Doki Doki Literature Club Plus: Cách có được Good Ending

Nội Dung Bài Doki Doki Literature Club Plus: Cách có được Good Ending

Doki Doki Literature Club Plus: Cách có được Good Ending

Hầu như ending của Doki Doki Literature Club Plus sẽ đưa bạn vào một cái kết nhất định bất kể bạn làm gì. Tuy nhiên, có một cách để có được một kết thúc hơi khác so với kết thúc thông thường. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách để có được kết thúc tốt đẹp trong DDLC Plus.Thông thường, khi chơi câu chuyện chính của Doki Doki Literature Club, bạn sẽ chuyển qua ba act riêng biệt. Trò chơi sẽ khởi động lại một vài lần, nhưng bạn sẽ luôn phải đối mặt với Monika ở thời điểm cuối cùng và buộc phải xóa tệp nhân vật của cô ấy, hoặc để cô ấy nhìn chằm chằm vào bạn.Hầu như ending của Doki Doki Literature Club Plus đều là bi kịch(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nếu bạn chọn xóa Monika, trò chơi sẽ thiết lập lại mà không có cô ấy và Sayori sẽ trở thành chủ tịch mới. Monika sau đó sẽ bước ra và ngăn các sự kiện lặp lại, sau đó xóa hết mọi người, than thở rằng không có niềm vui nào trong Câu lạc bộ Văn học. Sau đó, bạn sẽ cần phải reset hoàn toàn trò chơi.Bạn cần phải xem cả ba cảnh CG riêng của Sayori, Natsuki và Yuri(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Để có được Good Ending trong DDLC Plus, bạn cần phải xem cả ba cảnh CG riêng của Sayori, Natsuki và Yuri. Điều này được thực hiện bằng cách viết một bài thơ dành riêng cho họ mỗi khi bạn có cơ hội. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể để có được kết thúc tốt đẹp.Bạn sẽ luôn phải đối mặt với Monika ở thời điểm cuối cùngCách có được Good Ending trong Doki Doki Literature Club Plus1. Tạo một file lưu ngay trước bài thơ đầu tiên. Bạn sẽ tải lại file này mỗi khi bắt đầu tương tác với một cô gái mới.2. Viết một bài thơ cho Sayori mỗi lần gặp và xem tất cả 3 CG của cô ấy. Tạo một tệp lưu mới sau khi đến ngày lễ hội. Đừng xem cảnh Sayori chết. Khi có cơ hội, nói với Sayori rằng bạn yêu cô ấy để xem cảnh CG cuối cùng của Sayori.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Reload game về thời điểm trước bài thơ đầu tiên, lặp lại quá trình trên với Natsuki. Tạo một file lưu mới sau khi đến ngày lễ hội. Đừng xem cảnh Sayori chết. Ở cạnh Natsuki khi cô ấy tranh luận với Yuri.Doki Doki Literature Club Plus có nhiều tình tiết ám ảnh4. Reload game về thời điểm trước bài thơ đầu tiên, lặp lại quá trình trên với Yuri. Tạo một file lưu mới sau khi đến ngày lễ hội. Ở cạnh Yuri khi cô ấy tranh luận với Natsuki.5. Bây giờ bạn có thể tiếp tục trò chơi như bình thường cho đến khi gặp Monika trong khoảng trống. Xóa tệp nhân vật của cô ấy sau khi viết một bài thơ cho cô ấy và khi cô ấy đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào bạn.6. Giờ bạn đang hướng đến đến cái kết bí mật. Chơi như bình thường, chạy lại trò chơi cho đến khi bạn trở lại từ đầu khi Sayori vẫn đang là chủ tịch Câu lạc bộ Doki Doki.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Doki #Doki #Literature #Club #Cách #có #được #Good

Almost the ending of Doki Doki Literature Club Plus will get you to a certain end no matter what you do. However, there is a way to get a slightly different ending than the usual one. This article will guide you on how to get a good ending in DDLC Plus.

Normally, when playing the main story of Doki Doki Literature Club, you will move through three separate acts. The game will restart a few times, but you will always have to face Monika at the end and be forced to delete her character file, or let her stare at you.

Most of the endings of Doki Doki Literature Club Plus are tragic

If you choose to delete Monika, the game will reset without her and Sayori will become the new president. Monika would then step out and prevent the events from repeating, then delete everyone, lamenting that there is no fun in the Literature Club. Then you will need to completely reset the game.

You need to see all three separate CG scenes of Sayori, Natsuki and Yuri

You need to see all three separate CG scenes of Sayori, Natsuki and Yuri

To get the Good Ending in DDLC Plus, you need to watch all three separate CG scenes of Sayori, Natsuki, and Yuri. This is done by writing a poem dedicated to them every chance you get. Here are specific instructions for getting the wraps done.

