Giải toán 4 bài: Chia cho số có hai chữ số

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Chia cho số có hai chữ số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

a. 288 : 24;  740 : 45                                                

b. 469 : 67;  397 : 56

Trả lời:

Bài tập 2: Người ta xếp đều 240 bộ ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Trả lời:

Mỗi phòng xếp được số bộ bàn ghế là:

        240 : 15 = 16 (bộ)

              Đáp án: 16 bộ

Bài tập 3: Tìm x: a. x x 34 = 714;  b. 846 : x = 18

Trả lời:

a. x x 34 = 714

            x = 714 : 34

            x = 21

b. 846 :  x = 18

              x = 846 : 18

              x = 47

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button