Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) | Cách dùng và bài tập [2023]

Key takeaway

Thì lúc này tiếp diễn là thì được dùng nhằm thao diễn mô tả những hành động/sự việc đang được xẩy ra ngay lập tức bên trên thời gian thưa. Hình như, lúc này tiếp tục còn rất có thể được dùng để làm thao diễn mô tả những hành động/sự việc đang được ra mắt vô lúc này thưa cộng đồng, ko nhất thiết cần ngay lập tức bên trên thời gian thưa.

Bạn đang xem: Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) | Cách dùng và bài tập [2023]

Tổng hợp ý công thức thì lúc này tiếp diễn:

 • Câu khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing

 • Câu phủ định: S + am/ is/ are not +V-ing

 • Câu nghi vấn vấn/ Câu căn vặn Yes/No: Am/ Is/ Are + S + V-ing?

 • Câu nghi vấn vấn/ Câu căn vặn Wh-: Wh- + am/ is/ are (not) + S + V-ing?

Các tín hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp tục thông thường gặp gỡ như sau:

 • (Right) now: (Ngay) bây giờ

 • At the moment: Lúc này

 • At present: Hiện tại

 • At + giờ cụ thể: Lúc … giờ

 • Tomorrow: ngày mai

 • This week/ month/ next year: Tuần này/ mon này/ năm này

 • Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

 • Look! (Nhìn kìa!)

 • Listen! (Nghe kìa)

 • Keep silent! (Im lặng nào!)

Thì lúc này tiếp tục là gì?

Thì lúc này tiếp tục (Present continuous) là thì được dùng nhằm “diễn mô tả những hành động/sự việc đang được xẩy ra ngay lập tức bên trên thời gian nói”. Hình như, lúc này tiếp tục còn rất có thể được dùng để làm thao diễn mô tả những hành động/sự việc đang được ra mắt vô lúc này thưa cộng đồng, ko nhất thiết cần ngay lập tức bên trên thời gian thưa.

Ví dụ: He’s trying to tướng get a scholarship to tướng study abroad. (Anh ấy đang được nỗ lực lấy học tập bổng nhằm chuồn du học tập.)

Nếu như giờ đồng hồ Việt dùng phó kể từ “đang” kết phù hợp với động từ nhằm thể hiện nay tính tiếp tục của hành vi, những thì tiếp tục vô giờ đồng hồ Anh hay sử dụng “to be + V-ing”, vô bại V-ing là động kể từ thêm thắt đuôi “-ing”. Người học tập cần thiết cảnh báo sự thay đổi này của động kể từ khi dùng những thì tiếp tục vô giờ đồng hồ Anh, bao hàm thì lúc này tiếp diễn.

Công thức thì lúc này tiếp diễn

Công thức

Ví dụ

Câu khẳng định

S + am/ is/ are + V-ing

I am learning English now. (Bây giờ tôi đang được học tập giờ đồng hồ Anh.)

Câu phủ định

S + am/ is/ are not +V-ing

I am not learning English now. (Bây giờ tôi đang được ko học tập giờ đồng hồ Anh.)

Câu nghi vấn vấn/ Câu căn vặn Yes/No

Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Are you learning English now? (Bây giờ các bạn sở hữu đang được học tập giờ đồng hồ Anh không?)

Câu nghi vấn vấn/ Câu căn vặn Wh-

Wh- + am/ is/ are (not) + S + V-ing?

What are you learning now? (Bây giờ các bạn đang được học tập gì thế?)

Lưu ý:

 • is not = isn’t

 • are not = aren’t

Quy tắc phân chia động kể từ vô thì lúc này tiếp diễn

1. Động kể từ “to be” (am/ is/ are) vô thì lúc này tiếp tục rất cần phải phân chia theo đòi mái ấm ngữ.

