Một vật có khối lượng m và thể tích V, có khối lượng riêng p được xác định bằng công thức p = m/V

Với giải Bài 3.7 trang 11 SBT Vật lí lớp 10 Chân trời tạo nên cụ thể nhập Bài 3: Đơn vị và sai số nhập vật lí giúp học viên đơn giản coi và đối chiếu tiếng giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài xích luyện nhập SBT Vật lí 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải sách bài xích luyện Vật lí lớp 10 Bài 3: Đơn vị và sai số nhập vật lí

Bạn đang xem: Một vật có khối lượng m và thể tích V, có khối lượng riêng p được xác định bằng công thức p = m/V

Bài 3.7 trang 11 SBT Vật lí 10: Một vật với lượng m và thể tích V, với lượng riêng ρ được xác lập vị công thức ρ=mV. hiểu sai số kha khá của m và V theo lần lượt là 12% và 5%. Hãy xác lập sai số kha khá của ρ.

Lời giải

Vì ρ=mV nên: δρ=δm+δV=12%+5%=17%

Xem tăng những tiếng giải sách bài xích luyện Vật lí lớp 10 Chân trời tạo nên hoặc, cụ thể khác:

Câu 3.1 trang 10 SBT Vật lí 10: Chọn đáp án với từ/ cụm kể từ phù hợp nhằm hoàn thiện bảng sau:...

Câu 3.2 trang 10 SBT Vật lí 10: Đơn vị nào là sau đây không thuộc loại vẹn toàn L [Chiều dài]?...

Câu 3.3 trang 10 SBT Vật lí 10: Chọn đáp án với từ/ cụm kể từ phù hợp nhằm hoàn thiện những câu sau:...

Câu 3.4 trang 10 SBT Vật lí 10: Trong những phép tắc đo tiếp sau đây, đâu là phép tắc đo trực tiếp?...

Câu 3.5 trang 11 SBT Vật lí 10: Đáp án nào là tại đây bao gồm với cùng một đơn vị chức năng cơ phiên bản và một đơn vị chức năng dẫn xuất?...

Câu 3.6 trang 11 SBT Vật lí 10: Giá trị nào là tại đây với 2 chữ số với nghĩa (CSCN)?...

Câu 3.7 trang 11 SBT Vật lí 10: Một bánh xe cộ với nửa đường kính là R = 10,0 ± 0,5 centimet. Sai số kha khá của chu vi bánh xe cộ là:...

Bài 3.1 trang 11 SBT Vật lí 10: Hãy kể thương hiệu và kí hiệu loại vẹn toàn của một số trong những đại lượng cơ phiên bản....

Xem thêm: Cách quy đổi sơn dầu trọng lượng 1 kg bằng bao nhiêu lít?

Bài 3.2 trang 11 SBT Vật lí 10: Vật lí với từng nào phép tắc đo cơ bản? Kể thương hiệu và trình diễn định nghĩa của từng phép tắc đo...

Bài 3.3 trang 11 SBT Vật lí 10: Theo vẹn toàn nhân thực hiện sai số của phép tắc đo được tạo thành bao nhiêu loại? Hãy phân biệt những loại sai số cơ...

Bài 3.4 trang 11 SBT Vật lí 10: Hình 3.1 thể hiện tại sức nóng kế tiếp đo sức nóng chừng t(0C) và t(0C) của một hỗn hợp trước và sau thời điểm đun. Hãy xác lập và ghi sản phẩm chừng tăng sức nóng chừng t của hỗn hợp này...

Bài 3.5 trang 11 SBT Vật lí 10: Hãy xác lập số CSCN của những số sau đây: 123,45; 1,990; 3,110.10-9;...

Bài 3.6 trang 11 SBT Vật lí 10: Viên bi hình cầu với nửa đường kính r đang được vận động với vận tốc v nhập dầu. Viên bi Chịu đựng tính năng của lực cản có tính rộng lớn được mang đến vị biểu thức F = c.r.v, nhập cơ c là một trong những hằng số. Xác quyết định đơn vị chức năng của c theo gót đơn vị chức năng của lực, chiều lâu năm và thời hạn nhập hệ SI...

Bài 3.8 trang 12 SBT Vật lí 10: Một học viên mong muốn xác lập vận tốc rơi tự tại g bằng phương pháp thả rơi một ngược bóng kể từ chừng cao h và sử dụng đồng hồ thời trang nhằm bấm thời hạn rơi t của ngược bóng. Sau cơ, trải qua quy trình tìm hiểu hiểu, các bạn dùng công thức h=12g.t2 nhằm xác lập g. Hãy nêu tối thiểu 2 biện pháp khiến cho bạn học viên cơ thực hiện tách sai số nhập quy trình thực nghiệm nhằm nhận được sản phẩm giao động nhất....

Bài 3.9 trang 12 SBT Vật lí 10: Thông qua quýt sách vở, mạng internet, em hãy tìm hiểu hiểu sai số của những hằng số vật lí nhập bảng sau:...

Bài 3.10 trang 12 SBT Vật lí 10: Hãy xác lập số đo chiều lâu năm của cây cây bút chì trong số tình huống bên dưới đây:...

Xem tăng những bài xích giải SBT Vật Lí lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo hay, cụ thể khác:

Bài 2: Vấn đề tin cậy nhập vật lí

Bài 3: Đơn vị và sai số nhập vật lí

Xem thêm: Ảnh bìa facebook đẹp: +50 hình ảnh độc đáo, thú vị

Bài 4: Chuyển động thẳng

Bài 5: Chuyển động tổng hợp

Bài 7: Gia tốc – Chuyển động trực tiếp thay đổi đều