You will always face Monika at the end

You will always face Monika at the end

How to get Good Ending in Doki Doki Literature Club Plus

1. Create a save file just before the first poem. You will reload this file every time you start interacting with a new girl.

2. Write a poem for Sayori every time you meet and see all 3 of her CGs. Create a new save file after the festival day arrives. Don’t watch Sayori die. When given the chance, tell Sayori that you love her to see Sayori’s final CG scene.

3. Reload the game to the time before the first poem, repeating the process above with Natsuki. Create a new save file after the festival day arrives. Don’t watch Sayori die. Stay by Natsuki’s side when she argues with Yuri.

 Doki Doki Literature Club Plus has many haunting details

Doki Doki Literature Club Plus has many haunting details

4. Reload the game to the time before the first poem, repeat the process above with Yuri. Create a new save file after the festival day arrives. Stay by Yuri’s side when she argues with Natsuki.

5. Now you can continue the game as usual until you meet Monika in the gap. Delete her character file after writing a poem for her and when she has started staring at you.

6. Now you’re headed to the secret ending. Play as normal, rerun the game until you’re back to the beginning when Sayori was still the president of the Doki Doki Club.

.

Xem thêm thông tin Doki Doki Literature Club Plus: Cách có được Good Ending

Doki Doki Literature Club Plus: Cách có được Good Ending

Hầu như ending của Doki Doki Literature Club Plus sẽ đưa bạn vào một cái kết nhất định bất kể bạn làm gì. Tuy nhiên, có một cách để có được một kết thúc hơi khác so với kết thúc thông thường. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách để có được kết thúc tốt đẹp trong DDLC Plus.Thông thường, khi chơi câu chuyện chính của Doki Doki Literature Club, bạn sẽ chuyển qua ba act riêng biệt. Trò chơi sẽ khởi động lại một vài lần, nhưng bạn sẽ luôn phải đối mặt với Monika ở thời điểm cuối cùng và buộc phải xóa tệp nhân vật của cô ấy, hoặc để cô ấy nhìn chằm chằm vào bạn.Hầu như ending của Doki Doki Literature Club Plus đều là bi kịch(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nếu bạn chọn xóa Monika, trò chơi sẽ thiết lập lại mà không có cô ấy và Sayori sẽ trở thành chủ tịch mới. Monika sau đó sẽ bước ra và ngăn các sự kiện lặp lại, sau đó xóa hết mọi người, than thở rằng không có niềm vui nào trong Câu lạc bộ Văn học. Sau đó, bạn sẽ cần phải reset hoàn toàn trò chơi.Bạn cần phải xem cả ba cảnh CG riêng của Sayori, Natsuki và Yuri(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Để có được Good Ending trong DDLC Plus, bạn cần phải xem cả ba cảnh CG riêng của Sayori, Natsuki và Yuri. Điều này được thực hiện bằng cách viết một bài thơ dành riêng cho họ mỗi khi bạn có cơ hội. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể để có được kết thúc tốt đẹp.Bạn sẽ luôn phải đối mặt với Monika ở thời điểm cuối cùngCách có được Good Ending trong Doki Doki Literature Club Plus1. Tạo một file lưu ngay trước bài thơ đầu tiên. Bạn sẽ tải lại file này mỗi khi bắt đầu tương tác với một cô gái mới.2. Viết một bài thơ cho Sayori mỗi lần gặp và xem tất cả 3 CG của cô ấy. Tạo một tệp lưu mới sau khi đến ngày lễ hội. Đừng xem cảnh Sayori chết. Khi có cơ hội, nói với Sayori rằng bạn yêu cô ấy để xem cảnh CG cuối cùng của Sayori.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Reload game về thời điểm trước bài thơ đầu tiên, lặp lại quá trình trên với Natsuki. Tạo một file lưu mới sau khi đến ngày lễ hội. Đừng xem cảnh Sayori chết. Ở cạnh Natsuki khi cô ấy tranh luận với Yuri.Doki Doki Literature Club Plus có nhiều tình tiết ám ảnh4. Reload game về thời điểm trước bài thơ đầu tiên, lặp lại quá trình trên với Yuri. Tạo một file lưu mới sau khi đến ngày lễ hội. Ở cạnh Yuri khi cô ấy tranh luận với Natsuki.5. Bây giờ bạn có thể tiếp tục trò chơi như bình thường cho đến khi gặp Monika trong khoảng trống. Xóa tệp nhân vật của cô ấy sau khi viết một bài thơ cho cô ấy và khi cô ấy đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào bạn.6. Giờ bạn đang hướng đến đến cái kết bí mật. Chơi như bình thường, chạy lại trò chơi cho đến khi bạn trở lại từ đầu khi Sayori vẫn đang là chủ tịch Câu lạc bộ Doki Doki.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Doki #Doki #Literature #Club #Cách #có #được #Good


#Doki #Doki #Literature #Club #Cách #có #được #Good

Du Lịch Sen Vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button