Pháp Luật

Nghị định 95/2020/NĐ-CP đấu thầu mua sắm theo Hiệp định xuyên Thái Bình Dương

Nghị định số 95/2020/NĐ-CP

Nghị định 95/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa 50 triệu đồng

Ngày 25/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2020/NĐ-CP về việc hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Theo đó, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể. Bảo đảm mời thầu có hiệu lực sau khi hồ sơ dự thầu có hiệu lực 30 ngày.

Ngoài ra, chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng. Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng 0,01% giá gói thầu, tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, các trường hợp hủy thầu bao gồm: Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã phê duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư ảnh hưởng tới hồ sơ mời thầu; Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thương mại được Big Data VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button