Tài Liệu

Nghị định 07/2017/NĐ-CP

Nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính rườm rà, giảm bớt thời gian đi lại cho người dân, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Trước khi đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, các tổ chức ở Việt Nam phải đăng ký tài khoản điện tử và có chữ ký điện tử. Tiếp theo, sử dụng tài khoản này truy cập vào Trang cấp thị thực điện tử để đề nghị cấp. Sau đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét, giải quyết trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử.

Nghị định 07/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành trong 2 năm kể từ ngày 1/2/2017.

Nghị định 07/2017/NĐ-CP cũng quy định cụ thể danh sách 40 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách 28 cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button