Ngôi loại nhất

Ngôi loại nhất

Ngôi loại hai

Ngôi loại ba

Ngôi loại ba

Số ít: I

Số nhiều: We

Số không nhiều và số nhiều: You

Số ít: Đại từ: he, she, it/ Danh kể từ số ít/ Danh kể từ ko kiểm điểm được

Số nhiều: Đại từ: they/ Danh kể từ kiểm điểm được số nhiều

Động kể từ to-be: am

Động kể từ to-be: are

Động kể từ to-be: are

Động kể từ to-be: is

Động kể từ to-be: are

2. Trong đa số những tình huống, động kể từ “V-ing” rất có thể được kết cấu bằng phương pháp thêm thắt đuôi “-ing” vô ngay lập tức sau động kể từ nguyên vẹn khuôn.

Lưu ý

Ví dụ

Với động kể từ tận nằm trong là một trong chữ “e”, cần thiết quăng quật “e” trước lúc thêm thắt đuôi “-ing”.

write - writing, come - coming

Với động kể từ sở hữu một âm tiết, tận nằm trong là một trong phụ âm, trước là một trong nguyên vẹn âm, cần thiết gấp hai phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “-ing”.

stop - stopping, get - getting

Quy tắc gấp hai phụ âm cuối ko vận dụng với những động kể từ tận nằm trong là một trong phụ âm, ngay lập tức trước trước sở hữu nhiều hơn thế một nguyên vẹn âm.

meet - meeting, eat - eating

Quy tắc gấp hai phụ âm cuối ko vận dụng với những động kể từ đuôi “h”, “w”, “x”.

snowing, fixing

Với động kể từ sở hữu nhì âm tiết, trọng âm rớt vào âm tiết loại nhì, tận nằm trong là một trong phụ âm, ngay lập tức trước là một trong nguyên vẹn âm, cần thiết gấp hai phụ âm cuối trước lúc thêm thắt “-ing”.

begin - beginning, prefer - preferring

Trong giờ đồng hồ Anh - Anh, quy tắc gấp hai phụ âm cuối được vận dụng đối với tất cả những động kể từ đuôi “l” sở hữu nhì âm tiết tuy nhiên trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất.

Ví dụ: travel - travelling

Với động kể từ tận nằm trong là “ie”, cần thiết thay đổi “ie” trở thành “y” trước lúc thêm thắt “-ing”. 

lie – lying, die – dying

Với động kể từ tận nằm trong là “c”, cần thiết thêm thắt “k” ở cuối trước lúc thêm thắt “-ing”.

panic - panicking, mimic - mimicking

Xem thêm: Thì sau này tiếp tục (Future continuous).

Cách sử dụng thì HTTD

Cách dùng

Ví dụ

Diễn mô tả hành vi đang được ra mắt ngay lập tức bên trên thời gian nói

Don’t go out now. It is raining. (Đừng ra bên ngoài lúc này. Trời đang được mưa.)

Diễn mô tả hành vi đang được ra mắt ngay gần thời gian lúc này, tuy nhiên ko nhất thiết cần ngay lập tức bên trên thời gian thưa. Với cách sử dụng này, thì lúc này tiếp tục rất có thể thao diễn mô tả hành vi một người đang khiến dở dang, ko triển khai xong ở lúc này.

I am reading “Dreamy Eyes” by Nguyen Nhat Anh. I’ll give it to tướng you when I finish reading it. (Tôi đang được phát âm một cuốn “Mắt biếc” của Nguyen Nhat Anh. Tôi tiếp tục fake nó cho chính mình khi tôi phát âm kết thúc.)

Ở ví dụ bên trên, người thưa ko nhất thiết đang được phát âm cuốn sách ngay lập tức bên trên thời gian thưa. Người thưa đang được phát âm dở cuốn sách này, ko triển khai xong ở lúc này.

Diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra vô sau này ngay gần, thông thường là một trong dự tính hoặc plan đã và đang được bố trí kể từ trước

I have called the clinic to tướng make an appointment. I am meeting my doctor tomorrow morning. (Tôi vừa phải gọi cho tới chống nhà lao bịa đặt lịch hứa hẹn. Tôi tiếp tục gặp gỡ bác bỏ sĩ của tôi sáng sủa mai.)

