Tư Vấn

Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 12

Nếu bạn đang có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu lịch Công giáo tháng 12 năm 2021 thì hãy theo dõi bài viết cập nhật chi tiết của chúng tôi dưới đây nhé!

Lịch Công giáo tháng 12

Lịch Công giáo giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của các Kitô hữu. Lịch diễn tả chi tiết chu kỳ một năm Phụng vụ với các nghi thức, Thánh lễ do Hội Thánh cử hành nhằm phô diễn mầu nhiệm của Đức Chúa Giêsu, kể từ khi Người nhập thể, Giáng sinh đến Phục sinh, Thăng thiên, Hiện xuống, sự mong đợi hồng phúc và ngày Chúa lại đến trong vinh quang.

Chu kỳ một năm này bắt đầu với Chúa Nhật I Mùa Vọng và kết thúc vào thứ Bảy trong tuần cuối cùng của mùa Thường niên (tuần cuối sau lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ). Lịch Công giáo năm 2021 ghi lại chi tiết năm Phụng vụ 2020 – 2021 với thời điểm bắt đầu là Chúa Nhật ngày 29/11/2020 và kết thúc là thứ Bảy ngày 27/11/2021 (tính theo Dương lịch). Tháng 12 năm 2021 là thời điểm bắt đầu một chu kỳ mới trong lịch Công giáo, trong tháng này có ngày 24 – 25/12 là dịp lễ Giáng sinh nên sẽ có rất nhiều các sự kiện lớn được tổ chức.

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý truyền giáo: Các giáo lý viên.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, họ được kêu gọi để loan báo Lời Chúa. Xin cho họ trở thành chứng nhân can trường và sáng tạo của Lời Chúa trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Lịch Công giáo tháng 12 năm 2021

Năm Phụng vụ 2020 – 2021 bắt đầu với Chúa nhật I Mùa Vọng ngày 29/11/2020 và kết thúc vào tuần cuối cùng của mùa Thường niên sau lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, tức là ngày 27/11/2021 (tính theo Dương lịch). Như vậy, các ngày từ 28 đến 30 tháng 11 đã bước sang năm Phụng vụ 2021 – 2022 (Năm C). Dưới đây là lịch Phụng vụ Công giáo tháng 12 năm 2021 để bạn tiện theo dõi:

Ngày Loại Áo lễ

Lễ

Thứ Tư
1/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37

Thứ Năm
2/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27

Thứ Sáu
3/12
Lễ Nhớ
Mùa Vọng
Năm C
Tr

Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31

Thứ Bảy
4/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng
Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8

Chủ Nhật
5/12
Lễ Trọng
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8

Thứ Hai
6/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26

Thứ Ba
7/12
Lễ Nhớ
Mùa Vọng
Năm C
Tr

Thánh Ambrose, Gmtsht
Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14

Thứ Tư
8/12
Lễ Trọng
Mùa Vọng
Năm C
Tr

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30

Thứ Năm
9/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15

Thứ Sáu
10/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19

Thứ Bảy
11/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Vọng
Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13

Chủ Nhật
12/12
Lễ Trọng
Mùa Vọng
Năm C
H

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28

Thứ Hai
13/12
Lễ Nhớ
Mùa Vọng
Năm C
Đỏ

Thánh Lucia, Đttđ
Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27

Thứ Ba
14/12
Lễ Nhớ
Mùa Vọng
Năm C
Tr

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts
Xp 3:1-2,9-13; Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23; Mt 21:28-32

Thứ Tư
15/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 45:6-8,18,21-25; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 7:18-23

Thứ Năm
16/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 54:1-10; Tv 30:2,4,5-6,11-12,13; Lc 7:24-30

Thứ Sáu
17/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17

Thứ Bảy
18/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24

Chủ Nhật
19/12
Lễ Trọng
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 1:26-38

Thứ Hai
20/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38

Thứ Ba
21/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45

Thứ Tư
22/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56

Thứ Năm
23/12
Lễ Thường
Mùa Vọng
Năm C
Tm

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66

Thứ Sáu
24/12
Lễ Kính
Mùa Vọng
Năm C
Tr

Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh
Is 62:1-5; Tv 89:4-5,16-17,27-29; Cv 13:16-17,22-25; Mt 1:1-25; Mt 1:18-25; Is 9:1-6; Tv 96:1-2,2-3,11-12,132; Lc 2:1-14

Thứ Bảy
25/12
Lễ Kính
Giáng Sinh
Năm C
Tr

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Is 62:11-12; Tv 97:1-6,11-123; Lc 2:15-20; Is 52:7-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18; Ga 1:1-5,9-14

Chủ Nhật
26/12
Lễ Kính
Giáng Sinh
Năm C
Tr

Lễ Thánh Gia
St 15:1-6; Tv 105:1-2,3-4,5-6,8-9; Dt 11:8,11-12,17-19; Lc 2:22-40; Lc 2:22,39-40

Thứ Hai
27/12
Lễ Kính
Giáng Sinh
Năm C
Tr

Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
1 Ga 1:1-4; Tv 97:1-2,5-6,11-12; Ga 20:2-8

Thứ Ba
28/12
Lễ Kính
Giáng Sinh
Năm C
Đỏ

Các Thánh Anh Hài
1 Ga 1:52; Tv 124:2-3,4-5,7-8; Mt 2:13-18

Thứ Tư
29/12
Lễ Thường
Giáng Sinh
Năm C
Tr

Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35

Thứ Năm
30/12
Lễ Thường
Giáng Sinh
Năm C
Tr

Ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:12-17; Tv 96:7-8,8-9,10; Lc 2:36-40

Thứ Sáu
31/12
Lễ Thường
Giáng Sinh
Năm C
Tr

Ngày thứ bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh
1 Ga 2:18-21; Tv 96:1-2,11-12,13; Ga 1:1-18

Trên đây là lịch Phụng vụ Công giáo tháng 12 năm 2021 mà Big Data đã tổng hợp. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích được cho bạn khi có nhu cầu tìm kiếm, tra cứu các thông tin liên quan đến năm Phụng vụ 2021. Đừng quên truy cập Big Data để đọc thêm nhiều bài viết khác với chủ đề thú vị, gần gũi với cuộc sống nhé! 

>> Xem thêm bài viết liên quan:

  • Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 1
  • Lịch Công giáo: Lịch Công giáo tháng 2
  • Các ngày lễ trọng trong năm của người Công giáo
  • Ngày Bổn Mạng là ngày gì? Các ngày Lễ Bổn Mạng (Lễ Quan Thầy) trong năm
  • Thánh lễ trực tuyến các Tổng giáo phận, Giáo phận
  • Kinh Truyền tin mùa Phục sinh – Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng 
  • Các ngày lễ trong năm của Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page