Biểu Mẫu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh 2022

Nội Dung Bài Viết

Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh 2022

Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh 2022. Thương binh, liệt sĩ là những người có công với cách mạng, đất nước. Do đó không chỉ bản thân họ mà người thân, con cái của thương binh, liệt sĩ cũng được hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước. Tuy nhiên, để hưởng những chính sách ưu tiên này cần phải tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh. Du Lịch Sen Vàng xin gửi tới bạn đọc hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh. Bài viết dưới đây nêu rõ thông tin trình tự thực hiện, cách thực hiện, giấy tờ cần thiết trong hồ sơ…. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh 2022

Thủ tục:

Cấp giấy chứng nhận con TB, Người hưởng chính sách NTB, Bệnh binh, con liệt sỹ, người có công

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ nộp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phòng LĐTB&XH nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.
+ Bước 3: Phòng LĐTB&XH chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả công dân.

Cách thức thực hiện:

– Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
– Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
– Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Công dân xuất trình các giấy tờ sau để làm căn cứ chứng minh bao gồm:
– Thẻ thương bệnh binh hoặc giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ
– Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu
– Sổ lĩnh trợ cấp hàng tháng của đối tượng
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện, thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận nhận con TB, Người hưởng chính sách NTB, Bệnh binh, con liệt sỹ, người có công

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021

2. Mẫu giấy xác nhận con thương binh
Mẫu giấy xác nhận con thương binh đã được HoaTieu cập nhật và đăng tải trong bài viết: Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh. Bạn chỉ cần click vào bài viết và tải file về máy để sử dụng.
2.1. Mẫu giấy xác nhận con thương binh 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày ….. tháng …. Năm 20…
GIẤY CHỨNG NHẬN
Con Thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ, con người HĐKC bị nhiễm CĐHH
Phòng Lao động – Thương binh xã hội ……………………….. chứng nhận.
Cháu:…………………………….. Năm sinh:…………………………
Là con:……………………………….. có số sổ:……. Tỷ lệ:…….
Họ và tên Người có công trong giấy chứng nhận:………………………
Nguyên quán:………………………………………………………………
Trú quán:………………………………………………………
Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)
2.2. Mẫu giấy xác nhận con thương binh 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
GIẤY XÁC NHẬN
THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
1. Thông tin về thân nhân người có công với cách mạng
Họ và tên: …………………………………………………………………………………………..
Ngày tháng năm sinh:……/……/………… Giới tính: ………………………………..
Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………………………………….
Quan hệ với người có công với cách mạng (1): ……………………………………….
2. Thông tin về người có công với cách mạng
Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh:……/……/..…… Giới tính: ………………………………………
Thuộc diện người có công với cách mạng (2): ………………………………………….
Số hồ sơ: …………………………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký thường trú (nếu có): ……………………………………………………………

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (4)
Ông/bà:…………………
Là thân nhân người có công với cách mạng.
Thủ trưởng đơn vị
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

……., ngày….tháng…năm…
Xác nhận của người có công với cách mạng
(Chữ ký, họ và tên)
(3)

…, ngày…tháng….năm…
Người đề nghị xác nhận
(Chữ ký, họ và tên)

Ghi chú:
(1) Ghi quan hệ người đề nghị xác nhận với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
(2) Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng.
(3) Mục này không áp dụng đối với liệt sỹ, người có công với cách mạng đã từ trần.
(4) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:
Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.
Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.
Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.
3. Con thương binh, liệt sĩ được hưởng chế độ gì?
Hình ảnh minh họa về chế độ chính sách ưu tiên dành cho gia đình người có công.* Miễn tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt
* Miễn gọi nhập ngũ
* Cộng điểm ưu tiên khi tuyển sinh
– Được ưu tiên cộng điểm trong tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp, tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng, tuyển sinh Thạc sĩ (số điểm tùy từng mức độ ưu tiên).
* Ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức
Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 (Nghị định 138/2020/NĐ-CP).
* Trợ cấp, miễn, giảm học phí
Con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh là đối tượng được trợ cấp, miễn, giảm học phí.
Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
* Xuất ngũ trước thời hạn nếu là công an nghĩa vụ
Con liệt sĩ, con của thương binh hạng một, một con của thương binh hạng hai được ưu tiên xuất ngũ trước thời hạn nếu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
( Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP).
* Miễn, giảm thuế, ưu đãi
-Con liệt sĩ được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở theo quy định.
(Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14).
* Được trợ giúp pháp lý
Áp dụng đối với con của liệt sĩ.
(Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ).
* Miễn phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự
Áp dụng đối với con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi.
(Khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2008/NĐ-CP).
* Được Nhà nước đóng BHYT
Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.
(Khoản 1 và Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014).
* Được trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần
– Được trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với: Con liệt sĩ; Con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đã chết.
– Con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ; Con thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.
(Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14)
Ngoài những chế độ chính sách được hưởng theo quy định của Nhà nước, con thương binh, liệt sĩ hàng năm còn được hưởng những ưu đãi theo các chương trình tri ân ‘Đền ơn đáp nghĩa” của các tổ chức, đơn vị, địa phương.
4. Con thương binh liệt sĩ có được miễn nghĩa vụ quân sự?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Bên cạnh con của liệt sĩ, thì con của thương binh hạng một; một con của thương binh hạng hai sẽ được miễn gọi nhập ngũ.
Do đó con của thương binh liệt sĩ sẽ được miễn gọi nhập ngũ nếu rơi vào hai trường hợp sau:
Là con của thương binh, liệt sĩ hạng 1;
Một con của thương binh hạng hai.
Do đó tùy từng trường hợp chứ không phải tất cả con của thương binh, liệt sĩ đều được miễn nghĩa vụ quân sự.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Biểu mẫu của Du Lịch Sen Vàng.
Mẫu báo cáo tình hình tặng quà Chủ tịch nước cho các đối tượng nhân ngày thương binh, liệt sĩ
Mẫu biên bản ủy quyền thờ cúng liệt sĩ
Ngày thương binh liệt sĩ 2022 là ngày nào?

