Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Nội Dung Bài Viết

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều là một trong những tài liệu hữu ích giúp các em có thể củng cố kiến thức bảng nhân 6, có được tư liệu tham khảo lời giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Từ đó có thể đối chiếu với lời giải, đảm bảo làm bài tập chính xác.

Giải Toán lớp 3 trang 21 SGK, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 6
1. Giải bài 1 Trang 21 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:6 x 2               6 x 1                     6 x 8                6 x 9                 6 x 3                      6 x 46 x 6               6 x 7                     6 x 5                6 x 10               3 x 6                      4 x 6
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 6 để tính.
Đáp án: 6 x 2 = 12              6 x 1 = 6             6 x 8 = 48           6 x 9 = 54            6 x 3 = 18           6 x 4 = 246 x 6 = 36              6 x 7 = 42           6 x 5 = 30            6 x 10 = 60         3 x 6 = 18           4 x 6 = 24
2. Giải bài 2 Trang 21 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Điền số thích hợp vào dấu?.

Hướng dẫn giải: Ta sử dụng bảng nhân 6 để tính số chiếc bánh tương ứng với số hộp.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 21 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 6 x 2 = 12Hình 2: 6 x 3 = 18
Bài học Gấp một số lên một số lần sẽ được học trong tiết học tiếp theo. Các em hãy chuẩn bị đọc bài trước để nắm kiến thức. Và khi học xong, các em nhớ làm bài tập để củng cố kiến thức này. Các em có thể xem tài liệu Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều để xem hướng làm và so sánh cách làm, kết quả.
4. Giải bài 4 Trang 21 SGK Toán lớp 3
Đề bài:a) Mỗi luống cô Hoa trồng 6 cây. Hỏi 4 luống như thế cô Hoa trồng được tất cả bao nhiêu cây?b) Kể một số tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 6.
Hướng dẫn giải: Để tính 4 luống có tất cả bao nhiêu cây ta sử dụng phép nhân 6 x 4.
Đáp án:a) 4 luống như thế cô Hoa trồng được tất cả số cây là:6 x 4 = 24 (cây)Đáp số: 24 cây.b) Em hãy kể một số tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 6. Ví dụ+ Có phòng ăn có 5 bàn, mỗi bàn có 6 người. Để tính tất cả số người có trong phòng ăn ta sử dụng phép nhân 6 x 5.+ Có 8 túi chanh, mỗi túi có 6 quả chanh. Để tính tất cả số quả chanh có trong 8 túi ta sử dụng phép nhân 6 x 8.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-21-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69502n.aspx Tài liệu Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này được biên soạn bám theo nội dung chương trình học giúp mang đến cho các em lời giải bài tập 1, 2, 3, 4 Phép nhân 6.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1 phần Cánh diều là một trong những tài liệu hữu ích giúp các em học sinh củng cố lại kiến ​​thức về bảng 6 lần, có được tư liệu tham khảo để giải bài 1, 2 và các bài giải. 3, Bài 4. Từ đó có thể so sánh bài giải với bài giải, đảm bảo làm đúng bài tập.

SGK trang 21 sgk toán lớp 3 tập 1 sách Cánh Diều.

Làm các bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều:

6. bảng cửu chương

1. Giải bài 1 Trang 21 SGK Toán 3 |

Thảo luận: tính nhẩm:
6 x 2 6 x 1 6 x 8 6 x 9 6 x 3 6 x 4
6 x 6 6 x 7 6 x 5 6 x 10 3 x 6 4 x 6

Hướng dẫn giải pháp: Dùng bảng nhân với 6 để tính.

Trả lời:
6 x 2 = 12 6 x 1 = 6 6 x 8 = 48 6 x 9 = 54 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24
6 x 6 = 36 6 x 7 = 42 6 x 5 = 30 6 x 10 = 60 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24

2. Giải bài 2 Trang 21 SGK Toán 3 |

Thảo luận: Nhập số chính xác trong dấu?.

bài ở trang 21 sách 3 chương 1

Hướng dẫn giải pháp: Ta dùng bảng cửu chương 6 để tính số bánh tương ứng với số hộp.

Trả lời:

Bài tập tay đôi phần 3 tập 2 trang 21

3. Giải bài 3 Trang 21 sgk toán lớp 3 |

Thảo luận: Đưa ra phép nhân chính xác cho mỗi hình ảnh:

Bước 3 Tap Toan lop 3 trang 21

Trả lời:
Hình 1: 6 x 2 = 12
Hình 2: 6 x 3 = 18

Bài học Trong bài học tiếp theo, bạn sẽ học cách nhân một số với một số nhất định. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đọc bài viết trước để có kiến ​​thức. Và khi học xong các em nhớ làm bài tập để củng cố kiến ​​thức này nhé. Các em có thể xem thêm tài liệu Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều để biết cách làm và so sánh phương pháp, kết quả.

