Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm 2021 được Hội khuyến học địa phương lập và báo cáo lên cấp trên nhằm thống kê công tác tổ chức, xây dựng phát triển giáo dục xã hội 6 tháng đầu năm. Big Data VN mời các bạn tham khảo.

 • Báo cáo sơ kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm
 • Bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm

1. Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm số 1

UBND HUYỆN

Số:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác khuyến học 6 tháng đầu năm……..Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ….

I. Kết quả hoạt động

1. Phát triển tổ chức hội và hội viên

Hội Khuyến các xã, thị trấn đã tích cực củng cố kiện toàn tổ chức hội và phát triển hội viên. Đến nay, toàn huyện ……….. tiếp tục duy trì hoạt động …..Hội khuyến học xã, thị trấn, với …..chi hội khuyến học ấp, khu phố (tăng 21 chi hội), 15 chi hội cơ quan, 58 Ban khuyến học trường học. Tổng số 11866 hội viên (tăng 445 HV) đạt tỷ lệ 10,12 % so với dân số. Một số hội có số hội viên trên 10% dân số như: ………………..

+ Hạn chế:

Phần lớn các hội chưa thành lập ban khuyến học cơ quan, dòng họ.

– Chưa ra quyết định thành lập và công nhận Ban chấp hành chi hội ấp, khu phố.

– Một số hội có tỷ lệ hội viên so với số dân còn rất thấp như: ………………

2. Hoạt động khuyến học, khuyến tài

Hội thường xuyên phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, tham mưu các cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tham gia tích cực công tác Phổ cập giáo dục, hỗ trợ tích cực phong trào “Dạy tốt – Học tốt“; Trong 6 tháng đầu năm, Hội khuyến học huyện và các xã đã tích cực tham mưu, vận động các nhà tài trợ, các mạnh thường quân cấp nhiều suất học bổng và tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh giỏi. Cụ thể:

– Hội Khuyến học các xã, thị trấn đã trao học bổng cho học sinh vượt khó hiếu học 291 xuất; tổng số tiền 104.900.000 đ. Hỗ trợ khen thưởng 3944 học sinh; tổng số tiền thưởng 237.300.000 đ. Điển hình như Hội Khuyến học Lộc Thành tổ chức Ngày hội thắp sáng ước mơ trao 32 suất học bổng trị giá 9.600.000đ, vận động các nhà tài trợ như bếp ăn Nhân ái TP. Hồ Chí Minh trao 130 phần quà trị giá 52 triệu đồng, đoàn tình nguyện mùa hè xanh thanh niên TP. Hồ Chí Minh tặng 30 xuất học bổng trị giá 15 triệu đồng. Hội Khuyến học xã Lộc Thiện đã vận động tài trợ trao 63 suất học bổng trị giá 18.900.000 đ. Hội Khuyến học Lộc Tấn phối hợp tổ chức Ngày hội thắp sáng ước mơ trao 32 xuất học bổng trị giá 9.600.000đ, phối hợp Tỉnh đoàn Bình Phước thực hiện chiến dịch “Xuân biên giới tặng 50 phần quà trị giá 12.500.000 đ, 5 xe đạp trị giá 8 triệu đồng, tiếp nhận đoàn từ thiện Global Cybersoft 5 suất học bổng trị giá 5 triệu và 200 phần quà trị giá 60 triệu đồng.

– Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước trao học bổng hàng tháng cho 28 học sinh có hàng cảnh khó khăn mỗi xuất 500.000 đ/ 1tháng.

– Huyện Đoàn ……….. đã vận động đoàn viên thanh niên và câu lạc bộ vì đàn em thân yêu tặng 63 suất học bổng trị giá 25 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học.

– Hội LHPN tham mưu Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đã vận động được số tiền 121.883.000đ.

– Phòng Lao động – Thương binh và xã hội đã tiếp nhận trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập: Từ quỹ từ quỹ bảo vệ và chăm sóc trẻ em Trung ương 01 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng,từ quỹ bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Bình Phước 132 suất trị giá 62 triệu đồng.

– Ban liên lạc nữ cựu chiến binh vận động tặng 23 suất học bổng cho học sinh trị giá 16.100.000đ.

3. Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg

– Hội Khuyến học huyện đã tổ chức tập huấn triển khai Thông tư 44/2014/TT – BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 448/ QĐ – KHVN ngày 10/11/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam. Triển khai các văn bản đến các cơ sở Hội như: Quyết định 281/ QĐ – TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch 119/KH- UBND ngày 05/12/2014 của UBND huyện ……….. về việc triển khai Kế hoạch 135/ KH – UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh về đầy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn huyện …………

– Chỉ đạo các Hội Khuyến học xã, thị trấn tuyên truyền về xây dựng XHHT và tổ chức đăng ký. công nhận các mô hình học tập tại địa phương.

4. Xây dựng Quỹ Hội

Thời gian qua Hội Khuyến học các xã, thị trấn đã tích cực vận động thu quỹ khuyến học từ các hội viên và vận đông các nhà tài trợ để xây dựng quỹ. Tổng số quỹ huy động hiện có: 571.915..000 đ; đã chi 220.027.000đ tồn 351888.000 đ Trong đó:

+ Quỹ của Huyện hội vận động: 15.460.000đ; đã chi 0 đ; tồn 15.460.000đ

+ Quỹ của các xã, thị trấn vận động: 556.455.000 đ; đã chi 220.027.000 đ; tồn 336.428.000 đ;

Hạn chế: Việc vận động quỹ từ các nguồn tài trợ rất ít. Chủ yếu từ các nguồn thu quỹ hội. Các hội chưa triển khai được phong trào “Nuôi heo đất khuyến học”

5. Xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”

Hội Khuyến học các xã, thị trấn đã triển khai đại trà việc xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”và “Cộng đồng học tập”. 6 tháng đầu năm ….. đã có:10537 gia đìnhđăng ký “Gia đình học tập”; 32 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 107 cộng đồng ấp, tổ dân phố đăng ký “Cộng đồng học tập”. Một số Hội thực hiện tốt phong trào này như Lộc Thuận, Lộc Tấn, Lộc Hòa, Lộc Thái.

+ Hạn chế:

– Nhiều hội triển khai chưa tốt chưa phát phiếu đăng kí hoặc phát phiếu đăng ký nhưng chưa nắm chắc thông tin phản hồi. Một số hội chưa triển khai năm ….. như: Lộc Điền, Lộc Hiệp, Lộc Thiện, Lộc An, Lộc Phú, Hội Khuyến học Lộc Hưng không có ấp đăng kí cộng đồng học. Hội Khuyến học xã Lộc Thành có số gia đình đăng kí thấp.

 • Phần lớn các hội không triển khai đăng kí “Đơn vị học tập”.

6. Tham gia quản lý và tổ chức hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng

Huyện tiếp tục duy trì hoạt động 16 trung tâm học tập cộng đồng ở 16 xã, thị trấn. Đạt tỷ lệ 100% Các trung tâm đã đi vào họat động và tổ chức được nhiều chuyên đề về thời sự, pháp luật, tập huấn, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, chăm sóc sức khỏe y tế dự phòng, công tác văn hóa văn nghệ. 6 tháng qua các Trung tâm học tập cộng đồng các xã đã mở 79 lớp, 9 chuyên đề với 6880 lượt người tham gia.

Tham gia cùng ngành GD&ĐT kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của các Trung tâm. Trong đó, loạt tốt 3/16.= 18,8.%; loại khá:8/16.= 50%; loại trung bình: 5/16= 31,2.%

7. Các hoạt động khác

7.1. Công tác tuyên truyền

– Hội khuyến học huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.

– Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị: Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 281/QĐ-TTg, Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 20/CT-TU của Tỉnh uỷ, Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND huyện.

7.2. Công tác kiểm tra

– Thường trực hội đã tổ chức kiểm tra công tác hội của 16/ 16 xã, thị trấn về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm ……

7.3. Công tác thi đua

– Hội tiếp tục phát động các phong trào thi đua khuyến học ngay từ đầu năm

II. Đánh giá chung

1. Những mặt làm tốt

Phong trào khuyến học 6 tháng qua trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến: Công tác củng cố tổ chức hội được chú trong, số chi hội ấp, số hội viên kết nạp tăng lên. Thông qua các cuộc vận động khuyến học khuyến tài, các cuộc vận động xây dựng quỹ khuyến học ở địa phương, phong trào thi đua xây dựng phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập ”, “Cộng đồng học tập” được xây dựng, vai trò của các Trung tâm học tập cộng đồng được phát huy… nhờ vậy đã động viên tinh thần học tập của học sinh, vượt khó vươn lên, động viên tinh thần thầy cô giáo trong giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua hai tốt trong nhà trường.

