Cách vận chuyển thùng gỗ trong Just Die Already

Nội Dung Bài Cách vận chuyển thùng gỗ trong Just Die Already

Cách vận chuyển thùng gỗ trong Just Die Already

Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn định vị 3 chiếc thùng gỗ cần vận chuyển trong khi chơi Just Die Already game và mẹo thực hiện công việc đó.Hướng dẫn tìm 3 thùng gỗ và vận chuyển chúngXung quanh bản đồ game, bạn sẽ lần lượt bắt gặp 3 chiếc thùng gỗ nặng và không thể mở được chúng. Trò chơi yêu cầu bạn vận chuyển những chiếc thùng này đến các khu vực khác nhau trên bản đồ. Chúng thường nằm trong 1 chiếc hộp và phải dùng xe nâng mới di chuyển được, ngoài ra không có cách nào khác.Sau khi tìm được 3 chiếc thùng gỗ trong Just Die Already, hãy kiếm xe nâng phù hợp để vận chuyển chúng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Như vậy, thứ chúng ta cần trước tiên là 1 chiếc xe nâng với kích thước phù hợp. Nếu chiếc xe nâng quá nhỏ, nó sẽ gặp trục trặc trong quá trình sử dụng và không thể nâng thùng gỗ lên cao như mong muốn.Bạn có thể thử loại xe nâng với “lưới bóng rổ” ở giữa xe điện. Đây là cách đơn giản hơn cả, giúp bạn lái xe điện dễ dàng và không gặp bất cứ trở ngại nào.Cách thứ 2 được thực hiện ở bến tàu. Bạn sẽ gặp khá nhiều thử thách khi đưa xe nâng lên cầu vượt, tuy nhiên có thể làm đi làm lại cho đến khi thành công. Tại đây, bạn sẽ bị 2 NPC “troll” trong khi cố gắng đặt chiếc hộp vào đúng nơi quy định. Chúng ta hoàn toàn có thể diệt NPC nhưng hãy nhớ chúng sẽ hồi sinh lại ngay. Chúng có khả năng di chuyển xe nâng trong khi bạn đang nỗ lực đặt chiếc thùng gỗ. Và việc của chúng ta là cố gắng, làm lại nhiều lần cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.Di chuyển xe nâng trong từng khu vực khác nhau của bản đồ game Just Die Already(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cuối cùng là ở đường đua vòng lặp. Để lấy xe nâng, người chơi cần căn thời gian chính xác. Rất có thể bạn sẽ bị xe khác đâm vào. Hãy bình tĩnh, di chuyển vào đoạn đường dốc bên trái và đi xuyên qua hàng rào, sau đó tiếp cận khu vực bên trong, thế là xong.Trên đây là 3 cách tìm loại xe nâng phù hợp để di chuyển thùng gỗ trong game Just Die Already. Chúc các bạn thành công!

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #vận #chuyển #thùng #gỗ #trong #Die

The following guide will help you locate 3 wooden crates that need to be transported while Play Just Die Already Game and tips on how to do it.

Instructions for finding 3 wooden crates and transporting them

Around the game map, you will in turn encounter 3 heavy wooden crates and cannot open them. The game requires you to transport these crates to different areas of the map. They are usually in a box and must be moved using a forklift, otherwise there is no other way.

After finding 3 wooden crates in Just Die Already, find the right forklift to transport them

As such, what we need first is a forklift of the right size. If the forklift is too small, it will malfunction during use and cannot raise the wooden crate as high as it should.

You can try a forklift with a “basketball net” in the center of the tram. This is the simplest way of all, helping you to drive an electric car easily and without any problems.

The second way is done at the pier. You will face quite a few challenges when getting the forklift to the overpass, but you can do it over and over until it succeeds. Here, you will be “trolled” by 2 NPCs while trying to put the box in the right place. We can completely kill NPCs but remember they will respawn right away. They are capable of moving the forklift while you are trying to place the crate. And our job is to try and do it again and again until the task is completed.

Move the forklift in different areas of the game map Just Die Already

Move the forklift in different areas of the game map Just Die Already

Finally at the loop track. To get the forklift, the player needs to time it correctly. Chances are you will be hit by another vehicle. Stay calm, move onto the left ramp and go through the fence, then reach the inner area, that’s it.

Here are 3 ways to find the right forklift to move wooden crates in Game Just Die Already. Good luck!

.

Xem thêm thông tin Cách vận chuyển thùng gỗ trong Just Die Already

Cách vận chuyển thùng gỗ trong Just Die Already

Bài hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn định vị 3 chiếc thùng gỗ cần vận chuyển trong khi chơi Just Die Already game và mẹo thực hiện công việc đó.Hướng dẫn tìm 3 thùng gỗ và vận chuyển chúngXung quanh bản đồ game, bạn sẽ lần lượt bắt gặp 3 chiếc thùng gỗ nặng và không thể mở được chúng. Trò chơi yêu cầu bạn vận chuyển những chiếc thùng này đến các khu vực khác nhau trên bản đồ. Chúng thường nằm trong 1 chiếc hộp và phải dùng xe nâng mới di chuyển được, ngoài ra không có cách nào khác.Sau khi tìm được 3 chiếc thùng gỗ trong Just Die Already, hãy kiếm xe nâng phù hợp để vận chuyển chúng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Như vậy, thứ chúng ta cần trước tiên là 1 chiếc xe nâng với kích thước phù hợp. Nếu chiếc xe nâng quá nhỏ, nó sẽ gặp trục trặc trong quá trình sử dụng và không thể nâng thùng gỗ lên cao như mong muốn.Bạn có thể thử loại xe nâng với “lưới bóng rổ” ở giữa xe điện. Đây là cách đơn giản hơn cả, giúp bạn lái xe điện dễ dàng và không gặp bất cứ trở ngại nào.Cách thứ 2 được thực hiện ở bến tàu. Bạn sẽ gặp khá nhiều thử thách khi đưa xe nâng lên cầu vượt, tuy nhiên có thể làm đi làm lại cho đến khi thành công. Tại đây, bạn sẽ bị 2 NPC “troll” trong khi cố gắng đặt chiếc hộp vào đúng nơi quy định. Chúng ta hoàn toàn có thể diệt NPC nhưng hãy nhớ chúng sẽ hồi sinh lại ngay. Chúng có khả năng di chuyển xe nâng trong khi bạn đang nỗ lực đặt chiếc thùng gỗ. Và việc của chúng ta là cố gắng, làm lại nhiều lần cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.Di chuyển xe nâng trong từng khu vực khác nhau của bản đồ game Just Die Already(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cuối cùng là ở đường đua vòng lặp. Để lấy xe nâng, người chơi cần căn thời gian chính xác. Rất có thể bạn sẽ bị xe khác đâm vào. Hãy bình tĩnh, di chuyển vào đoạn đường dốc bên trái và đi xuyên qua hàng rào, sau đó tiếp cận khu vực bên trong, thế là xong.Trên đây là 3 cách tìm loại xe nâng phù hợp để di chuyển thùng gỗ trong game Just Die Already. Chúc các bạn thành công!

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Cách #vận #chuyển #thùng #gỗ #trong #Die


#Cách #vận #chuyển #thùng #gỗ #trong #Die

Du Lịch Sen Vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button