Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức 2022

Nội Dung Bài Viết

Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức 2022

Đối tượng nào được ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm bởi việc được cộng điểm ưu tiên trong kì thi công chức viên chức cũng sẽ giúp bạn gia tăng được cơ hội trúng tuyển. Sau đây là một số quy định hiện hành về đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức mới nhất Du Lịch Sen Vàng xin chia sẻ để bạn đọc cùng tham khảo.
Nghị định 113/2018/NĐ-CP về tinh giản biên chế
Xử lý vi phạm hành chính về dạy thêm học thêm
Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên

Căn cứ pháp lý:
Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về bổ sung một số điều trong quản lý tuyển dụng công chức, viên chức.
Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP
Quy định về điểm cộng ưu tiên thi công chức, viên chức 2022
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
3. Quy định về điểm ưu tiên thi công chức, viên chức theo nghị định 24
Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.
Hỏi: Bố chồng tôi là thương binh hạng ¾. Vậy, khi tôi tham gia thi tuyển công chức, viên chức tôi có được hưởng chế độ ưu tiên đối với con của thương binh không?
Đáp:
Đối tượng ưu tiên tuyển dụng công chức
Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như sau:
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/ 8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
Đối tượng ưu tiên tuyển dụng viên chức
Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
Thương binh;
Người hưởng chính sách như thương binh;
Con liệt sĩ;
Con thương binh;
Con của người hưởng chính sách như thương binh;
Người dân tộc ít người;
Đội viên thanh niên xung phong;
Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
Người dự tuyển là nữ.
Vấn đề bạn hỏi, theo đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức là con thương binh quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức là con thương binh quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP là con đẻ, con nuôi hợp pháp của thương binh. Trường hợp bạn là con dâu có bố chồng là thương binh không thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật của Du Lịch Sen Vàng.

#Đối #tượng #ưu #tiên #trong #thi #tuyển #công #chức #viên #chức

Ai được ưu tiên trong đấu thầu rộng rãi? Đây là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm, vì được cộng điểm ưu tiên trong phần thi công khai cũng sẽ giúp bạn tăng cơ hội trúng tuyển. Dưới đây là một số quy định hiện hành về vấn đề ưu tiên trong hợp đồng công chức mới nhất mà Du Lịch Sen Vàng xin chia sẻ để bạn đọc tham khảo.

 • Nghị định 113/2018 / NĐ-CP về điều chỉnh kích thước phiếu lương
 • Quản lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy thêm, học thêm
 • Quy định tăng lương sớm cho giáo viên

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định số. 161/2018 / NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 sửa đổi nghị định số. 24/2010 / NĐ-CP về việc tích hợp một số điều trong quản lý tuyển dụng công chức, viên chức.
 • Điều 5 Nghị định 138/2020 / NĐ-CP

Quy chế cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển công chức 2022

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong kỳ thi xét tuyển, xét tuyển công chức.

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Người tàn tật do thương tật và thương tật loại B: được cộng 7,5 điểm vào điểm thi của Vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, nhân vật, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con của người hoạt động trước Tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào điểm thi vòng 2;

c) Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc phục vụ có thời hạn trong các cơ quan phổ thông bảo vệ pháp luật, thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn đã ở miền núi ít nhất một năm trở lên. 24 tháng trở lên: được cộng 2,5 điểm vào điểm kiểm tra ở vòng 2.

Quan sát: Nếu thí sinh hoặc thí sinh dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì chỉ cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả đợt 2.

2. Những vấn đề và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Người tàn tật do thương tật và thương tật loại B: được cộng 7,5 điểm vào điểm thi của Vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, nhân vật, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con của người hoạt động trước Tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào điểm thi vòng 2;

c) Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc phục vụ có thời hạn trong các cơ quan phổ thông bảo vệ pháp luật, thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn đã ở miền núi ít nhất một năm trở lên. 24 tháng trở lên: được cộng 2,5 điểm vào điểm kiểm tra ở vòng 2.

3. Quy chế cộng điểm ưu tiên trong các kỳ thi chính thức theo các điều khoản của Nghị định 24

Đối tượng và điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển công chức được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số. 24/2010 / NĐ-CP.

Để hỏi: Bố chồng tôi là thương binh hạng ¾. Vậy khi thi tuyển công chức thì người lao động của tôi có được hưởng quyền lợi ưu tiên đối với con của thương binh không?

