Giáo Dục

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 1 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình.

Đồng thời, còn giúp các em luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi môn Ngữ văn, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lí 6. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Big Data:

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Cho tập hợp . Chọn khẳng định đúng.

A. 5 in A

B. 0 in A

C. 7 notin A

D. y notin A

Câu 2: Tập hợp B = left{ {0;1;2;...;100} right} có số phần tử là:

A. 99

B. 100

C. 101

D. 102

Câu 3: Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:

A. 425

B. 693

C. 660

D. 256

Câu 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên có tính chất nào sau đây?

A. {a^m}.{a^n} = {a^{m - n}}

B. {a^m}.{a^n} = {a^{mn}}

C. {a^m}:{a^n} = {a^{m:n}}

D. {a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}

Câu 5: Cặp số chia hết cho 2 là:

A. (234; 415)

B. (312; 450)

C. (675; 530)

D. (987; 123)

Câu 6: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Một số chia hết cho 9 thì luôn chia hết cho 3

B. Nếu hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9

C. Mọi số chẵn thì luôn chia hết cho 5

D. Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Số 41 là

A. hợp số

B. không phải số nguyên tố

C. Số nguyên tố

D. không phải hợp số

Câu 8: Các cặp số nào sau đây nguyên tố cùng nhau?

A. 3 và 11

B. 4 và 6

C. 2 và 6

D. 9 và 12

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a. 667 - 195.93:465 + 372

b. {35^0}.12.173 + 12.27

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2}

d. 321 - 21.left[ {left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} right) - 52} right]

Câu 2: Tìm x biết:

a. 2x + 15 = 142:2

b. {5^3}:x + 100 = 125

c. 3.left( {5x - 15} right) - 52 = 68

d. 35 vdots x;130 vdots x và x lớn nhất

Câu 3: Một đội y tế có 280 nam, 220 nữ dự định chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ ở mỗi nhóm đều nhau, biết số nhóm chia được nhiều hơn 1 nhóm và không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi có thể chia đội thành mấy nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Câu 4: Cho A = 1 + 3 + {3^2} + {3^3} + ... + {3^{101}}. Chứng minh rằng A chia hết cho 13

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

1. A 2. C 3. C 4. D
5. B 6. A 7. C 8. A

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a. 667 - 195.93:465 + 372 = 667 - 39 + 372 = 1000

b. {35^0}.12.173 + 12.27 = 1.12.173 + 12.27 = 12left( {173 + 27} right) = 12.200 = 2400

c. {73.5^2} + {5^2}.28 - {5^2} = {5^2}left( {73 + 28 - 1} right) = {5^2}.100 = 25.100 = 2500

d. 321 - 21.left[ {left( {{{2.3}^3} + {4^4}:32} right) - 52} right]

begin{matrix} = 321 - 21.left[ {left( {2.27 + 256:32} right) - 52} right] hfill = 321 - 21.left[ {left( {54 + 8} right) - 52} right] hfill = 321 - 21.left[ {62 - 52} right] hfill = 321 - 21.10 = 321 - 210 = 111 hfill end{matrix}

Câu 2:

a. 2x + 15 = 142:2

begin{matrix} Rightarrow 2x + 15 = 71 hfill Rightarrow 2x = 71 - 15 hfill Rightarrow 2x = 56 hfill Rightarrow x = 28 hfill end{matrix}

Vậy x = 28

b. {5^3}:x + 100 = 125

begin{matrix} Rightarrow {5^3}:x = 125 - 100 hfill Rightarrow 125:x = 25 hfill Rightarrow x = 125:25 = 5 hfill end{matrix}

Vậy x = 5

c. 3.left( {5x - 15} right) - 52 = 68

begin{matrix} Rightarrow 3.left( {5x - 15} right) = 68 + 52 hfill Rightarrow 3.left( {5x - 15} right) = 120 hfill Rightarrow 5x - 15 = 120:3 hfill Rightarrow 5x - 15 = 40 hfill Rightarrow 5x = 40 + 15 hfill Rightarrow 5x = 55 Rightarrow x = 11 hfill end{matrix}

Vậy x = 11

d. Ta có: 35 vdots x;130 vdots x Rightarrow x in UCleft( {35;130} right)

Ta lại có:

begin{matrix} left{ {begin{array}{*{20}{c}} {35 = 5.7} {130 = 2.5.13} end{array}} right. Rightarrow UCLNleft( {35;130} right) = 5 hfill Rightarrow UCleft( {35;130} right) = Uleft( 5 right) = left{ {1;5} right} hfill end{matrix}

Do x lớn nhất => x = 5

Câu 3:

Gọi số nhóm cần chia là x (x > 1)

Ta có: Đội y tế có 280 nam, 220 nữ dự định chia thành các nhóm sao cho số nam và số nữ ở mỗi nhóm đều nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có:

280 = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Do số nhóm chia được nhiều hơn 1 nhóm và không lớn hơn 5 nhóm

x∈ {2; 4; 5}

Ta có bảng sau:

Số nhóm Số người nữ trong nhóm Số nam trong nhóm
2 110 140
4 55 70
5 44 56

Câu 4

begin{aligned} &A=1+3+3^{2}+3^{3}+ldots+3^{101} &A=left(1+3+3^{2}right)+left(3^{3}+3^{4}+3^{5}right)+ldots+left(3^{99}+3^{100}+3^{101}right) &A=left(1+3+3^{2}right)+3^{3} cdotleft(1+3+3^{2}right)+ldots+3^{99} cdotleft(1+3+3^{2}right) &A=left(1+3+3^{2}right)left(1+3^{3}+ldots+3^{99}right) &A=13 cdotleft(1+3^{3}+ldots+3^{99}right): 13 end{aligned}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page