Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Nông 2022

Nội Dung Bài Viết

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Nông 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Đắk Nông 2022 – Sáng ngày 7/6 các bạn học sinh tỉnh Đắk Nông sẽ chính thức bước vào kì thi vào lớp 10 năm 2022. Sau đây là chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2022 Đắk Nông có gợi ý đáp án chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
1. Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Đắk Nông

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Đắk Nông
1.A
2.A
3.D
4.C
5.B
6.C
7.C
8.D
9.C
10.D
11.A
12.B
13.C
14.A
15.C
16.D
17.B
18.C
19.C
20.C
21.D
22.A
23.D
24.D
25.A
26.D
27.A
28.A
29.B
30.A
31.A
32.C
33.C
34.D
35.B
36.B
37.B
38.B
39.D
40.D
41.C
42.B
43.A
44.B
45.D
46.B
47.B
48.D
49.D
50.A
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Lịch Sen Vàng.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Anh #Đắk #Nông

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Đắk Nông 2022 – Sáng ngày 7/6 các bạn học sinh tỉnh Đắk Nông sẽ chính thức bước vào kì thi vào lớp 10 năm 2022. Sau đây là chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2022 Đắk Nông có gợi ý đáp án chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Đắk Nông

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Đắk Nông

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Đắk NôngĐề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Đắk Nông

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Đắk Nông

1.A 2.A 3.D 4.C 5.B 6.C 7.C 8.D 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.A 15.C 16.D 17.B 18.C 19.C 20.C
21.D 22.A 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.A 29.B 30.A
31.A 32.C 33.C 34.D 35.B 36.B 37.B 38.B 39.D 40.D
41.C 42.B 43.A 44.B 45.D 46.B 47.B 48.D 49.D 50.A

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Lịch Sen Vàng.

Xem thêm

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đắk Nông 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Đắk Nông 2022 – Sáng ngày 7/6 các bạn học sinh tỉnh Đắk Nông sẽ chính thức bước vào kì thi vào lớp 10 năm 2022. Sau đây là chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2022 Đắk Nông có gợi ý đáp án chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
1. Đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Đắk Nông

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Đắk Nông
1.A
2.A
3.D
4.C
5.B
6.C
7.C
8.D
9.C
10.D
11.A
12.B
13.C
14.A
15.C
16.D
17.B
18.C
19.C
20.C
21.D
22.A
23.D
24.D
25.A
26.D
27.A
28.A
29.B
30.A
31.A
32.C
33.C
34.D
35.B
36.B
37.B
38.B
39.D
40.D
41.C
42.B
43.A
44.B
45.D
46.B
47.B
48.D
49.D
50.A
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Lịch Sen Vàng.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Anh #Đắk #Nông

  • Tổng Hợp: Du Lịch Sen Vàng
  • #Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Anh #Đắk #Nông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button