Biểu Mẫu

Mẫu kế hoạch thi phụ trách sao giỏi năm học 2021-2022

Kế hoạch thi phụ trách sao giỏi năm học 2021-2022 là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc thi phụ trách sao giỏi. Mẫu kế hoạch nêu rõ thông tin đối tượng dự thi, thời gian tổ chức… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch tại đây.

  • Mẫu kế hoạch kết nạp đội viên mới
  • Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân

1. Phụ trách sao nhi đồng là gì?

Phụ trách sao nhi đồng là đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh được Chi đội, Liên đội phân công hướng dẫn Nhi đồng sinh hoạt (đội viên từ lớp 4 đến lớp 9).

Kế hoạch tổ chức Hội thi Phụ trách Sao là mẫu được lập ra để lên kế hoạch tổ chức cuộc thi lành mạnh, bổ ích để các em Phụ trách Sao được giao lưu và trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác Đội, phụ trách Sao nhi đồng.

2. Kế hoạch tổ chức Hội thi Phụ trách Sao giỏi số 1

HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ ………

LIÊN ĐỘI TH ………….

***

Số: ……….

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

………, ngày ….tháng ….năm ….

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Phụ trách Sao giỏi”
Năm học …………

Thực hiện Chương trình liên tịch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học …………. của Hội đồng đội và Phòng giáo dục thị xã ……… về việc tổ chức Hội th“Phụ trách Sao giỏi”; Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và hướng tới kỷ niệm ……năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ……..năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Liên đội trường TH …………. triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi “Phụ trách Sao giỏi” năm học ……….. với nội dung như sau:

I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em Phụ trách Sao được giao lưu và trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác Đội, phụ trách Sao nhi đồng.

– Hội thi là dịp để các phụ trách Sao được thể hiện bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng và năng lực tổ chức, điều hành hoạt động của mình trong công tác Đội, phụ trách Sao nhi đồng; đồng thời rèn kỹ năng cho các em trong giao tiếp, ứng xử và hoạt động nhóm.

– Thông qua hội thi góp phần nâng cao chất lượng Đội viên, phụ trách Sao tại các liên đội, củng cố xây dựng Đội vững mạnh, đồng thời tạo bước chuyển biến mới trong sinh hoạt Sao nhi đồng; bồi dưỡng lớp cán bộ Đội, cán bộ Đoàn giỏi trong tương lai.

Thông qua Hội thi nhằm tuyển chọn một đội tuyển đảm bảo chất lượng tham gia Hội thi cấp thị xã (tổ chức trong tháng 3/………).

2. Yêu cầu

Hội thi đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tâm lý thiếu nhi và tạo được ấn tượng sâu sắc cho các em tham gia hội thi.

II/ ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG THÍ SINH DỰ THI

1. Đối tượng, tiêu chuẩn

Là phụ trách Sao tại các chi đội, có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động Đội, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ năm học ………….

2. Số lượng dự thi gồm:

– Phụ trách Sao: 06 em (mỗi sao 01 phụ trách)

– Sao nhi đồng: 06 sao (mỗi sao tối thiểu 6 em, tối đa 10em nhi đồng dự thi). Cụ thể như sau:

– Điểm trường Trung tâm thành lập 04 đội dự thi

+ Đội 1: lớp 4A, 2A

+ Đội 2: lớp 4B, 3A

+ Đội 3: lớp 5A,1A,1B

+ Đội 4: lớp 5B, 2B

Điểm trường Quyết Thắng thành lập 02 đội dự thi

+ Đội 1: lớp 5C, 1C, 2C

+ Đội 2: lớp 4C, 3C

III/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

Mỗi đội thi trải qua 3 phần thi sau

1. Nội dung 1:Phụ trách Sao – Thông thái” (10 điểm)

Các em sẽ thi trắc nghiệm kiến thức cơ bản theo chương trình rèn luyện đội viên hạng Ba, công tác phụ trách Sao Nhi đồng.

– Nội dung: hiểu biết về truyền thống, lịch sử của đất nước, Bác Hồ kính yêu, về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng, an toàn giao thông, phòng chống tại nạn thương tích…

– Hình thức: thi trắc nghiệm, trả lời 10 câu hỏi bằng cách lựa chọn phương án đúng trong số các phương án cho trước. Tất cả các thí sinh thi tập trung, một lượt.

– Thời gian: 10 phút.

