Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo). Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

a. 4674 : 82;  2488 : 35                                 

b. 5781 : 47;  9146 : 72

Trả lời:

Bài tập 2: Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái)….

Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu bút chì và còn thừa mấy bút chì?

Trả lời:

Thực hiện phép chia: 3500 : 12 = 291 (dư 8)

Vậy người ta đóng gói được 291 tá bút chì và còn thừa 8 bút chì

Bài tập 3: Tìm x: a. 75 x x = 1800;  b. 1855 : x = 35

Trả lời:

a. 75 x x = 1800                  b. 1855 : x = 35

            x = 1800 : 75                          x = 1855 : 35

            x = 24                                     x = 53

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button