Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐẮK NÔNG
(Đề thi chính thức)

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY
TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010 – 2011
Khóa ngày 20 tháng 1 năm 2011

MÔN THI: TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
——————————————————————————–

Bài 1: (2.0 điểm)

Giải hệ: Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

Bài 2: (2.0 điểm)

Tìm số dư của phép tính sau: 9876543212011 : 2011

Bài 3: (2.0 điểm).

Tìm nghiệm của phương trình sau: Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

Bài 4: (2.0 điểm).

Xác định a và b biết đa thức f(x) = 6x4 – 7x3 + ax2 + 3x + 2 chia hết cho g(x) = x2 – x + b

Bài 5: (2.0 điểm).

Tính tổng: Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

Bài 6: (2.0 điểm)

Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền là 170.000.000 đồng với lãi suất là 15% năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Hỏi sau 10 năm thì người đó nhận được số tiền là bao nhiêu?

Bài 7: (2.0 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng d: y = 3,05x + 102

a) Tìm tọa độ giao điểm A, B của đường thẳng d với các trục tọa độ.Tính diện tích tam giác OAB.

b) Tính số đo góc tạo bởi đường thẳng d với chiều dương của trục Ox

Bài 8: (2.0 điểm)

Tính diện tích phần hình (màu trắng) giới hạn bởi bốn hình tròn bằng nhau có bán kính bằng √5 và tiếp xúc ngoài với nhau (như hình vẽ).

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

Bài 9: (2.0 điểm)

Cho dãy số Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

Lập quy trình bấm phím liên tục tính Un và tính U10, U11, U12

Bài 10: (2.0 điểm)

Ba tiếp tuyến của đường tròn tâm (O) lần lượt cắt nhau tại ba điểm A; B; C tạo thành tam giác đều ABC có cạnh là 20,01cm.Tính diện tích hình tròn tâm (O).

Big Data tài liệu để xem thêm chi tiết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐẮK NÔNG
(Đề thi chính thức)

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY
TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010 – 2011
Khóa ngày 20 tháng 1 năm 2011

MÔN THI: TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
——————————————————————————–

Bài 1: (2.0 điểm)

Giải hệ: Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

Bài 2: (2.0 điểm)

Tìm số dư của phép tính sau: 9876543212011 : 2011

Bài 3: (2.0 điểm).

Tìm nghiệm của phương trình sau: Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

Bài 4: (2.0 điểm).

Xác định a và b biết đa thức f(x) = 6x4 – 7x3 + ax2 + 3x + 2 chia hết cho g(x) = x2 – x + b

Bài 5: (2.0 điểm).

Tính tổng: Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

Bài 6: (2.0 điểm)

Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền là 170.000.000 đồng với lãi suất là 15% năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Hỏi sau 10 năm thì người đó nhận được số tiền là bao nhiêu?

Bài 7: (2.0 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng d: y = 3,05x + 102

a) Tìm tọa độ giao điểm A, B của đường thẳng d với các trục tọa độ.Tính diện tích tam giác OAB.

b) Tính số đo góc tạo bởi đường thẳng d với chiều dương của trục Ox

Bài 8: (2.0 điểm)

Tính diện tích phần hình (màu trắng) giới hạn bởi bốn hình tròn bằng nhau có bán kính bằng √5 và tiếp xúc ngoài với nhau (như hình vẽ).

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

Bài 9: (2.0 điểm)

Cho dãy số Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

Lập quy trình bấm phím liên tục tính Un và tính U10, U11, U12

Bài 10: (2.0 điểm)

Ba tiếp tuyến của đường tròn tâm (O) lần lượt cắt nhau tại ba điểm A; B; C tạo thành tam giác đều ABC có cạnh là 20,01cm.Tính diện tích hình tròn tâm (O).

Big Data tài liệu để xem thêm chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button