[LỜI GIẢI]  Chọn câu sai trong các câu sau:  - Tự Học 365

Chọn câu sai trong những câu sau:


Sóng dọc truyền được trong những môi trường thiên nhiên rắn, lỏng, khí.

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI]  Chọn câu sai trong các câu sau:  - Tự Học 365

Sóng ngang truyền được trong những môi trường thiên nhiên rắn, lỏng, khí

Xem thêm: Thương hiệu là gì? Ý nghĩa của thương hiệu với doanh nghiệp là gì?

Sóng cơ truyền được trong những môi trường thiên nhiên rắn, lỏng, khí.

Xem thêm: Hướng dẫn cắt ảnh trên PC bằng nhiều cách

Sóng cơ ko truyền được nhập chân ko.