Giải bài Ôn tập chương 3 giải tích 12

Cùng nhau giải bài ôn tập chương 3 giải tích 12 với các bài tập và câu trắc nghiệm từ trang 126 tới 128 sgk Toán 12, qua đó ôn lại các kiến thức đã được học trong cả chương nhé các em.

Trong chương 3, chúng ta đã được về các khái niệm Nguyên Hàm, Tích phân và ứng dụng của tích phân trong hình học, trong bài ôn tập chương 3, các em sẽ được tổng kết lại các kiến thức đã học để giải các bài tập trang 126, 126 tới các câu hỏi bài tập trắc nghiệp trang 128.

Giải bài Ôn tập chương 3 giải tích 12, trang 126 127 và 128 sgk Toán 12

Xem lại tài liệu Ứng dụng của tích phân trong hình học lớp 12 ở đây.

Giải bài Ôn tập chương 3 giải tích 12

I. Phần bài tập

Giải bài 1 trang 126 SGK Giải tích 12:

a) Cho hàm số f(x) xác định trên K ( k là nửa khoảng hay đoạn của trục số). Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F'(x)=f(x) với mọi x thuộc K.

Định lý: Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì:

– Với mỗi hằng số C, F(x) + C cũng là một nguyên hàm của hàm số trên f(x) trên K.

– G(x) cũng là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho G(x) = F (x) +C

 b)

*Đổi biên số:

Nếu ∫f(u)du=F(u)+C va u(x) là hàm số có đạo hàm liên tục thì:

∫f(ux) u'(x)dx=F(u(x))+C

*Tính nguyên hàm từng phần:

Nếu hai hàm số u= u(x) và v = v(x) có đạo hàm liên tục trên K thì:

∫u(x) v'(x)dx=u(x)v(x)- ∫v(x) u'(x)dx

Hay ∫udv=uv- ∫vdv.

Ví dụ:

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

Giải bài 2 trang 126 SGK Giải tích 12:

a) Cho hàm số y= f(x) liên tục trên [a; b] , F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [a; b]. Hiệu số F(b) – F(a) được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số f(x), kí hiệu là ∫abf(x)dx.

Ta có: ∫abf(x)dx=F(x)ab=F(b)-F(a)

Ta gọi ∫ab là dấu tích phân, a là cận dưới, b là cận trên, f(x)dx biểu thức dưới dấu tích phân, f(x) là hàm số dưới dấu tích phân.

b) Các tính chất

1. ∫aaf(x)dx=0

2. ∫abf(x)dx=- ∫baf(x)dx

3. ∫bakf(x)dx=k. ∫baf(x)dx ( k là hằng số)

4. ∫ab[f(x)±g(x)]dx= ∫abf(x)dx± ∫abg(x)dx

5. ∫abf(x)dx= ∫acf(x)dx+ ∫abf(x)dx(a

Giải bài 3 trang 126 SGK Giải tích 12:

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

Giải bài 4 trang 126 SGK Giải tích 12:

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

Giải bài 5 trang 127 SGK Giải tích 12:

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

Giải bài 6 trang 127 SGK Giải tích 12:

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

Giải bài 7 trang 127 SGK Giải tích 12:

II. Phần trắc nghiệm

Giải bài trắc nghiệm 1 trang 127 SGK Giải tích 12:

Chọn C

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

Giải bài trắc nghiệm 2 trang 128 SGK Giải tích 12:

Chọn D

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

Giải bài trắc nghiệm 3 trang 128 SGK Giải tích 12:

Chọn B

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

Giải bài trắc nghiệm 4 trang 128 SGK Giải tích 12:

Chọn C

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

Giải bài trắc nghiệm 5 trang 128 SGK Giải tích 12:

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

Giải bài trắc nghiệm 6 trang 128 SGK Giải tích 12:

Chọn D

giai bai on tap chuong 3 giai tich 12

Chúng ta kết thúc chương 3 ở đây nha các em! Bài sau, chúng ta sẽ cùng nhau giải bài số phức lớp 12 chương 4 nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button