Giáo Dục

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Nội Dung Bài Viết

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Các em muốn xem lời giải các bài tập 1, 2,… của bài học Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) trong SGK trang 35 Tập 1 thì hãy Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Lời giải viết rất chi tiết giúp các em dễ dàng hình dung được cách làm, làm bài đúng và chính xác hơn.

Giải Toán lớp 3 trang 35 sách Chân trời sáng tạo tập 1 
Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)
Phần Luyện tập
1. Giải bài 1 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính giá trị của biểu thứca, 80 – (30 + 25)b, (72 – 67) x 8c, 50 : (10 : 2)
Hướng dẫn giải: Khi tính giá trị của biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
Đáp án:a, 80 – (30 + 25) = 80 – 55 = 25b, (72 – 67) x 8 = 5 x 8 = 40c, 50 : (10 : 2) = 50 : 5 = 10
2. Giải bài 2 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện và 4 quyển vở. Hỏi 10 túi như vậy có bao nhiêu quyển truyện và vở?
Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tính tổng số truyện và số vở có trong một túi quà.– Bước 2: Tính số quyển truyện và vở có trong 10 túi quà.
Đáp án:Một túi quà có số quyển truyện và quyển vở là           1 + 4 = 5 (quyển)10 túi quà có số quyển truyện và vở là           5 x 10 = 50 (quyển)                 Đáp số: 50 quyển.
Các em đang muốn tham khảo giải bài toán Làm tròn số thì có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 37 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Bài này đã được hướng dẫn chi tiết giúp các em dễ dàng hình dung, áp dụng cách vào bài làm.
Thử thách
Đề bài: Na nói với Bi: ” Tớ đã mua 2 lần trứng, mỗi lần 3 vỉ trứng gà và 1 vỉ trứng vịt “. Biểu thức nào dưới đây giúp Na tính số vỉ trứng đã mua ?
A. 3 x 1 x 2                                 B. 3 + 1 x 2                                            C. (3 + 1) x 2
Hướng dẫn giải:– Bước 1 : Tính số vỉ trứng trong một lần mua.– Bước 2: Tính số vỉ trứng trong 2 lần mua.
Đáp án:Số vỉ trứng trong một lần mua là           3 + 1 = 4 (vỉ)Số vỉ trứng trong 2 lần mua là           2 x 4 = 8 (vỉ)Ta có (3 + 1) x 2 = 4 x 2 = 2 x 4 = 8Vậy đáp án đúng là C. (3 + 1) x 2.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-35-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69678n.aspx Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo mang đến lời giải chi tiết, hy vọng các em dễ dàng khi làm bài tập hơn. Bên cạnh đó, các em đừng quên ôn lại lý thuyết để củng cố, nắm vững kiến thức tốt nhất.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo

Các em muốn xem lời giải các bài tập 1, 2,… của bài học Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) trong SGK trang 35 Tập 1 thì hãy Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Lời giải viết rất chi tiết giúp các em dễ dàng hình dung được cách làm, làm bài đúng và chính xác hơn.

Giải Toán lớp 3 trang 35 sách Chân trời sáng tạo tập 1
 

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)

Phần Luyện tập

1. Giải bài 1 Trang 35 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức
a, 80 – (30 + 25)
b, (72 – 67) x 8
c, 50 : (10 : 2)

Hướng dẫn giải: Khi tính giá trị của biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án:
a, 80 – (30 + 25) = 80 – 55 = 25
b, (72 – 67) x 8 = 5 x 8 = 40
c, 50 : (10 : 2) = 50 : 5 = 10

2. Giải bài 2 Trang 35 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện và 4 quyển vở. Hỏi 10 túi như vậy có bao nhiêu quyển truyện và vở?

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính tổng số truyện và số vở có trong một túi quà.
– Bước 2: Tính số quyển truyện và vở có trong 10 túi quà.

Đáp án:
Một túi quà có số quyển truyện và quyển vở là
           1 + 4 = 5 (quyển)
10 túi quà có số quyển truyện và vở là
           5 x 10 = 50 (quyển)
                 Đáp số: 50 quyển.

Các em đang muốn tham khảo giải bài toán Làm tròn số thì có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 37 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Bài này đã được hướng dẫn chi tiết giúp các em dễ dàng hình dung, áp dụng cách vào bài làm.

