Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 sgk Toán 5

Để củng cố kiến thức về cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân, Giaitoan8.com mời các em cùng theo dõi cách giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 sgk Toán 5 dưới đây.

Trong bài Luyện tập trang 45, chúng ta sẽ có 4 bài tập 1, 2, 3, 4 liên quan tới việc viết số thập phân từ số đơn vị độ dài cho trước, cùng theo dõi cách làm và kết quả sau đó so sánh với kết quả mà bạn đã làm nha.

giai bai 1 trang 45 sgk toan 5

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 sgk Toán 5, Luyện tập

Xem thêm: Giải bài 1, 2, 3 trang 44 sgk Toán 5

Giải bài tập Luyện tập trang 45 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 5:

a) 35m 23cm = 35,23m

b) 51dm 3cm = 51,3dm

c) 14m 7cm = 14,07m

Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 5:

315cm = 3,15 m

234cm = 2,34 m

506cm = 5,06 m

34dm= 3,4 m.

Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 5:

a) 3km 245m = 3,245km

b) 5km 34m = 5,034km

c) 307 m = 0,307km

Giải bài 4 trang 45 SGK Toán 5:

a) 12,44m = 12m 44cm

b) 7,4dm = 7dm 4cm

c) 3,45km = 3450m

d) 34,3km = 34 300m

Trên đây, chúng ta đã cùng nhau Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 sgk Toán 5, Luyện tập trang 45, đừng quên truy cập Giaitoan8.com để xem thêm cách giải bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button