Diễn mô tả hành vi xẩy ra ở lúc này tuy nhiên chỉ mang ý nghĩa hóa học trong thời điểm tạm thời, không giống với quy luật hoặc thói quen thuộc thông thường

I usually have cereal for breakfast, but today, I’m having some rice. (Tôi thông thường ăn ngũ ly buổi sáng sớm tuy nhiên thời điểm hôm nay tôi ăn cơm trắng.)

Diễn mô tả những fake biến đổi, thay cho thay đổi ở lúc này, thông thường kèm theo với những động kể từ “get”, “change”, “become”, “grow”, “increase”, “improve”, “rise”, “fall”,...

You should go trang chính now. It is getting dark. (Bạn nên về mái ấm lúc này. Trời đang được tối dần dần.)

Dùng với những trạng kể từ “always”, “continually”, “constantly” nhằm thao diễn mô tả hành vi lặp chuồn tái diễn ở lúc này thực hiện bực bản thân hoặc không dễ chịu cho những người nói

I can’t stand her anymore. She is always asking for money. (Tôi ko thể chịu đựng nổi cô ấy nữa. Cô ấy khi nào thì cũng yêu sách chi phí.)

Xem thêm: Thì vượt lên khứ tiếp tục (Past continuous).

Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp diễn

Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp diễnDấu hiệu nhận thấy thì lúc này tiếp tục.

Trạng kể từ chỉ thời hạn vô hiện nay tại

(Right) now: (Ngay) lúc này.

Ví dụ: I’m having dinner with my family (right) now. (Tôi đang được nỡ ăn tối nằm trong mái ấm gia đình lúc này.)

At the moment: Lúc này.

Ví dụ: I’m having dinner with my family at the moment. (Tôi đang được nỡ ăn tối nằm trong mái ấm gia đình thời điểm hiện tại.)

At present: Hiện bên trên.

Ví dụ: At present, I’m having dinner with my family. (Hiện bên trên, tôi đang được nỡ ăn tối nằm trong mái ấm gia đình.)

At + giờ cụ thể: Lúc … giờ.

Ví dụ: At 6 p.m, I’m having dinner with my family. (Lúc 6 giờ chiều, tôi đang được nỡ ăn tối nằm trong mái ấm gia đình.)

Trạng kể từ chỉ thời hạn vô tương lai

Trạng kể từ chỉ thời hạn vô sau này rất có thể là tín hiệu của thì lúc này tiếp tục khi thì này được dùng để làm thao diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra vô tương lai gần, thông thường là một trong dự tính hoặc plan đã và đang được bố trí từ xưa.

Xem thêm: Xe 7 chỗ chở tối đa được bao nhiêu người

Tomorrow: ngày mai.

Ví dụ: They are getting married tomorrow. (Họ tiếp tục kết duyên ngày mai.)

This week/ month/ next year: Tuần này/ mon này/ năm này.

Ví dụ: They are getting married this month. (Họ tiếp tục kết duyên mon này.)

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm cho tới.

Ví dụ: They are getting married next week. (Họ tiếp tục kết duyên tuần này.)

Câu mệnh lệnh

Look! (Nhìn kìa!)

Ví dụ: Look! The children are khiêu vũ. (Nhìn kìa! Các các bạn nhỏ đang được nhảy múa.)

Listen! (Nghe kìa)

Ví dụ: Listen! Someone is playing the piano. (Nghe kìa! Ai bại đang được đùa dương nuốm.)

Keep silent! (Im lặng nào!)

Ví dụ: Keep silent! I’m trying to tướng concentrate. (Im lặng nào! Tôi đang được nỗ lực triệu tập.)

Xem thêm:

 • Thì lúc này triển khai xong tiếp tục (Present perfect continuous)

 • Thì lúc này triển khai xong (Present perfect tense)

