Hướng dẫn cài đặt Blade & Soul 2 máy chủ Hàn Quốc trên PC

Nội Dung Bài Hướng dẫn cài đặt Blade & Soul 2 máy chủ Hàn Quốc trên PC

Hướng dẫn cài đặt Blade & Soul 2 máy chủ Hàn Quốc trên PC

Tựa game nhập vai Blade & Soul 2 đã được NCSOFT công bố lần đầu tiên vào năm 2018, tuy nhiên sau một thời gian rất dài BnS2 mới chính thức ra mắt phần 2 nhưng chỉ phát hành tại máy chủ Hàn Quốc. Chính vì vậy để cài đặt game Blade & Soul 2 bạn sẽ phải cài đặt trên máy chủ Hàn Quốc.Không giống với phiên bản đầu tiên, Blade & Soul 2 sẽ là game đa nền tảng, tức bạn có thể chơi trên điện thoại, máy tính và thiết bị cầm tay console. Đặc biệt Blade & Soul 2 sẽ có 2 phiên bản 12+ và 19+ để có những giới hạn khác nhau, để chơi bản 19+ bạn sẽ phải nhập thông tin chứng minh nhân dân để tải game, chính vì vậy ở bài viết này Download.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bản Blade & Soul 2 phiên bản 12+.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cài đặt Blade & Soul 2 máy chủ Hàn Quốc trên máy tínhBước 1:Để tiến hành cài đặt BNS 2 trên máy tính hãy truy cập đường dẫn dưới đây:Tải BNS 2 Korea (12+)Tải BNS 2 Korea (19+)Tại giao diện chính hãy nhấn nút Tải phiên bản cho Windows và lưu file cài đặt game Blade & Soul 2 về máy.Hướng dẫn cài đặt Blade & Soul 2 máy chủ Hàn Quốc trên PC(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tại file vừa tải về hãy nhấn đúp để bắt đầu cài đặt, hãy chọn ổ còn nhiều dung lượng trống để cài đặt vì game khá nặng.Bước 2:Tải Purple cho WindowsTiếp theo bạn cần cài đặt phần mềm giả lập Purple của NCSoft để chạy game trên PC. Sau đó tiến hành đăng nhập vào bằng tài khoản NCSoft.Khi đăng nhập thành công hãy lựa chọn game Blade & Soul 2 theo chỉ dẫn.Hướng dẫn cài đặt Blade & Soul 2(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bước 3:Tiếp đến tại giao diện chính của game Blade & Soul 2 trên Purple hãy nhấn chọn nút File Scan and Game Settings (góc dưới cùng bên trái) –> Game Rating –> chọn dòng phía dưới (có số 12 ở đuôi) theo hình ảnh phía dưới.Game nhập vai Blade & Soul 2Bước 4:Ngay sau đó bạn sẽ thấy xuất hiện nút Updating…Cài đặt Blade & Soul 2Để xem tiến trình tải về của game hãy nhấn vào nút Updating…Quá trình cài đặt game Blade & Soul 2(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khi cài đặt thành công sẽ có thông báo, bạn có thể bắt đầu chơi game Blade & Soul 2 trên PC rồi.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #cài #đặt #Blade #Soul #máy #chủ #Hàn #Quốc #trên

The role-playing game Blade & Soul 2 was first announced by NCSOFT in 2018, but after a very long time, BnS2 has officially released part 2 but only released on the Korean server. That’s why to Install Blade & Soul 2 game you will have to install on Korean server.

Unlike the first version, Blade & Soul 2 will be a cross-platform game, meaning you can play on phones, computers and handheld consoles. Especially Blade & Soul 2 will have 2 versions 12+ and 19+ to have different limits, to play version 19+ you will have to enter your identity card information to download the game, that’s why in this article Download.com.vn will guide you how to install Blade & Soul 2 version 12+.

Install Blade & Soul 2 Korean server on computer

Step 1:

To install BNS 2 on your computer, visit the link below:

Download BNS 2 Korea (12+)Download BNS 2 Korea (19+)

At the main interface, press the . button Download version for Windows and save the Blade & Soul 2 game installation file to your computer.

Instructions to install Blade & Soul 2 Korean server on PC

At the downloaded file, double-click to start the installation, select the drive with plenty of free space to install because the game is quite heavy.