2. Nội dung 2: “Phụ trách Sao – Tài năng” (10 điểm)

– Nội dung: Mỗi đơn vị dàn dựng và biểu diễn tập thể 01 tiết mục văn nghệ hoặc tiểu phẩm đặc sắc (tối thiểu 6 em, tối đa không quá 10 em, khuyến khích thí sinh thi Phụ trách Sao biểu diễn chính. Điểm của đội là điểm của thí sinh tham gia và tính vào kết quả giải tập thể). Nội dung các tiết mục năng khiếu phải phù hợp với hoạt động sinh hoạt Sao nhi đồng. Các đội tự chuẩn bị nhạc để thể hiện phần thi năng khiếu.

– Hình thức: Thi trên sân khấu.

– Thời gian: từ 5 – 7 phút

3. Nội dung 3: “Phụ trách Sao – Toàn năng” (10 điểm)

– Nội dung, hình thức: Lựa chọn một trong các chủ điểm sau để tổ chức một buổi sinh hoạt Sao nhi nhi theo các chủ điểm: “ Kính yêu Bác Hồ, Yêu sao – Yêu Đội, Con ngoan, Trò giỏi, Lời nói hay – cử chỉ đẹp, Mừng Đảng – Mừng xuân, Sạch sẽ – Khỏe mạnh, An toàn giao thông, Mái trường xanh – Sạch – Đẹp ….

Yêu cầu: Thực hiện đầy đủ các bước của một buổi sinh hoạt Sao.

– Thời gian: tối đa 15 phút.

* Tổng điểm cả 3 nội dung: 30 điểm

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC

– Hội thi dự kiên tổ chức vào tuần 2 tháng 03 năm ………

V. KHEN THƯỞNG

1. Đối với cá nhân

– Căn cứ vào số điểm đạt được của các thí sinh tính từ cao xuống thấp, Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng: Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích cho mỗi cá nhân thi “phần Phụ trách sao – Toàn năng’’

2. Đối với tập thể

Ban Tổ chức sẽ trao các giải: Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích cho các đội dự thi theo các căn cứ sau: Số điểm cao nhất, Số lượng thí sinh dự thi đủ theo quy định, không vi phạm điều lệ.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đội

– Liên đội xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi“Phụ trách Sao gỏi” năm học ……….., báo cáo với Ban giám hiệu để triển khai kế hoạch.

– Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi; Ban hành Điều lệ và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi vào tháng 3/……….

– Theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn các điểm trường tập luyện tốt hội thi cấp Liên đội.

2. Các chi đội, lớp nhi đồng

– Giáo viên phụ trách các lớp 4,5 và 1,2,3 chọn cử học sinh tham gia Hội thi.

– Giáo viên và học sinh nghiên cứu kế hoạch Hội thi và lên kế hoạch tập luyện để Hội thi đạt kết quả cao..

– Các đội dự thi lập danh sách trích ngang đội tuyển tham gia hội thi để Ban tổ chức chuẩn bị giấy chứng nhận và phần thưởng sau Hội thi (gửi danh sách theo mẫu về cho BTC trước ngày 5/03/………).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Phụ trách Sao giỏi” năm học ……….., đề nghị các giáo viên và học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu kế hoạch đề ra và tham gia tốt Hội thi ./.

Nơi nhận:

– BGH (b/c);

– GV, HS (t/h);

– Lưu: VP, LĐ.

T/M NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký )

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

TPT ĐỘI

3. Kế hoạch tổ chức Hội thi Phụ trách Sao giỏi số 2

LIÊN ĐỘI …………….

***

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Số:………….

………, ngày…tháng…năm…

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Phụ trách Sao giỏi”
Năm học …………..

————————-

Thực hiện kế hoạch liên ngành số ……..-KH/LN TĐ-PGD&ĐT, ngày ………… giữa …………….và Phòng GD&ĐT ……………. v/v tổ chức Hội thi “Nghi thức Đội – Phụ trách Sao giỏi” năm học …………..

Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học …………..

Nay Liên đội Trường ……………. xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Phụ trách Sao giỏi” năm học …………. với nội dung cụ thể:

I. Mục đích:

– Thông qua Hội thi góp phần nâng cao chất lượng Đội viên, cán bộ phụ trách Sao tại các Chi đội, củng cố xây dựng Đội vững mạnh. Đồng thời tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi phát triển, nhằm bồi dưỡng một lớp cán bộ chỉ huy Đội giỏi trong tương lai.

– Giáo dục thiếu niên nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên xuất sắc, cháu ngoan Bác Hồ.

– Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh trong Liên đội giúp các em nhận thức tốt việc thực hiện chương trình rèn luyện dự bị Đội viên.

– Giúp cho các em học sinh thể hiện và tự khẳng định khả năng, thành tích của mình trước tập thể.

– Qua hội thi giúp cho các em có tinh thần đoàn kết và học tập thêm kinh nghiệm của bạn bè, rút ra những khuyết điểm, những hiểu biết chưa đầy đủ của bản thân và chọn đội viên tham dự hội thi cấp.