Bài tập

Bài 1. Hoàn trở thành những câu sau với dạng đích thị của động kể từ vô ngoặc

1. I (do) ____ some English exercise right now.

2. They (work) _____ for an international company at the moment.

3. My parents (go) _____ to tướng Da Lat next summer.

4. You always (forget) _____ to tướng turn off the light.

5. What time you (meet) _____ your brother tomorrow?

6. Look! Your friend (wave) _____ at you.

7. I often have dinner at trang chính, but today I (eat) _____ out.

8. The sea levels (rise) _____ fast.

Bài 2. Dùng kể từ khêu ý ghi chép trở thành câu trả chỉnh

1. I/ look/ for/ gift/ give/ mom/ birthday.

2. Today/ Sunday./ We/ not/ work.

3. My sister/ usually/ read/ books/ before/ bed/ but/ today/ she/ watch/ film.

4. I/ constantly/ make/ silly/ mistakes.

5. Children/ in/ garden. What/ they/ do?

6. Not/ go/ out/ tonight. It/ snow/ outside. 

7. You/ have/ meeting/ your/ team/ tomorrow morning?

8. Population/ our/ country/ increase/ very/ quickly.

Bài 3. Dịch những câu sau thanh lịch giờ đồng hồ Anh

1. Cha tôi đang khiến vườn thời điểm hiện tại.

2. quý khách hàng tôi tiếp tục du học tập ngày hè tới

3. Nhìn kìa! Em bé xíu đang được mỉm cười cợt.

4. Tôi cứ luôn luôn làm mất đi chìa khóa!

5. quý khách hàng sở hữu đang được coi TV không? Tôi tắt nó chuồn được không?

6. Tôi cho tới Hà Thành tối qua loa. Tôi đang được ở nằm trong các bạn.

7. Em tôi là SV, tuy nhiên ngày hè này, cậu ấy đang được thao tác làm việc ở một quán cafe.

8. phần lớn người đang được chính thức dùng Tik Tok. Nó đang được trở thành phổ cập.

Đáp án và giải thích

Bài 1.

Người học tập triển khai xong câu với thì lúc này tiếp tục theo đòi cấu tạo vẫn học: am/ is/ are + V-ing.

1. am doing

Trạng ngữ “right now” là trạng ngữ chỉ thời hạn, thao diễn mô tả hành vi đang được ra mắt bên trên thời gian thưa, là một trong tín hiệu của thì lúc này tiếp tục. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực nhất “I” là “am”.

2. are working

Trạng ngữ “at the moment” tà tà trạng ngữ chỉ thời hạn, thao diễn mô tả hành vi đang được ra mắt bên trên thời gian thưa hoặc xung xung quanh thời gian thưa, là một trong tín hiệu của thì lúc này tiếp tục. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực thân phụ số nhiều “they” là “are”.

3. are going

Thì lúc này tiếp tục được dùng vô câu nhằm thao diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra vô sau này ngay gần, thông thường là một trong dự tính hoặc plan đã và đang được bố trí từ xưa, kèm theo với trạng ngữ chỉ thời hạn vô sau này “next summer”. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực thân phụ số nhiều “my parents” là “are”.

4. are always forgetting

Thì lúc này tiếp tục được sử dụng vô câu với trạng kể từ “always” nhằm thao diễn mô tả hành vi lặp chuồn tái diễn ở lúc này thực hiện bực bản thân hoặc không dễ chịu cho những người thưa. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực nhì “you” là “are”.

5. are you meeting

Thì lúc này tiếp tục được dùng vô câu nhằm thao diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra vô sau này ngay gần, thông thường là một trong dự tính hoặc plan đã và đang được bố trí từ xưa, kèm theo với trạng ngữ chỉ thời hạn vô sau này “next summer”. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực nhì số nhiều “you” là “are”. Người học tập cần thiết cảnh báo hòn đảo động kể từ to-be lên trước mái ấm ngữ vô cấu tạo thắc mắc.

6. is waving

Thì lúc này tiếp tục được dùng vô câu nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra bên trên thời gian thưa. Dấu hiệu nhận thấy là câu khẩu lệnh “Look!” (Nhìn kìa!). Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực thân phụ số không nhiều “your friend” là “is”.

7. am eating

Thì lúc này tiếp tục được dùng để làm thao diễn mô tả hành vi xẩy ra ở lúc này tuy nhiên chỉ mang ý nghĩa hóa học trong thời điểm tạm thời. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực nhất “I” là “am”.

