Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội Dung Bài Viết

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Các em học sinh lớp 3 đang muốn tham khảo cách giải bài tập 1, 2… của bài Gấp một số lên một số lần thì Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chính là tài liệu hữu ích, giúp các em dễ dàng làm Toán.

Giải Toán 3 trang 70, 71 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 
Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:
Gấp một số lên một số lần
Hoạt động
1. Giải Bài 1 Trang 70 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:– Muốn thêm vào số đã cho 8 đơn vị ta cộng số đó với 8.– Muốn gấp một số lên 8 lần ta lấy số đó nhân với 8.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 70 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:– Muốn thêm vào số đã cho một số đơn vị ta cộng số đó với số đơn vị.– Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 70 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?
Hướng dẫn giải: Để tìm tuổi bố ta lấy tuổi con nhân với 4.
Đáp án:Tuổi của bố năm nay là:                  9 x 4 = 36 (tuổi)                            Đáp số: 36 tuổi.
Luyện tập
1. Giải Bài 1 Trang 71 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:– Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.– Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 71 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Đ, S?

Hướng dẫn giải:Bước 1: Tính nhẩm kết quả các phép tính.– Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.– Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.Bước 2: So sánh với kết quả rồi kết luận. Trường hợp đúng ghi Đ, trường hợp sai ghi S.
Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 71 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Trong phòng có 9 cái bàn. Nam muốn xếp mỗi bàn hai cái ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu cái ghế?
Phương pháp giải: Số cái ghế Nam cần xếp = Số cái ghế xếp ở mỗi bàn x số cái bàn.
Đáp án:Nam cần xếp số cái ghế là             2 x 9 = 18 (cái ghế)                       Đáp số: 18 cái ghế
Các em muốn xem lời giải bài tập 1, 2… của bài học Phép chia hết, phép chia có dư để làm tốt toán thì hãy tham khảo bài viết Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này.
4. Giải Bài 4 Trang 71 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Tìm đường đi qua mê cung để tới tòa thành theo các phép tính có kết quả bằng 45.

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Thực hiện tính kết quả các phép tính.– Bước 2: Xác định đường đi theo các phép tính có kết quả bằng 45.
Đáp án:23 x 2 = 46                                        15 x 3 = 4545 + 7 = 52                                         75 – 20 = 5516 x 2 = 32                                         75 – 45 = 309 x 5 = 45                                           75 – 30 = 45
Vậy đường đi tới tòa thành như sau:

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-70-71-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69810n.aspx Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống đã hướng dẫn các em giải bài tập 1, 2 của bài học Gấp một số lên một số lần. Các em tham khảo để làm bài tập dễ dàng hơn nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Các em học sinh lớp 3 đang muốn tham khảo cách giải bài tập 1, 2… của bài Gấp một số lên một số lần thì Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chính là tài liệu hữu ích, giúp các em dễ dàng làm Toán.

Giải Toán 3 trang 70, 71 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Gấp một số lên một số lần

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 70 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 70 71 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải:
– Muốn thêm vào số đã cho 8 đơn vị ta cộng số đó với 8.
– Muốn gấp một số lên 8 lần ta lấy số đó nhân với 8.

Đáp án:

vo bai tap toan lop 3 trang 70 71 tap 1

2. Giải Bài 2 Trang 70 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Toan lop 3 trang 70 tap 2

Hướng dẫn giải:
– Muốn thêm vào số đã cho một số đơn vị ta cộng số đó với số đơn vị.
– Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Đáp án:

Luyen tap trang 70 lop 3

3. Giải Bài 3 Trang 70 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải: Để tìm tuổi bố ta lấy tuổi con nhân với 4.

Đáp án:
Tuổi của bố năm nay là:
                  9 x 4 = 36 (tuổi)
                            Đáp số: 36 tuổi.

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 71 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Giai bai tap Toan lop 3 trang 72

Hướng dẫn giải:
– Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
– Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.

Đáp án:

Bai giang Toan lop 3 trang 71

2. Giải Bài 2 Trang 71 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đ, S?

Toan lop 3 trang 74

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính nhẩm kết quả các phép tính.
– Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
– Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.
Bước 2: So sánh với kết quả rồi kết luận. Trường hợp đúng ghi Đ, trường hợp sai ghi S.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 71

3. Giải Bài 3 Trang 71 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong phòng có 9 cái bàn. Nam muốn xếp mỗi bàn hai cái ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu cái ghế?

