Học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay 10 triệu đồng để mua máy tính

Nội Dung Bài Học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay 10 triệu đồng để mua máy tính

Học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay 10 triệu đồng để mua máy tính

Ngày 4/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2022 / QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. có hoàn cảnh gia đình khó khăn được mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập qua mạng.
Theo đó, học sinh, sinh viên sẽ được Hỗ trợ vay tối đa 10 triệu đồng / người được mua máy tính và thiết bị học trực tuyến với lãi suất 1,2% trong thời hạn tối đa 36 tháng. Vậy điều kiện vay vốn mua laptop của sinh viên là gì? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Du Lịch Sen Vàng.
1. Điều kiện vay vốn mua laptop sinh viên
* Bên vay bao gồm:
Học sinh các cấp đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục có đủ điều kiện tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là học sinh);
Học sinh, sinh viên đang học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là sinh viên).
* Học sinh, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện vay sau:
Là nhân khẩu của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid. -19 (có bố, mẹ hoặc bố, mẹ chết do dịch Covid-19);
Chưa có máy tính, thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.
2. Thời hạn cho vay
Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng.
3. Lãi suất cho vay
Lãi suất 1,2% / năm.
Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay.

#Học #sinh #sinh #viên #được #hỗ #trợ #vay #triệu #đồng #để #mua #máy #tính

Ngày 4/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2022 / QĐ-TTg về tín dụng sinh viên. Những người có thu nhập thấp có thể mua máy tính và thiết bị để học trực tuyến.

Theo đó, học sinh, sinh viên Hỗ trợ vay tối đa 10 triệu đồng / người Bạn có thể mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến với lãi suất 1,2% trong thời hạn tối đa 36 tháng. Vậy điều kiện vay mua laptop sinh viên như thế nào? Theo dõi bài viết này từ Dữ liệu lớn.

1. Điều khoản cho vay để mua máy tính xách tay dành cho sinh viên

* Bên vay bao gồm:

  • Học sinh các cấp học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là học sinh)
  • Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), trường đại học, trường trung cấp, trung tâm dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây: sinh viên).

* Học sinh, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện vay sau.

  • Nếu bạn là người thuộc hộ gia đình thuộc một trong các trường hợp sau: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch coronavirus. -19 tuổi (nếu cha, mẹ hoặc cha hoặc mẹ chết do dịch COVID-19)
  • Chưa có máy tính và thiết bị nào được hưởng chính sách đáp ứng các yêu cầu của e-learning và hỗ trợ máy tính và thiết bị e-learning dưới mọi hình thức.

2. Thời gian cho vay

Thời hạn vay tối đa là 36 tháng.

3. Lãi suất cho vay

  • lãi suất 1,2% / năm.
  • Lãi suất trả chậm bằng lãi suất vay hộ nghèo tại thời điểm vay.

Xem thêm thông tin Học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay 10 triệu đồng để mua máy tính

Học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay 10 triệu đồng để mua máy tính

Ngày 4/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2022 / QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. có hoàn cảnh gia đình khó khăn được mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập qua mạng.
Theo đó, học sinh, sinh viên sẽ được Hỗ trợ vay tối đa 10 triệu đồng / người được mua máy tính và thiết bị học trực tuyến với lãi suất 1,2% trong thời hạn tối đa 36 tháng. Vậy điều kiện vay vốn mua laptop của sinh viên là gì? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Du Lịch Sen Vàng.
1. Điều kiện vay vốn mua laptop sinh viên
* Bên vay bao gồm:
Học sinh các cấp đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục có đủ điều kiện tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là học sinh);
Học sinh, sinh viên đang học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là sinh viên).
* Học sinh, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện vay sau:
Là nhân khẩu của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid. -19 (có bố, mẹ hoặc bố, mẹ chết do dịch Covid-19);
Chưa có máy tính, thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.
2. Thời hạn cho vay
Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng.
3. Lãi suất cho vay
Lãi suất 1,2% / năm.
Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay.

#Học #sinh #sinh #viên #được #hỗ #trợ #vay #triệu #đồng #để #mua #máy #tính


#Học #sinh #sinh #viên #được #hỗ #trợ #vay #triệu #đồng #để #mua #máy #tính

Tổng hợp: Du Lịch Sen Vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button