8. are rising

Thì lúc này tiếp tục được sử dụng với động kể từ “rise” (tăng lên) nhằm thao diễn mô tả những fake biến đổi, thay cho thay đổi ở lúc này. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực thân phụ số nhiều “sea levels” là “are”.

Bài 2.

Người học tập nhớ dùng kể từ khêu ý ghi chép trở thành câu hoàn hảo và cảnh báo những cấu tạo của thì lúc này tiếp tục.

1. I am looking for a gift to tướng give my mom on her birthday.

Tôi đang được dò la một phần quà nhằm tặng u vào trong ngày sinh nhật bà.

Thì lúc này tiếp tục được sử dụng vô câu nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được ra mắt ngay lập tức bên trên thời gian thưa. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực nhất số không nhiều “I” là “am”. Hình như, người học tập cần thiết cảnh báo cấu tạo “look for something” (tìm dò la loại gì).

2. Today is Sunday. We are not working.

Hôm ni là mái ấm nhật. Chúng tôi ko thao tác làm việc.

Thì lúc này tiếp tục được sử dụng vô câu nhằm thao diễn mô tả hành vi xẩy ra ở lúc này mang ý nghĩa hóa học trong thời điểm tạm thời, không giống với quy luật hoặc thói quen thuộc thường thì. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực nhất số nhiều “we” là “are”.

3. My sister usually reads books before bed, but today she is watching a film.

Em gái tôi thông thường xem sách trước lúc ngủ, tuy nhiên thời điểm hôm nay cô ấy đang được coi phim.

Thì lúc này đơn được sử dụng vô câu loại nhất nhằm thao diễn mô tả thói quen thuộc ở lúc này, kết phù hợp với trạng kể từ gia tốc “usually”. Thì lúc này tiếp tục được sử dụng vô câu loại nhì nhằm thao diễn mô tả hành vi xẩy ra ở lúc này mang ý nghĩa hóa học trong thời điểm tạm thời, không giống với quy luật hoặc thói quen thuộc thường thì. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực thân phụ số không nhiều “my sister” là “is”.

4. I am constantly making silly mistakes.

Tôi liên tiếp giắt những sai lầm không mong muốn ngớ ngẩn.

Thì lúc này tiếp tục được sử dụng vô câu với những trạng kể từ “constantly” nhằm thao diễn mô tả hành vi lặp chuồn tái diễn ở lúc này thực hiện bực bản thân hoặc không dễ chịu cho những người thưa. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực nhất “I” là “am”. Người học tập cảnh báo cơ hội miêu tả “make + (tính từ) + mistakes” (mắc sai lầm).

5. The children are in the garden. What are they doing?

Tụi con trẻ đang được ở vô vườn. Chúng đang khiến gì nhỉ?

Ở câu loại nhất, người học tập cần thiết cảnh báo mạo kể từ xác lập “the” kèm theo với danh kể từ “children” thực hiện mái ấm ngữ và kèm theo với danh kể từ “garden” ở trạng ngữ chỉ xứ sở đàng sau. Tại câu loại nhì, thì lúc này tiếp tục được dùng bên dưới dạng thắc mắc Wh- với cấu tạo “Từ căn vặn + am/ is/ are + S + V-ing?” Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực thân phụ số nhiều “they” là “are”.

6. Don’t go out tonight. It is snowing outside.

Đừng đi dạo tối ni. Ngoài trời tuyết đang được rơi.

Người học tập để ý câu loại nhất là câu khẩu lệnh với cấu tạo “Don’t + Động kể từ nguyên vẹn mẫu” nhằm khuyên nhủ, đi ra mệnh lệnh hoặc đề xuất cho tới ai bại làm cái gi. Câu loại nhì động kể từ được phân chia ở thì lúc này tiếp tục với cấu tạo “am/ is/ are + V-ing” nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra bên trên thời gian thưa. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực thân phụ số nhiều “it” là “is”.

7. Are you having a meeting with your team tomorrow morning?

Bạn sở hữu một buổi họp với group của chúng ta vô sáng sủa mai cần không?