4. Giải bài 4 Trang 21 SGK Toán 3 |

Thảo luận:
a) Mỗi ​​chiếc giường của Mrs. Hoa trồng được 6 cây. Cả 4 luống trồng được bao nhiêu cây Hoa?
b) Đếm một số tình huống thực tế bằng bảng nhân với 6.

Hướng dẫn giải pháp: Để tính xem cả 4 luống có bao nhiêu cây, ta dùng phép nhân 6 x 4.

Trả lời:
a) Có 4 chiếc giường trong số này mà Ms. Hoa trồng được tất cả các cây:
6 x 4 = 24 (cây)
Đáp số: 24 cây.
b) Kể một số tình huống thực tế sử dụng bảng nhân với 6. Ví dụ
+ Có phòng ăn 5 bàn, mỗi bàn 6 người. Để tính tất cả những người trong phòng ăn, chúng tôi sử dụng phép nhân 6 x 5.
+ Có 8 túi chanh, mỗi túi có 6 quả chanh. Để tính tất cả các quả chanh trong 8 túi, chúng ta sử dụng phép nhân 6 x 8.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-21-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69502n.aspx
Tài liệu Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1 Cánh diều này được biên soạn dựa theo nội dung chương trình học nhằm hỗ trợ cung cấp cho các em lời giải bài tập 1, 2, 3, 4 Phép nhân 6.

Xem thêm

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều là một trong những tài liệu hữu ích giúp các em có thể củng cố kiến thức bảng nhân 6, có được tư liệu tham khảo lời giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Từ đó có thể đối chiếu với lời giải, đảm bảo làm bài tập chính xác.

Giải Toán lớp 3 trang 21 SGK, sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 6
1. Giải bài 1 Trang 21 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:6 x 2               6 x 1                     6 x 8                6 x 9                 6 x 3                      6 x 46 x 6               6 x 7                     6 x 5                6 x 10               3 x 6                      4 x 6
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 6 để tính.
Đáp án: 6 x 2 = 12              6 x 1 = 6             6 x 8 = 48           6 x 9 = 54            6 x 3 = 18           6 x 4 = 246 x 6 = 36              6 x 7 = 42           6 x 5 = 30            6 x 10 = 60         3 x 6 = 18           4 x 6 = 24
2. Giải bài 2 Trang 21 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Điền số thích hợp vào dấu?.

Hướng dẫn giải: Ta sử dụng bảng nhân 6 để tính số chiếc bánh tương ứng với số hộp.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 21 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 6 x 2 = 12Hình 2: 6 x 3 = 18
Bài học Gấp một số lên một số lần sẽ được học trong tiết học tiếp theo. Các em hãy chuẩn bị đọc bài trước để nắm kiến thức. Và khi học xong, các em nhớ làm bài tập để củng cố kiến thức này. Các em có thể xem tài liệu Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều để xem hướng làm và so sánh cách làm, kết quả.
4. Giải bài 4 Trang 21 SGK Toán lớp 3
Đề bài:a) Mỗi luống cô Hoa trồng 6 cây. Hỏi 4 luống như thế cô Hoa trồng được tất cả bao nhiêu cây?b) Kể một số tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 6.
Hướng dẫn giải: Để tính 4 luống có tất cả bao nhiêu cây ta sử dụng phép nhân 6 x 4.
Đáp án:a) 4 luống như thế cô Hoa trồng được tất cả số cây là:6 x 4 = 24 (cây)Đáp số: 24 cây.b) Em hãy kể một số tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 6. Ví dụ+ Có phòng ăn có 5 bàn, mỗi bàn có 6 người. Để tính tất cả số người có trong phòng ăn ta sử dụng phép nhân 6 x 5.+ Có 8 túi chanh, mỗi túi có 6 quả chanh. Để tính tất cả số quả chanh có trong 8 túi ta sử dụng phép nhân 6 x 8.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-21-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69502n.aspx Tài liệu Giải bài tập trang 21 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này được biên soạn bám theo nội dung chương trình học giúp mang đến cho các em lời giải bài tập 1, 2, 3, 4 Phép nhân 6.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

  • Tổng Hợp: Du Lịch Sen Vàng
  • #Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button