Game

Liên Quân Mobile – Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021

Cập nhật ngay những thông tin cân bằng sức mạnh tướng để có một mùa rank mới thật bùng nổ nào các Chiến Tướng.

I. CÂN BẰNG CHIẾN TRƯỜNG

1.1 Dơi Thủ Vệ

Sau khi hạ được Dơi Thủ Vệ số vàng các kiện tướng nhận được sẽ có sự thay đổi, cụ thể:

Vàng sau khi hạ: từ 40 – 50 vàng tăng lên thành cố định 70 vàng

Vàng nhận được khi hào quang giáng xuống : từ 50 vàng giảm còn 20 vàng

1.2 Caesar Bạo Chúa

Sức mạnh của Caesar Bạo Chúa ở lần điều chỉnh này sẽ bị giảm đi, các thần rừng chú ý nhé:

Giáp: Từ 750 giáp giảm còn 600 giáp

Giáp phép: Từ 500 giáp giảm còn 400 giáp

II. ĐIỀU CHỈNH TRANG BỊ TRỢ THỦ

2.1 Xóa nội tại Công Huân

Ở bản điều chỉnh lần này, chúng tôi sẽ xoá nội tại hạ tướng địch được thưởng thêm tiền/kinh nghiệm.

Thời gian cộng dồn: từ 40 giây giảm xuống còn 30 giây, nhưng cộng dồn tối đa 10 lần lại được chuyển thành 16 lần.

Trang bị Thổ hệ: Mỗi lần cộng dồn 80 máu được chuyển thành 60 máu, tổng nhận 800 máu —> 960 máu

Trang bị Hỏa hệ: Công vật lý từ 25 được tăng lên 30, mỗi cộng dồn công vât lý từ 4 chuyển thành 3 và tổng nhận từ 40 thành 48

Trang bị Thủy hệ: Mỗi cộng dồn công phép từ 6 giảm còn 5 và tổng nhận từ 60 thành 80.

2.2. Phá diệt (Kích hoạt chủ động)

Sát thương thay đổi từ 500 + mỗi cấp tướng*50 chuyển thành 10% máu tối đa mục tiêu

Thời gian hồi chiêu từ 30 giây chuyển thành 45 giây.

III. ĐIỀU CHỈNH PHÙ HIỆU

3.1 Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 – Thánh Thuẫn

Lá chắn của phù hiệu Thánh Thuẫn sẽ bị giảm, cụ thể:

Từ 550 (+ 60/ cấp tướng) xuống còn 400 (+30/ cấp tướng)

3.2 Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 2 – Luyện Kim

“Mỏ vàng” từ phù hiệu Luyện Kim cũng đã có sự thay đổi:

Số vàng nhận sau mỗi lần gây sát thương trúng tướng/trụ địch chuyển từ 20 vàng thành 16 vàng.

Đồng thời tổng nhận từ 900 vàng cũng chuyển thành 800 vàng.

IV. CÂN BẰNG TƯỚNG

 

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 3 – TACHI

 

Chiêu thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa
Phong Ấn Của Rồng

Khi giao tranh với kẻ địch (tướng hoặc quái to) được hồi 8% máu đã mất.

Phong ấn được khai mở giúp Tachi tăng 25% (mỗi cấp cộng 2%) tốc đánh và lá chắn tương máu tối đa 11% (mỗi cấp + 1%)

Khi giao tranh với kẻ địch (tướng hoặc quái to) được hồi 5% máu đã mất (mỗi 100 công vật lý +1%)

Phong ấn được khai mở giúp Tachi tăng 23% (mỗi cấp cộng 2%) tốc đánh và lá chắn tương máu tối đa 16% (mỗi cấp + 1%)

 

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 4 – AMILY

 

Chiêu thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 5

Tàng đao kích

Hồi 10% máu tối đa Hồi 7% máu (mỗi 100 công vật lý +1%)

 

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 6 – AIRI

 

Chiêu thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 7

Long Kiếm

Khi đáp đất tung chiêu trúng tướng sẽ giúp Airi nhận bùa lợi đặc biệt trong 3/4/5 giây: Trong thời gian này sát thương Airi phải chịu từ đòn đánh đơn/ chiều đơn sẽ không vượt quá 8% máu tối đa của bản thân. Khi đáp đất tung chiêu trúng tướng sẽ giúp Airi nhận bùa lợi đặc biệt trong 3/4/5 giây: Trong thời gian này sát thương Airi phải chịu từ đòn đánh đơn/ chiều đơn sẽ không vượt quá 10% máu tối đa của bản thân.