Thì lúc này tiếp tục được dùng ở dạng thắc mắc Yes/ No nhằm căn vặn về một plan vô sau này ngay gần đã và đang được bố trí từ xưa, kèm theo với trạng ngữ chỉ thời hạn vô sau này “tomorrow morning”. Người học tập cảnh báo cấu tạo thắc mắc “Am/ Is/ Are + S + V-ing?”. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực nhì “you” là “are”.

8. The population of our country is increasing very quickly.

Dân số VN đang được tăng cực kỳ nhanh chóng.

Thì lúc này tiếp tục được sử dụng với động kể từ “increase” (tăng lên) nhằm thao diễn mô tả những fake biến đổi, thay cho thay đổi ở lúc này. Động kể từ to-be phân chia theo đòi mái ấm ngữ thứ bực thân phụ số không nhiều “the population of our country” là “is”. Người học tập để ý cơ hội miêu tả “the population of + chống (quốc gia hoặc trở thành phố” (dân số của chống...).

Bài 3.

Người học tập nhớ dùng kể từ khêu ý ghi chép trở thành câu hoàn hảo và cảnh báo những cấu tạo của thì lúc này tiếp tục.

1. My father is doing some gardening at the moment.

Thì lúc này tiếp tục được dùng nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra ngay lập tức bên trên thời gian thưa. Chủ ngữ “bố tôi” - “my father”, là thứ bực thân phụ số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “is”. Người học tập rất có thể lựa lựa chọn một trong những trạng ngữ thời hạn như “at the moment”, “now” hoặc “right now” nhằm miêu tả “lúc này” và cụm “do some gardening” nhằm miêu tả hoạt động và sinh hoạt “làm vườn”.

2. My friend is studying abroad next summer.

Thì lúc này tiếp tục được dùng nhằm thao diễn mô tả dự tính, plan cho tới sau này. Chủ ngữ vô câu là “bạn tôi” - “my friend”, là thứ bực thân phụ số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “is. Người học tập cũng để ý cơ hội miêu tả “study abroad” (du học) và trạng ngữ chỉ thời hạn vô sau này “next summer” (mùa hè tới).

3. Look! The baby is smiling.

Câu khẩu lệnh “Nhìn kìa!” - “Look!” nhằm tín hiệu nhằm người học tập dùng thì lúc này tiếp tục cho tới câu sau. Chủ ngữ “em bé” là “the baby”, thứ bực thân phụ số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “is”. Để miêu tả hành vi “mỉm cười”, người học tập rất có thể dùng động kể từ “smile.”

4. I am always losing my keys.

Thì lúc này tiếp tục được sử dụng vô câu với trạng kể từ “always” nhằm thao diễn mô tả hành vi lặp chuồn tái diễn ở lúc này thực hiện bực bản thân hoặc không dễ chịu cho những người thưa, vô tình huống này là sự việc “luôn làm mất đi các cái chìa khóa”. Chủ ngữ “tôi” - “I” là thứ bực nhất số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “am”. Người học tập cảnh báo địa điểm của trạng kể từ “always” là sau động kể từ to-be và trước V-ing.

5. Are you watching TV? Can I turn it off?

Câu loại nhất dùng thì lúc này tiếp tục ở dạng thắc mắc Yes/ No. Chủ ngữ “bạn” - “you” là thứ bực nhì nên động kể từ to-be được dùng là “are”. Câu loại nhì sử dụng trợ động kể từ “Can” để tại vị thắc mắc nài quy tắc với mái ấm ngữ thứ bực nhất “I”. Người học tập để ý cả nhì câu đều là thắc mắc Yes/ No nên cần thiết hòn đảo động kể từ to-be và động kể từ khuyết thiếu thốn lên trước mái ấm ngữ và sở hữu vết căn vặn chấm ở cuối câu. Hình như, người học tập rất có thể cảnh báo cụm kể từ “turn something off” đem chân thành và ý nghĩa “tắt đi” (thường được dùng với những trang bị điện”

