Biểu Mẫu

Đơn xin cấp (đổi) Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

Khi muốn xin cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, các bạn có thể gửi đơn đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ tại đây.

  • Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh
  • Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh

1. Đơn xin cấp (đổi) Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

ĐƠN XIN CẤP, (ĐỔI) GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

Kính gửi:

  • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội………….
  • Phòng Lao động – TB & XH quận, huyện ………

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với Liệt sỹ:……………………………………………………………………………………..

– Bố:……………………………………………; Năm sinh:……………………………………………..

– Mẹ:……………………………………………; Năm sinh:…………………………………………….

– Vợ:……………………………………………; Năm sinh:…………………………………………….

– Con:…………………………………………..; Năm sinh:……………………………………………

– Con:…………………………………………..; Năm sinh:……………………………………………

– Con:…………………………………………..; Năm sinh:……………………………………………

– Con:…………………………………………..; Năm sinh:……………………………………………

Họ và tên Liệt sỹ:………………………………………………………………………………………..

Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………….

Hy sinh ngày … tháng … năm …….

Bằng Tổ quốc ghi công số:…………………………………………………………………………..

Số Quyết định TTg cấp ngày … tháng … năm …….

Lý do xin cấp, (đổi) giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ:………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện xét cấp lại Giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ cho gia đình tôi gồm ……….. thân nhân có tên trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày … tháng … năm …
XÁC NHẬN CỦA
PHÒNG LĐTB&XH
XÁC NHẬN CỦA UBND
PHƯỜNG, XÃ
Người làm đơn

2. Thủ tục cấp (đổi) Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

  • Hồ sơ gồm:

– Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ (tự viết).

– Giấy khai sinh của bạn bản sao có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu.

– Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

* Cá nhân nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân cấp xã.

– Uỷ ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Qua phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định hồ sơ, lập danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sau đó, bạn làm thủ tục xin cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện thân nhân của liệt sĩ như sau:

* Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Bản khai của người thuộc diện mua BHYT.

– Danh sách tổng hợp đề nghị mua thẻ BHYT của phòng Lao động – Thương binh và xã hội.

* Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên đến Phòng Lao động – Thương binh và xã hội;

– Bước 2:

+ Phòng Lao động – Thương binh và xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đối tượng thuộc diện được mua bảo hiểm y tế, lập danh sách tổng hợp đề nghị cấp thẻ BHYT kèm hồ sơ hợp lệ gửi đến Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và làm thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế.

+ Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh trên cơ sở danh sách mua bảo hiểm y tế do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển đến, trong thời gian 10 ngày có trách nhiệm in thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng.

– Bước 3: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan Bảo hiểm xã hội Tỉnh trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button