Giáo Dục

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trường THPT Trung Văn, Hà Nội năm 2020-2021

Big Data VN mời các em cùng giải đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trường THPT Trung Văn, Hà Nội năm 2020-2021 để củng cố lại kiến thức của mình trước khi bước vào kỳ thi quan trọng trước mắt là thi tốt nghiệp THPT 2021

Cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trường THPT Trung Văn, Hà Nội năm 2020-2021 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng A, B, C và D, thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề.


Đề thi cuối học kỳ 2 Toán 12 năm 2020-2021 trường THPT Trung Văn, Hà Nội

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trường THPT Trung Văn, Hà Nội năm 2020-2021

Các câu hỏi hay có trong Bài thi:

Câu 5. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(0;1;1), B(3;0;-1), C(0;21;-19) và mặt cầu (S): (x-1)2 + (y-1)2 + (z-1)2 = 1. Biết M(a;b;c) là điểm thuộc mặt cầu (S) sao cho biểu thức T=3MA2 + 2MB2 + MC2 đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của tổng a+b+c là?

Câu 9. Kí hiệu z1, z2 là hai nghiệm của phương trình z2 + 4z + 5 = 0. Gọi M, N lần lượt là điểm biểu diễn của z1, z2 trên mặt phẳng tọa độ. Tìm tọa độ trung điểm MN?

Trên đây là nội dung Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trường THPT Trung Văn, Hà Nội năm 2020-2021 có cả đáp án để các em so sánh. Các em tiếp tục làm Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trường Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020 2021 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button