Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 80

Hướng dẫn giải bài: Luyện tập chung trang 80 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 80 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 80

Câu 2 ( trang 80 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Con bê nặng 47kg, con nghé nặng hơn con bê 18kg. Hỏi con nghé nặng bao nhiêu kg?

Trả lời:

Con nghé cân nặng số ki-lô-gam là:

47 + 18 = 65 ( kg)

Đáp số: 65 kg

Câu 3 ( trang 80 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Con lợn cân nặng bao nhiêu kg?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 80

Câu 4 ( trang 80 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 80

Câu 5 ( trang 81 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 80

Trả lời:

a) Lần thứ hai, chuột túi được 30 điểm

b) Cả hai lần nhảy, chuột túi được 55 điểm

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 81 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

41 + 19 = 60                   67 + 3 = 70                 76 + 14 = 90

Câu 2 ( trang 81 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đường bay của bạn nào dài nhất?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 80

Trả lời:

Đường bay của chuồn chuồn dài nhất

Câu 3 ( trang 82 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Nam có 38 viên bi, rô-bốt có 34 viên bi. Nam và robot có tất cả bao nhiêu viên bi?

Trả lời:

Nam và robot có tất cả số viên bi là:

38 + 34 = 72 ( viên)

Đáp số: 72 viên bi

Câu 4 ( trang 82 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

3 bể cá A, B, C có mực nước khác nhau:

a) Mực nước ở bể B cao hơn mực nước ở bể A bao nhiêu cm?

b) Mực nước ở bể C cao hơn mực nước ở bể A bao nhiêu cm?

c) Sau khi bạn Nam bỏ thêm đá, mực nước ở bể B cao hơn ở bể A bao nhiêu cm?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Luyện tập chung trang 80

Trả lời:

a) Mực nước ở bể B cao hơn mực nước ở bể A 6 cm

b) Mực nước ở bể C cao hơn mực nước ở bể A 22 cm

c) Sau khi bạn Nam bỏ thêm đá, mực nước ở bể B cao hơn  ở bể A 11 cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button