Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên là mẫu đơn được cá nhân người Đảng viên lập ra và gửi tới Đảng ủy, chi ủy chi bộ nơi Đảng viên đó công tác để xin cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do nào đó mà Đảng viên làm mất thẻ. Mẫu nêu rõ thông tin Đảng viên làm mất thẻ, lý do làm mất thẻ….. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên tại đây.

  • Mẫu bản kiểm điểm về việc mất thẻ Đảng viên
  • Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị
  • Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

1. Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên số 1

Đảng bộ…………

Chi bộ…………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày…….tháng……năm……..

Đơn xin cấp lại thẻ đảng viên

Kính gửi

– Huyện…………

– Đảng uỷ ……..

– Chi ủy…………

Tên tôi là: ……………..

Ngày sinh: …………………

Nơi sinh: ……………..

Trú quán:………………….

Ngày vào Đảng:…………..

Ngày chính thức: ………….

Nơi vào Đảng: Chi bộ trường Tiểu học.

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ …..thôn ……….. thuộc Đảng bộ ………… Tôi làm đơn này trình bày một việc như sau:

Tháng…….. trên đường đi……….., tôi sơ sót bị kẻ gian giật mất ví trong đó có thẻ Đảng viên và các loại giấy tờ khác. Tôi làm đơn này xin đề nghị để cấp lại thẻ Đảng viên. Kính mong được xem xét và giải quyết.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của chi bộ Người làm đơn

Xã nhận của Đảng ủy …………

Xác nhận của Đảng ủy xã Kim Thư

2. Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên số 2

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ………….
CHI BỘ TRƯỜNG ………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———–
…………., ngày…..tháng…..năm….

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:

– Đảng ủy phường …………

– Chi ủy chi bộ trường ………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………….. Giới tính: …………………………. Dân tộc: ………………..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………..

Trú quán: …………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: …………………………………………………………………………………………….

Ngày chính thức: …………………………………………………………………………………………..

Nơi vào Đảng: ………………………………………………………………………………………………

Số thẻ Đảng viên: ………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này xin được cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do: …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Kính mong Đảng ủy phường …………… và chi ủy chi bộ trường …………… xem xét và cấp lại thẻ Đảng viên cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button