc tự đánh giá hành vi của học sinh, mời bạn đọc tiếp tục.

Tự Đánh giá Hạnh kiểm của Học sinh – Học phần 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——- o0o ———

DANH SÁCH KIỂM TRA CÁ NHÂN

Học kỳ … (năm học 20 … – 20 …)

Thân mến: Giáo viên chủ nhiệm lớp: ………………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………

Học sinh lớp …………………………. Trường học :……………………………………….…

Trong học kỳ I vừa qua (năm học 20 … – 20 …), tôi gặp những thuận lợi và khó khăn sau:

– Thông tin về quyền lợi: …………………………………………………………………………………… ..

Hoạt động phong trào: …………………………………………………………….

Học:…………………………………………………………………………………….

Các vấn đề khác:…………………………………………………………….

– Nhược điểm: Học kì trước em mắc một số lỗi sau:

lỗi vi phạm Lịch trình
Trong trường hợp không có sự cho phép, vui lòng quay lại
vắng mặt không chính đáng
Không chuẩn bị cho các lớp học
Đừng làm bài tập về nhà của bạn
không học
Tôi bị điểm kém (<5)
không có huy hiệu
không có đồng phục
Bị các quản trị viên phê bình
mất TT
SDB chỉ trích
Chiến đấu
không tôn trọng giáo viên

Các vi phạm khác:………………………… ..

* Tự đánh giá hạnh kiểm: …………………………………………………………….

* Ý kiến ​​cá nhân:…………………………………………………….

Đây là bản tự kiểm tra cá nhân của tôi. Kính mong cô giáo xem xét, xếp loại hạnh kiểm của …………… cho em.

Em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì sau.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…, ngày tháng năm …

Sinh viên

(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

Biểu mẫu Tự đánh giá Hạnh kiểm của Học sinh – Học phần 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Thân mến: Giám đốc…………..

Tên và họ:………………………………………………………………………….

Học sinh lớp: ………… Trường: …………………….

Trong suốt học kỳ…. Trong năm học 2021-2022 vừa qua, tôi có những thuận lợi và khó khăn sau:

+ Ưu điểm:

Trong học kỳ trước, tôi đã nhận được những lợi ích sau:

Học:……………………………………………………………………….

Môn học:………………………………………………………………………..

Hoạt động phong trào: …………………………………………………………….

Các vấn đề khác: ………………………………………………………………………

Về nhược điểm:

Tuy nhiên, tôi đã mắc phải những sai lầm sau:

– Nghỉ học: …… .lần.

– Nghỉ học không phép: …… .lần.

– Đi học muộn: …… .lần.

– Nói to trong giờ học: …… .lần.

– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp học: …… .lần.

– Vô lễ với cô giáo: …… ..lần.

………………………………………………………………………………………………………….

Với những thuận lợi và khó khăn trên, tôi xin đánh giá hành vi của cá nhân như sau:

+ Tự đánh giá hạnh kiểm: …………………………………………………………….

Ngoài ra, em xin đưa ra một số đề xuất về tiết học của học kì sau, mong được giáo sư xem xét.

+ Ý kiến ​​cá nhân:

Đây là ý kiến ​​cá nhân của tôi. Em mong cô giáo kiểm tra, đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của em.

Học kỳ sau em xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để học tập tốt, tuân theo nội quy, cống hiến nhiều hơn nữa cho lớp, cho trường. Cảm ơn bạn từ tận trái tim!

………., Ngày tháng năm ……

Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh (2 Mẫu) Bản kiểm điểm cá nhân học sinh cuối kỳ, cuối năm

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh là biểu mẫu được dùng vào cuối mỗi kỳ học hoặc cuối năm học để học sinh tự đánh giá lại quá trình rèn luyện, tuân thủ thực hiện các quy định của nhà trường.
Nội dung trong mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh cần trình bày các thông tin cơ bản như: quốc hiệu tiêu ngữ, họ tên học sinh, lớp, những ưu điểm, nhược điểm, những vi phạm của học sinh trong năm học. Đây là một trong những căn cứ để giáo viên xếp loại hạnh kiểm học sinh. Bên cạnh đó các bạn xem thêm biên bản xếp loại hạnh kiểm học sinh. Vậy sau đây là 2 mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học sinh, mời các bạn cùng đón đọc.
Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh – Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o———
BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
Học kì… (năm học 20… – 20…)
Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp:……………………………………….
Em tên là:…………………………………………………………………………………
Học sinh lớp……………………. Trường :……………………………………….…
Trong học kì… (năm học 20… – 20…) vừa qua, em đã có những ưu điểm cũng như khuyết điểm sau:
– Về ưu điểm:……………………………………………………………………………..
Hoạt động phong trào:…………………………………………………………………
Học tập:…………………………………………………………………………………….
Vấn đề khác:…………………………………………………………………………….
– Khuyết điểm: Trong học kì một vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:
Lỗi vi phạm
Số lần
Vắng có phép, xin về

Vắng không phép

Không chuẩn bị bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5)

Không phù hiệu

Không đồng phục

Bị quản sinh phê bình

Mất TT

Bị phê bình ghi SĐB

Đánh nhau

Vô lễ với GV

Vi phạm khác:……………………………………………………..
* Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………………………….
* Ý kiến cá nhân:…………………………………………………..
Trên đây là bản tự kiểm về cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm ………….cho em.
Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì tới.
Em xin cảm ơn!

…, ngày… tháng… năm…
Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học sinh – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..
Họ và tên:………………………………………………………………………….
Học sinh lớp:……………………… Trường:………………………………
Trong học kì…. năm học 2021-2022 vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:
+ Ưu điểm:
Trong học kỳ vừa qua, em đã đạt được những ưu điểm như sau:
Học tập:……………………………………………………………………….
Kỷ luật:………………………………………………………………………..
Hoạt động phong trào:………………………………………………….
Vấn đề khác:………………………………………………………………
+ Về khuyết điểm:
Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:
– Nghỉ học có phép:…….lần.
– Nghỉ học không phép:…….lần.
– Đi học muộn:……..lần.
– Nói chuyện ồn ào trong giờ học:……..lần.
– Gây rối, mất đoàn kết trong lớp:……..lần.
– Vô lễ với giáo viên:……..lần.
……………………………………………………………………………….
Với những ưu và khuyết điểm trên, em xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:
+ Tự xếp loại hạnh kiểm:…………………………………………..
Ngoài ra, em xin đưa ra một vài ý kiến đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp tới, mong được thầy cô xem xét.
+ Ý kiến cá nhân:
Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo xem xét, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho em.
Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để học tập tốt, thực hiện theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày… tháng… năm……
Học sinh(Ký và ghi rõ họ tên)

#Bản #tự #xếp #loại #hạnh #kiểm #của #học #sinh #Mẫu #Bản #kiểm #điểm #cá #nhân #học #sinh #cuối #kỳ #cuối #năm

  • Tổng Hợp: Du Lịch Sen Vàng
  • #Bản #tự #xếp #loại #hạnh #kiểm #của #học #sinh #Mẫu #Bản #kiểm #điểm #cá #nhân #học #sinh #cuối #kỳ #cuối #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button