 

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 8 – LỮ BỐ

Chiêu thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 9

Chúa Tể

Mỗi khi tung chiêu sẽ tăng 10% tốc đánh trong 4 giây.

Mỗi khi tung chiêu sẽ tăng 6% tốc đánh (mỗi cấp 4/7/10/13 tăng thêm 1%)

 

 

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 10 – VALHEIN

Chiêu thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa
Tầm bắn 7.25m 7.5m

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 11

Ám khí

Sát thương phi tiêu đỏ:

Bộ phận ST có thể chí mạng: 0+9/lv+1 công vật lý.

Bộ phận ST không thể chí mạng: 75 +0.65 công phép.

Sát thương phi tiêu đỏ:

Bộ phận ST có thể chí mạng: 1 công vật lý.

Bộ phận ST không thể chí mạng: 100 + 24/lv + 0.7 công phép.

Đồng thời Phi Tiêu Đỏ đánh vào trụ sẽ không gây được ST lan truyền nữa.

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 12

Chuyến Săn Mạo Hiểm

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 13

Bão đạn

Tầm bắn 7.5m Tầm bắn 7.75m

 

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 14 – SKUD

Chiêu thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 15

Sôi máu

Máu tối đa của Skud tăng 10% Máu tối đa của Skud tăng 15%

 

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 16 – LORION

 

Chiêu thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 17

Bí Thuật Hắc Ám

 

Đánh trúng nhiều tướng hoặc nhiều lính sẽ khiến hồi máu giảm 50% hiệu quả

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 18 – ELSU

Chiêu thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 19

Viễn Trình Kính

Elsu nhắm bắn gây 1000 – 1600 (+240% công vật lý cộng thêm) Elsu nhắm bắn gây 900 – 1450 (+225% công vật lý cộng thêm)

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 20 – AYA

Chiêu thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa
Rừng sâu bảo hộ Aya bay đến biến thành lá chắn giáp ảo bảo vệ đồng đội chỉ định và giúp chống đỡ 600+80/lv+0.9(công phép) + 10% máu đối đa

Aya bay đến biến thành lá chắn giáp ảo bảo vệ đồng đội chỉ định và giúp chống đỡ 500+70/lv+0.7(công phép) + 8% máu đối đa

Mới: Cộng thêm 50% giá trị lá chắn nếu đồng đội là pháp sư, xạ thủ, sát thủ

Khúc nhạc rừng sâu

Trạng thái biến thành giáp ảo lên đồng đội Aya giúp tăng 30% tốc chạy (mỗi 50 công phép tăng 1%) cho đồng đội này (giảm còn 10% sau 2 giây)

Hồi chiêu: 24/21/18s

Trạng thái biến thành giáp ảo lên đồng đội Aya giúp tăng 40% tốc chạy (mỗi 50 công phép tăng 1%) cho đồng đội này (giảm còn 20% sau 2 giây)

Hồi chiêu: 30/27/24s

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 21 – ZATA

Chiêu thức Trước khi chỉnh sửa Sau khi chỉnh sửa

Liên Quân Mobile - Chi tiết bản cập nhật cân bằng kỷ niệm 5 năm mới nhất tháng 10 năm 2021 22

Thiên dực

Phạm vi bắn lông vũ khi bay lên trời của Zata là 7.5m

Phạm vi bắn lông vũ khi bay lên trời của Zata là 6.5m

Xóa bỏ khả năng phát quang địch trong bụi cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button