Trả lời:

Các vấn đề ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Hình thức kỷ luật và điểm ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển công chức được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định n. 24/2010 / NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc tuyển dụng, tuyển dụng và quản lý công chức như sau:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Người tàn tật trong chiến tranh và người hưởng chính sách như Người tàn tật trong chiến tranh: được cộng 30 điểm vào tổng điểm xét tuyển hoặc điểm xét tuyển;
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp, các nhân vật, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của các đối tượng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa (kể từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở đi), con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động: 20 điểm sẽ được cộng vào tổng điểm xét tuyển hoặc điểm xét tuyển;
 • Người đã phục vụ trong lực lượng vũ trang, công an nhân dân có thời hạn, thanh niên xung phong, trí thức trẻ xung phong tham gia phát triển nông thôn, miền núi có thời gian từ 24 tháng trở lên hoàn thành nhiệm vụ: 10 điểm được cộng vào tổng điểm xét tuyển hoặc điểm xét tuyển.

Các vấn đề ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Tại mục 2, điều 10 của Nghị định số. 29/2012 / NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, tuyển dụng và quản lý công chức: Nếu có từ 2 người trở lên với kết quả kỳ thi có cùng tiêu chuẩn tuyển dụng thì người trúng tuyển. người có tổng điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao nhất; nếu điểm của các bài thi nghiệp vụ bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm tuyển dụng công chức quyết định người phù hợp theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;
 • các cựu chiến binh;
 • Người hưởng chính sách như thương binh;
 • Con liệt sĩ;
 • Con của thương binh;
 • Con của người hưởng chính sách như thương binh;
 • Dân tộc thiểu số;
 • Đội viên Thanh niên xung phong;
 • Trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên hoàn thành nhiệm vụ;
 • Người đã thực hiện nghĩa vụ quân sự;
 • Các ứng cử viên là phụ nữ.

Khi ứng cử, theo đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức là con em tàn tật trong chiến tranh quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2010 / NĐ-CP và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức là gì? chiến tranh trẻ em tàn tật. tại khoản 2, Điều 10 của Nghị định số. 29/2012 / NĐ-CP là con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp của thương binh. Nếu bạn là con dâu mà bố chồng là thương binh thì bạn không thuộc đối tượng ưu tiên tuyển dụng công chức.

Mời độc giả tham khảo thêm các bài viết liên quan trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật về Dữ liệu lớn.

Xem thêm

Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức 2022

Đối tượng nào được ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm bởi việc được cộng điểm ưu tiên trong kì thi công chức viên chức cũng sẽ giúp bạn gia tăng được cơ hội trúng tuyển. Sau đây là một số quy định hiện hành về đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức mới nhất Du Lịch Sen Vàng xin chia sẻ để bạn đọc cùng tham khảo.
Nghị định 113/2018/NĐ-CP về tinh giản biên chế
Xử lý vi phạm hành chính về dạy thêm học thêm
Quy định về nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên

Căn cứ pháp lý:
Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về bổ sung một số điều trong quản lý tuyển dụng công chức, viên chức.
Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP
Quy định về điểm cộng ưu tiên thi công chức, viên chức 2022
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
3. Quy định về điểm ưu tiên thi công chức, viên chức theo nghị định 24
Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.
Hỏi: Bố chồng tôi là thương binh hạng ¾. Vậy, khi tôi tham gia thi tuyển công chức, viên chức tôi có được hưởng chế độ ưu tiên đối với con của thương binh không?
Đáp:
Đối tượng ưu tiên tuyển dụng công chức
Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức như sau:
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/ 8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
Đối tượng ưu tiên tuyển dụng viên chức
Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
Thương binh;
Người hưởng chính sách như thương binh;
Con liệt sĩ;
Con thương binh;
Con của người hưởng chính sách như thương binh;
Người dân tộc ít người;
Đội viên thanh niên xung phong;
Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
Người dự tuyển là nữ.
Vấn đề bạn hỏi, theo đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức là con thương binh quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức là con thương binh quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP là con đẻ, con nuôi hợp pháp của thương binh. Trường hợp bạn là con dâu có bố chồng là thương binh không thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức.
Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật của Du Lịch Sen Vàng.

#Đối #tượng #ưu #tiên #trong #thi #tuyển #công #chức #viên #chức

 • Tổng Hợp: Du Lịch Sen Vàng
 • #Đối #tượng #ưu #tiên #trong #thi #tuyển #công #chức #viên #chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button