2. Những mặt hạn chế

– Công tác phát triển hội viên một số hội còn chậm.

– Việc phát triển tổ chức Hội thực hiện chưa đồng bộ.

– Một số nơi Hội khuyến học chưa chủ động phối hợp với các cơ quan đoàn thể khi triển khai phong trào do đó chưa lôi cuốn đông đảo các lực lượng tham gia.

– Công tác triển khai xây dựng các mô hình học tập một số hội thực hiện chưa tốt.

– Quỹ hội vận động được còn thấp nên việc tổ chức các hoạt động khuyến học khuyến tài còn hạn chế.

– Đa số cán bộ Thường trực hội là kiêm nhiệm nên việc lãnh đạo tổ chức hoạt động hội gặp khó khăn.

III. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm …..

a/ Công tác tuyên truyền, tham mưu, triển khai các văn bản và liên kết phối hợp

– Tiếp tục Tổ chức tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền về vị trí vai trò của hội. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ chính trị, Chỉ thị 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

– Triển khai các văn bản đến các cơ sở hội như: Thông tư 44/2014/TT – BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định 448/ QĐ – KHVN ngày 10/11/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam. Quyết định 281/ QĐ – TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch 135/ KH – UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh

– Thực hiện tốt hơn chức năng liên kết, phối hợp với các ngành hữu quan, đặc biệt với ngành Giáo dục và Đào tạo, trường học để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài.

b/ Củng cố và phát triển tổ chức hội, hội viên

– Củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học các cấp từ huyện đến các xã, thị trấn.

– Tiếp tục phát triển tổ chức hội, phấn đấu 100% thôn ấp, khu phố, khu dân cư dòng họ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức hội. Phấn đấu phát triển hội viên đạt 11% so với số dân. 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia là hội viên Hội khuyến học.

c/ Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài tạo điều kiện để cán bộ và nhân dân được học tập nâng cao trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng xã hội học tập

Hỗ trợ tích cực phong trào thi đua “Hai tốt“, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tập trung mọi hoạt động hỗ trợ nhà trường, tham gia tích cực Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, “Tuần lễ học tập suốt đời”, các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tập trung chăm lo việc học thường xuyên cho các đối tượng ngoài nhà trường, phối hợp ngành GD&ĐT quản lý và tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng .

Tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, duy trì việc tổ chức việc tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi – giáo viên giỏi, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Hỗ trợ, giúp đỡ GV – HS có hoàn cảnh khó khăn.

d/ Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng học tập” “Cộng đồng học tập” và “ Đơn vị học tập”

– Tiếp tục triển khai đăng ký và công nhận mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng học tập” và “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” năm …..

e/ Phát triển đa dạng các hình thức gây quỹ khuyến học tạo nguồn cho hoạt động khuyến học, khuyến tài

Xây dựng và phát triển nhanh các loại quỹ khuyến học, chú trọng xây dựng quỹ bằng nhiều hình thức, sự đầu tư đóng góp của các nhà hảo tâm, “ Nuôi heo đất khuyến học”. Phấn đấu tất cả các cấp Hội đều có Quỹ khuyến học, 100% hội viên đóng hội phí, đạt bình quân 10.000đ/ người/năm.

Sử dụng Quỹ khuyến học có hiệu quả, công khai minh bạch rõ ràng./.

Nơi nhận:

– UBND huyện LN;

– HKH tỉnh BP;.

– Lưu: VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

2. Báo cáo sơ kết Hội khuyến học 6 tháng đầu năm số 2

BÁO CÁO
SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM CỦA HỘI KHUYẾN HỌC XÃ ………

Thực hiện công văn số …/CV – HKH ngày …/…/20… a Hội khuyến học huyện ……… BTV Hội khuyến học xã …… sơ kết việc thực hiện công tác hoạt động của Hội khuyến học 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:

Phần I: BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20…

1. Công tác tổ chức và phát triển hội.

 • Tổng số hội viên của chi hội: …

TT

Họ và tên

Chức vụ

Dân tộc

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 • Đầu năm đến nay phát triển được: … hội viên.