6. I arrived in Ha Noi last night. I am staying with my friend.

Câu loại nhất dùng thì vượt lên khứ đơn nhằm thao diễn mô tả hành vi vẫn xẩy ra và kết thúc giục vô vượt lên khứ. Người học tập cần thiết cảnh báo trạng ngữ thời hạn vô vượt lên khứ “yesterday” và động kể từ đuôi “-ed”. Câu loại nhì dùng thì lúc này tiếp tục nhằm thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra, tiếp tục ở lúc này. Chủ ngữ “tôi” - “I” là thứ bực nhất số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “am”. Người học tập cảnh báo cấu tạo “arrive in/ at + địa điểm” đem chân thành và ý nghĩa “đến + địa điểm”, vô bại “in” thông thường được dùng với những vị trí rộng lớn như thành phố Hồ Chí Minh, vương quốc, còn “at” thông thường được dùng với những vị trí nhỏ hơn hoàn toàn như tòa mái ấm, ban ngành, trụ sở,...

7. My brother is a student, but this summer, he is working in a coffee cửa hàng.

Câu loại nhất dùng thì lúc này đơn nhằm ra mắt việc làm cố định và thắt chặt của một người, ví dụ ở đó là “my brother”, mái ấm ngữ thứ bực thân phụ số không nhiều nên động kể từ to-be được dùng là “is”. Câu loại nhì dùng thì lúc này tiếp tục nhằm thao diễn mô tả những sự việc/hành động chỉ mang ý nghĩa hóa học trong thời điểm tạm thời. Trong tình huống này, việc em trai trai tôi “làm ở quán cà phê” đơn thuần việc làm trong thời điểm tạm thời vô “mùa hè này” - “this summer”. Người học tập cảnh báo kể từ nối “but” thân ái nhì vế câu nhằm thể hiện nay quan hệ trái lập.

Xem thêm: Vẽ tranh gia đình: Cách vẽ đơn giản, ấn tượng

8. Many people are starting to tướng use Tik Tok. It is becoming popular.

Thì lúc này tiếp tục được dùng với động kể từ “start” ở câu loại nhất và “become” ở câu loại nhì nhằm thao diễn mô tả những thay cho thay đổi fake biến đổi ở lúc này. Câu loại nhất sở hữu mái ấm ngữ là “nhiều người” - “many people”, là thứ bực thân phụ số nhiều nên động kể từ to-be kèm theo là “are”. Câu loại nhì sở hữu mái ấm ngữ là đại kể từ “it”, thay cho thế cho tới “ Tik Tok” ở câu trước, là thứ bực thân phụ số không nhiều nên động kể từ to-be kèm theo là “is”. Người học tập cũng cần phải cảnh báo dùng tính kể từ “popular” nhằm miêu tả điểm sáng “phổ biến” của một sự vật, vấn đề, vô tình huống này là phần mềm Tik Tok.

Trên đó là bài học kinh nghiệm về thì lúc này tiếp diễn (Present continuous tense) vô giờ đồng hồ Anh - Cách dùng, công thức và bài xích tập dượt sở hữu lý giải đáp án cụ thể. Người phát âm rất có thể nhằm lại phản hồi phía bên dưới nội dung bài viết nếu như sở hữu thắc mắc rất cần phải trả lời.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


QS, QA, QC là gì? Công việc của kỹ sư QS, QA, QC trong ngành xây dựng

QS, QA, QC là gì? Công việc của kỹ sư QS, QA, QC trong ngành xây dựng; Những yếu tố cần thiết để trở thành một kỹ sư giỏi. Xem ngay!QS, QA, QC là những bộ phận nắm giữ nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu trong một công ty xây dựng. Vậy QS, QA, QC là gì? Chức vụ này thực hiện những công việc gì trong ngành xây dựng m

Điện thoại NOKIA 1280 zin Renew Đủ pin sạc

ĐIỆN THOẠI NOKIA 1280 ZIN TỒN KHO CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 6 THÁNG THÔNG TIN SẢN PHẨM: Xu thế phát triển hiện đại kéo theo sự bùng nổ mạnh mẽ của hàng loạt các dòng điện thoại cảm ứng, điện thoại thông minh. Tuy nhiên, những nhược điểm còn tồn tại của smartphone như thời lượng pin hạn chế, yêu cầu bảo quản cẩn thận vì dễ vỡ