Phương pháp giải: Số cái ghế Nam cần xếp = Số cái ghế xếp ở mỗi bàn x số cái bàn.

Đáp án:
Nam cần xếp số cái ghế là
             2 x 9 = 18 (cái ghế)
                       Đáp số: 18 cái ghế

Các em muốn xem lời giải bài tập 1, 2… của bài học Phép chia hết, phép chia có dư để làm tốt toán thì hãy tham khảo bài viết Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này.

4. Giải Bài 4 Trang 71 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm đường đi qua mê cung để tới tòa thành theo các phép tính có kết quả bằng 45.

Toan lop 3 trang 73

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Thực hiện tính kết quả các phép tính.
– Bước 2: Xác định đường đi theo các phép tính có kết quả bằng 45.

Đáp án:
23 x 2 = 46                                        15 x 3 = 45
45 + 7 = 52                                         75 – 20 = 55
16 x 2 = 32                                         75 – 45 = 30
9 x 5 = 45                                           75 – 30 = 45

Vậy đường đi tới tòa thành như sau:

giai bai tap trang 70 71 sgk toan 3 tap 1

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-70-71-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69810n.aspx
Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống đã hướng dẫn các em giải bài tập 1, 2 của bài học Gấp một số lên một số lần. Các em tham khảo để làm bài tập dễ dàng hơn nhé.

Xem thêm

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Các em học sinh lớp 3 đang muốn tham khảo cách giải bài tập 1, 2… của bài Gấp một số lên một số lần thì Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chính là tài liệu hữu ích, giúp các em dễ dàng làm Toán.

Giải Toán 3 trang 70, 71 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 
Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:
Gấp một số lên một số lần
Hoạt động
1. Giải Bài 1 Trang 70 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:– Muốn thêm vào số đã cho 8 đơn vị ta cộng số đó với 8.– Muốn gấp một số lên 8 lần ta lấy số đó nhân với 8.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 70 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:– Muốn thêm vào số đã cho một số đơn vị ta cộng số đó với số đơn vị.– Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 70 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?
Hướng dẫn giải: Để tìm tuổi bố ta lấy tuổi con nhân với 4.
Đáp án:Tuổi của bố năm nay là:                  9 x 4 = 36 (tuổi)                            Đáp số: 36 tuổi.
Luyện tập
1. Giải Bài 1 Trang 71 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải:– Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.– Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.
Đáp án:

2. Giải Bài 2 Trang 71 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Đ, S?

Hướng dẫn giải:Bước 1: Tính nhẩm kết quả các phép tính.– Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.– Muốn thêm một số đơn vị vào số cho trước ta lấy số đó cộng với số đơn vị.Bước 2: So sánh với kết quả rồi kết luận. Trường hợp đúng ghi Đ, trường hợp sai ghi S.
Đáp án:

3. Giải Bài 3 Trang 71 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Trong phòng có 9 cái bàn. Nam muốn xếp mỗi bàn hai cái ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu cái ghế?
Phương pháp giải: Số cái ghế Nam cần xếp = Số cái ghế xếp ở mỗi bàn x số cái bàn.
Đáp án:Nam cần xếp số cái ghế là             2 x 9 = 18 (cái ghế)                       Đáp số: 18 cái ghế
Các em muốn xem lời giải bài tập 1, 2… của bài học Phép chia hết, phép chia có dư để làm tốt toán thì hãy tham khảo bài viết Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này.
4. Giải Bài 4 Trang 71 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Tìm đường đi qua mê cung để tới tòa thành theo các phép tính có kết quả bằng 45.

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Thực hiện tính kết quả các phép tính.– Bước 2: Xác định đường đi theo các phép tính có kết quả bằng 45.
Đáp án:23 x 2 = 46                                        15 x 3 = 4545 + 7 = 52                                         75 – 20 = 5516 x 2 = 32                                         75 – 45 = 309 x 5 = 45                                           75 – 30 = 45
Vậy đường đi tới tòa thành như sau:

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-70-71-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69810n.aspx Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống đã hướng dẫn các em giải bài tập 1, 2 của bài học Gấp một số lên một số lần. Các em tham khảo để làm bài tập dễ dàng hơn nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

  • Tổng Hợp: Du Lịch Sen Vàng
  • #Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button