2. Tình hình xây dựng xã hội học tập

 • Tổng số gia đình hiếu học: …, trong đó từ đầu năm đến nay phát triển được: Chưa phát triển thêm gia đình nào.
 • Tổng số dòng họ hiếu học: …, trong đó từ đầu năm đến nay phát triển được: Chưa phát triển thêm dòng họ nào.
 • Tổng số Hội đồng hương khuyến học: …, trong đó từ đầu năm đến nay: Chưa phát triển thêm Hội đồng hương nào.
 • Tình hình hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng: Đã thành lập Trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm, thành lập các tiểu ban phụ trách các mảng nội dung hoạt động của trung tâm. Tuy nhiên: Chưa có kinh phí hỗ trợ nên Trung tâm hoạt động chưa có hiệu quả.

3. Hoạt động quỹ khuyến học:

 • Tổng số quỹ khuyến học: … đồng.
 • Cấp học bổng và các hỗ trợ khác cho học sinh nghèo hiếu học: ….
 • Khen thưởng học sinh giỏi các cấp: …

4. Đánh giá chung:

Qua 6 tháng đầu năm 20… Hội Khuyến học xã ……….. đã phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể trong xã xây dựng kế hoạch hoạt động của hội trong năm 20…. Tuy nhiên: Do trình độ và năng lực am hiểu chưa sâu về công tác khuyến học khuyến tài, nên công tác tập hợp vận động quần chúng tham gia vào công tác hội chưa đạt hiệu quả. Đối với chi hội thôn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động.Việc triển khai và học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhà nước cũng như điều lệ của hội cho các tổ chức đoàn thể và nhân dân còn hạn chế.

5. Đề xuất kiến nghị:

UBND huyện xem xét bố trí … .iên chế chuyên trách công tác Hội khuyến học và phụ trách công tác hoạt động giáo dục cộng đồng cho xã. Xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ phụ trách chuyên trách.

Hội khuyến học huyện hướng dẫn, giúp đỡ chuyên môn hoạt động của Hội khuyến học xã; có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thường xuyên để hội đi vào hoạt động có hiệu quả.

Phần II: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 20…

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học xã … năm 20… và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 20…. Nay BTV Hội khuyến học xã ………. đề ra chương trình 6 tháng cuối năm 20… như sau:

1/ Công tác tuyên truyền:

 • Tiếp tục tuyên truyền chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/04/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;
 • Kết hợp với các ban ngành đoàn thể tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi vào xây dựng và phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo, tham gia học tập nâng cao kiến thức trình độ dân trí địa phương.
 • Kết hợp các nhà trường, đoàn thể thôn buôn vận động học sinh ra lớp, giảm học sinh bỏ học, lưu ban.
 • Thực hiện khẩu hiệu “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Huy động toán thể nhân dân, cán bộ thôn buôn, vận động các hộ gia đình đưa con em đến trường, đến lớp.

2/ Công tác phát triển xây dựng tổ chức hội:

 • Tiếp tục củng cố, kiện toàn BCH các chi hội thôn buôn, Thành lập mới và phát triển mỗi chi hội thôn buôn 10 hội viên.
 • Củng cố xây dựng bộ phận chuyên môn, tham mưu kế hoạch vận động góp quỹ cho sự hoạt động của hội.

3/ Công tác xây dựng xã hội học tập:

 • Vận động các hộ đăng ký gia đình hiếu học đạt 20% tổng số hộ.
 • Xét công nhận gia đình hiếu học đạt 50% trên tổng số hộ đăng ký.

4/ Xây dựng và sử dụng quỹ khuyến học:

 • Trong 6 tháng cuối năm 20… vận động tiền mặt đạt từ 10 – 12 triệu đồng (cùng hiện vật quy ra tiền).
 • Vận động hiện vật đến cuối năm đạt 5.000 quyển vở.
 • Trợ cấp cho 100% học sinh có sổ hộ nghèo bằng 05 quyển vở/năm (từ khối 1 đến khối 9).
 • Vận động cấp học bổng cho 10 học sinh tiểu học, 05 học sinh THCS.

Trên đây là báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 20… của Hội khuyến học xã ………..

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button