II. Đối tượng dự thi:

– Là Đội viên TNTP Hồ Chí Minh đang học tại các Chi đội (Khối 4,5).

III. Số lượng tham gia:

– Mỗi Chi đội cử 1 đội viên phụ trách sao tham gia dự thi.

– Trang phục phụ trách Sao theo quy đinh của nghi thức Đội.

IV. Thời gian – Địa điểm:

1. Thời gian: …………………………………………

2. Địa điểm: Trường ………………………………

3. Nội dung, hình thức tổ chức

3.1. Gợi ý nội dung chương trình một buổi sinh hoạt sao nhi đồng.

Chương trình một buổi sinh hoạt Sao nhi đồng thường bao gồm một số nội dung cụ thể sau:

– Tập hợp Sao, điểm danh

– Trưởng Sao nhận xét, đánh giá công tác tuần trước, biểu dương cá nhân và Sao (nếu có thành tích nổi bật).

– Phụ trách sao nêu chủ điểm sinh hoạt, hướng dẫn, gợi ý cách làm và phân công cụ thể nhiệm vụ cho nhi đồng.

– Cả Sao cùng bàn bạc các biện pháp và thống nhất thực hiện.

– Chơi trò chơi, học hát, múa, nghe Phụ trách sao kể chuyện hoặc hướng dẫn thực hiện các nội dung của chương trình Dự bị đội viên.

3.2 Gợi ý nội dung, hình thức tổ chức Hội thi “Phụ trách Sao giỏi “.

* Nội dung:

– Chương trình văn nghệ chào mừng

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

– Giới thiệu Ban giám khảo, thư ký Hội thi

– Diễn biến Hội thi gồm 3 phần:

+ Phần 1: Màn chào hỏi: Giới thiệu về tên Sao và mục đích đến với hội thi (trong khoảng thời gian 3 – 5 phút).

+ Phần 2: “Nhạc trưởng tài ba”: Hướng dẫn, điều hành buổi sinh hoạt với các chủ đề năm học và chủ điểm 9 tháng năm học (trong khoảng thời gian là 10-12 phút).

+ Phần 3: “Tài năng phụ trách Sao”: Thi năng khiếu như văn nghệ, múa, kể chuyện, diễn kịch, … (trong thời gian là 3-5 phút).

– Giao lưu khán giả.

– Công bố kết quả, trao thưởng.

– Kết thúc (bế mạc).

V. Khen thưởng: 1 giải nhất; 1 giải nhì; 2 giải ba:

VI. Kinh phí hội thi:

TT

Giải thưởng

Giải thưởng

Ghi chú

1

1 giải nhất

2

1 giải nhì

3

2 giải ba

4

Quà giao lưu

Tổng

Bằng chữ: ………..ngàn đồng

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Liên đội: – Thành lập Ban tổ chức, Ban nội dung, Ban giám khảo và các nội dung phục vụ cho Hội thi.

– Lập dự trù kinh phí phục vụ cho Hội thi.

– Triển khai kế hoạch Hội thi cụ thể đến từng Chi đội.

2. Chi đội: – Tham mưu với Liên đội lập kế hoạch tổ chức Hội thi, chọn thí sinh tham gia Hội thi cấp Liên đội một cách nghiêm túc.

– Chuẩn bị vật dụng cho học thí sinh dự thi đạt hiệu quả cao.

3. Thành phần ban tổ chức và ban giám khảo

Ban tổ chức:

1. …………………………………….. – Hiệu trưởng: Trưởng ban

2. …………………………………….. – P. Hiệu trưởng Phó ban

3. …………………………………….. – Bí thư chi đoàn: Uỷ viên

4. …………………………………….. – Uỷ viên

5. …………………………………….. Trưởng ban Văn Nghệ – Thể dục: Uỷ viên

Ban giám khảo:

1. …………………………………….. – P. Hiệu trưởng: Trưởng ban

2. …………………………………….. Phó ban

3. …………………………………….. Giáo viên uỷ viên

– Dẫn chương trình hội thi: ……………………………………..

– Trang trí:

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Phụ trách Sao giỏi” yêu cầu các Chi đội chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia hội thi “Phụ trách Sao giỏi” cấp Liên đội năm học ………. đạt kết quả cao nhất./.

Nơi nhận:

– BGH;

– Tổ trưởng CM;

– Chi đội, lớp;

Lưu

TM. BGH

Hiệu trưởng

TM. LIÊN ĐỘI

TPT

Trên đây là Mẫu kế hoạch thi phụ trách sao giỏi năm học 2021-2022 mới nhất dành cho các trường tiểu học, trung học phổ thông.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page