Step 2:

Download Purple for Windows

Next you need to install NCSoft’s Purple emulator to run games on PC. Then proceed to log in with your NCSoft account.

When successfully logged in, select Blade & Soul 2 game according to the instructions.

Blade & Soul 2 Installation Instructions

Blade & Soul 2 Installation Instructions

Step 3:

Next at the main interface of the game Blade & Soul 2 on Purple, press the button File Scan and Game Settings (bottom left corner) –> Game Rating –> select the line below (with the number 12 in the tail) according to the image below.

Role-playing game Blade & Soul 2

Role-playing game Blade & Soul 2

Step 4:

Soon you will see the . button appear Updating…

Install Blade & Soul 2

Install Blade & Soul 2

To see the download progress of the game click on the . button Updating…

Blade & Soul 2 game installation process

Blade & Soul 2 game installation process

When the installation is successful, there will be a notification, you can start playing Blade & Soul 2 game on PC.

.

Xem thêm thông tin Hướng dẫn cài đặt Blade & Soul 2 máy chủ Hàn Quốc trên PC

Hướng dẫn cài đặt Blade & Soul 2 máy chủ Hàn Quốc trên PC

Tựa game nhập vai Blade & Soul 2 đã được NCSOFT công bố lần đầu tiên vào năm 2018, tuy nhiên sau một thời gian rất dài BnS2 mới chính thức ra mắt phần 2 nhưng chỉ phát hành tại máy chủ Hàn Quốc. Chính vì vậy để cài đặt game Blade & Soul 2 bạn sẽ phải cài đặt trên máy chủ Hàn Quốc.Không giống với phiên bản đầu tiên, Blade & Soul 2 sẽ là game đa nền tảng, tức bạn có thể chơi trên điện thoại, máy tính và thiết bị cầm tay console. Đặc biệt Blade & Soul 2 sẽ có 2 phiên bản 12+ và 19+ để có những giới hạn khác nhau, để chơi bản 19+ bạn sẽ phải nhập thông tin chứng minh nhân dân để tải game, chính vì vậy ở bài viết này Download.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bản Blade & Soul 2 phiên bản 12+.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Cài đặt Blade & Soul 2 máy chủ Hàn Quốc trên máy tínhBước 1:Để tiến hành cài đặt BNS 2 trên máy tính hãy truy cập đường dẫn dưới đây:Tải BNS 2 Korea (12+)Tải BNS 2 Korea (19+)Tại giao diện chính hãy nhấn nút Tải phiên bản cho Windows và lưu file cài đặt game Blade & Soul 2 về máy.Hướng dẫn cài đặt Blade & Soul 2 máy chủ Hàn Quốc trên PC(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tại file vừa tải về hãy nhấn đúp để bắt đầu cài đặt, hãy chọn ổ còn nhiều dung lượng trống để cài đặt vì game khá nặng.Bước 2:Tải Purple cho WindowsTiếp theo bạn cần cài đặt phần mềm giả lập Purple của NCSoft để chạy game trên PC. Sau đó tiến hành đăng nhập vào bằng tài khoản NCSoft.Khi đăng nhập thành công hãy lựa chọn game Blade & Soul 2 theo chỉ dẫn.Hướng dẫn cài đặt Blade & Soul 2(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bước 3:Tiếp đến tại giao diện chính của game Blade & Soul 2 trên Purple hãy nhấn chọn nút File Scan and Game Settings (góc dưới cùng bên trái) –> Game Rating –> chọn dòng phía dưới (có số 12 ở đuôi) theo hình ảnh phía dưới.Game nhập vai Blade & Soul 2Bước 4:Ngay sau đó bạn sẽ thấy xuất hiện nút Updating…Cài đặt Blade & Soul 2Để xem tiến trình tải về của game hãy nhấn vào nút Updating…Quá trình cài đặt game Blade & Soul 2(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khi cài đặt thành công sẽ có thông báo, bạn có thể bắt đầu chơi game Blade & Soul 2 trên PC rồi.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #cài #đặt #Blade #Soul #máy #chủ #Hàn #Quốc #trên


#Hướng #dẫn #cài #đặt #Blade #Soul #máy #chủ #Hàn #Quốc #trên

Du Lịch Sen Vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button