Thử thách

Đề bài: Na nói với Bi: ” Tớ đã mua 2 lần trứng, mỗi lần 3 vỉ trứng gà và 1 vỉ trứng vịt “. Biểu thức nào dưới đây giúp Na tính số vỉ trứng đã mua ?

A. 3 x 1 x 2                                 B. 3 + 1 x 2                                            C. (3 + 1) x 2

Hướng dẫn giải:
– Bước 1 : Tính số vỉ trứng trong một lần mua.
– Bước 2: Tính số vỉ trứng trong 2 lần mua.

Đáp án:
Số vỉ trứng trong một lần mua là
           3 + 1 = 4 (vỉ)
Số vỉ trứng trong 2 lần mua là
           2 x 4 = 8 (vỉ)
Ta có (3 + 1) x 2 = 4 x 2 = 2 x 4 = 8
Vậy đáp án đúng là C. (3 + 1) x 2.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-35-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69678n.aspx
Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo mang đến lời giải chi tiết, hy vọng các em dễ dàng khi làm bài tập hơn. Bên cạnh đó, các em đừng quên ôn lại lý thuyết để củng cố, nắm vững kiến thức tốt nhất.

Xem thêm

Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Các em muốn xem lời giải các bài tập 1, 2,… của bài học Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo) trong SGK trang 35 Tập 1 thì hãy Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Lời giải viết rất chi tiết giúp các em dễ dàng hình dung được cách làm, làm bài đúng và chính xác hơn.

Giải Toán lớp 3 trang 35 sách Chân trời sáng tạo tập 1 
Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:
Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)
Phần Luyện tập
1. Giải bài 1 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính giá trị của biểu thứca, 80 – (30 + 25)b, (72 – 67) x 8c, 50 : (10 : 2)
Hướng dẫn giải: Khi tính giá trị của biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
Đáp án:a, 80 – (30 + 25) = 80 – 55 = 25b, (72 – 67) x 8 = 5 x 8 = 40c, 50 : (10 : 2) = 50 : 5 = 10
2. Giải bài 2 Trang 35 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện và 4 quyển vở. Hỏi 10 túi như vậy có bao nhiêu quyển truyện và vở?
Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tính tổng số truyện và số vở có trong một túi quà.– Bước 2: Tính số quyển truyện và vở có trong 10 túi quà.
Đáp án:Một túi quà có số quyển truyện và quyển vở là           1 + 4 = 5 (quyển)10 túi quà có số quyển truyện và vở là           5 x 10 = 50 (quyển)                 Đáp số: 50 quyển.
Các em đang muốn tham khảo giải bài toán Làm tròn số thì có thể tham khảo bài viết Giải bài tập trang 37 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo. Bài này đã được hướng dẫn chi tiết giúp các em dễ dàng hình dung, áp dụng cách vào bài làm.
Thử thách
Đề bài: Na nói với Bi: ” Tớ đã mua 2 lần trứng, mỗi lần 3 vỉ trứng gà và 1 vỉ trứng vịt “. Biểu thức nào dưới đây giúp Na tính số vỉ trứng đã mua ?
A. 3 x 1 x 2                                 B. 3 + 1 x 2                                            C. (3 + 1) x 2
Hướng dẫn giải:– Bước 1 : Tính số vỉ trứng trong một lần mua.– Bước 2: Tính số vỉ trứng trong 2 lần mua.
Đáp án:Số vỉ trứng trong một lần mua là           3 + 1 = 4 (vỉ)Số vỉ trứng trong 2 lần mua là           2 x 4 = 8 (vỉ)Ta có (3 + 1) x 2 = 4 x 2 = 2 x 4 = 8Vậy đáp án đúng là C. (3 + 1) x 2.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-35-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69678n.aspx Giải bài tập trang 35 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo mang đến lời giải chi tiết, hy vọng các em dễ dàng khi làm bài tập hơn. Bên cạnh đó, các em đừng quên ôn lại lý thuyết để củng cố, nắm vững kiến thức tốt nhất.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo

  • Tổng Hợp: Du Lịch Sen Vàng
  • #Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Chân #trời #sáng #tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button