Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

Giải chi tiết, cụ thể bài: Luyện tập trang 22 toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

Trả lời:

Bài 2: Tính nhẩm

9 + 1 + 7 = 17                     8 + 2 + 4 = 14                     6 + 4 + 5 = 15

9 + 8 = 17                           8 + 6 = 14                            6 + 9 = 15

Bài 3: a) Tính

9 + 2 = 11                     8 + 4 = 12                     7 + 4 = 11

2 + 9 = 11                     4 + 8 = 12                     4 + 7 = 11

b) Nhận xét kết quả các phép tính trong từng cột

Trả lời: Kết quả các phép tính trong mỗi cột bằng nhau

Bài 4: Nhà bạn Duyên nuôi 6 con thỏ trắng và 7 con thỏ nâu. Hỏi nhà bạn Duyên nuôi tất cả bao nhiêu con thỏ?

Phép tính: 6 + 9 = 13

Trả lời: Nhà bạn Duyên nuôi tất cả 13 con thỏ

Bài 5: Thảo luận cách tính của Dung và Đức. Em thích cách nào hơn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button