#Thủ #tục #cấp #giấy #chứng #nhận #con #thương #binh

Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh 2022. Thương binh, liệt sĩ là những người có công với cách mạng, đất nước. Do đó không chỉ bản thân họ mà người thân, con cái của thương binh, liệt sĩ cũng được hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước. Tuy nhiên, để hưởng những chính sách ưu tiên này cần phải tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh. Du Lịch Sen Vàng xin gửi tới bạn đọc hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh. Bài viết dưới đây nêu rõ thông tin trình tự thực hiện, cách thực hiện, giấy tờ cần thiết trong hồ sơ…. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh 2022

Thủ tục:

Cấp giấy chứng nhận con TB, Người hưởng chính sách NTB, Bệnh binh, con liệt sỹ, người có công

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ nộp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phòng LĐTB&XH nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

+ Bước 3: Phòng LĐTB&XH chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả công dân.

Cách thức thực hiện:

– Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

– Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Công dân xuất trình các giấy tờ sau để làm căn cứ chứng minh bao gồm:

– Thẻ thương bệnh binh hoặc giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

– Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu

– Sổ lĩnh trợ cấp hàng tháng của đối tượng

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện, thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận nhận con TB, Người hưởng chính sách NTB, Bệnh binh, con liệt sỹ, người có công

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021

2. Mẫu giấy xác nhận con thương binh

Mẫu giấy xác nhận con thương binh đã được HoaTieu cập nhật và đăng tải trong bài viết: Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh. 
Bạn chỉ cần click vào bài viết và tải file về máy để sử dụng.

2.1. Mẫu giấy xác nhận con thương binh 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày ….. tháng …. Năm 20…

GIẤY CHỨNG NHẬN

Con Thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ, con người HĐKC bị nhiễm CĐHH

Phòng Lao động – Thương binh xã hội ……………………….. chứng nhận.

Cháu:…………………………….. Năm sinh:…………………………

Là con:……………………………….. có số sổ:……. Tỷ lệ:…….

Họ và tên Người có công trong giấy chứng nhận:………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………

Trú quán:………………………………………………………

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

2.2. Mẫu giấy xác nhận con thương binh 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY XÁC NHẬN

THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. Thông tin về thân nhân người có công với cách mạng

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:……/……/………… Giới tính: ………………………………..

Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………………………………….

Quan hệ với người có công với cách mạng (1): ……………………………………….

2. Thông tin về người có công với cách mạng

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……/……/..…… Giới tính: ………………………………………

Thuộc diện người có công với cách mạng (2): ………………………………………….

Số hồ sơ: …………………………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký thường trú (nếu có): ……………………………………………………………

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (4)

Ông/bà:…………………

Là thân nhân người có công với cách mạng.

Thủ trưởng đơn vị

(Họ và tên, ký, đóng dấu)

……., ngày….tháng…năm…

Xác nhận của người có công với cách mạng

(Chữ ký, họ và tên)

(3)

…, ngày…tháng….năm…

Người đề nghị xác nhận

(Chữ ký, họ và tên)

Ghi chú:

(1) Ghi quan hệ người đề nghị xác nhận với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

(2) Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng.

(3) Mục này không áp dụng đối với liệt sỹ, người có công với cách mạng đã từ trần.

(4) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:

Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.

Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.

Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

3. Con thương binh, liệt sĩ được hưởng chế độ gì?

Hình ảnh minh họa về chế độ chính sách ưu tiên dành cho gia đình người có công.
Hình ảnh minh họa về chế độ chính sách ưu tiên dành cho gia đình người có công.

* Miễn tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt

* Miễn gọi nhập ngũ

* Cộng điểm ưu tiên khi tuyển sinh

– Được ưu tiên cộng điểm trong tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp, tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng, tuyển sinh Thạc sĩ (số điểm tùy từng mức độ ưu tiên).

* Ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 (Nghị định 138/2020/NĐ-CP).

* Trợ cấp, miễn, giảm học phí

Con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh là đối tượng được trợ cấp, miễn, giảm học phí.

Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

* Xuất ngũ trước thời hạn nếu là công an nghĩa vụ

Con liệt sĩ, con của thương binh hạng một, một con của thương binh hạng hai được ưu tiên xuất ngũ trước thời hạn nếu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

( Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP).

* Miễn, giảm thuế, ưu đãi

-Con liệt sĩ được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở theo quy định.

(Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14).

* Được trợ giúp pháp lý

Áp dụng đối với con của liệt sĩ.

(Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ).

* Miễn phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

Áp dụng đối với con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi.

(Khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2008/NĐ-CP).

* Được Nhà nước đóng BHYT

Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

(Khoản 1 và Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014).

* Được trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần

– Được trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với: Con liệt sĩ; Con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đã chết.

– Con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ; Con thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

(Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14)

Ngoài những chế độ chính sách được hưởng theo quy định của Nhà nước, con thương binh, liệt sĩ hàng năm còn được hưởng những ưu đãi theo các chương trình tri ân ‘Đền ơn đáp nghĩa” của các tổ chức, đơn vị, địa phương.

4. Con thương binh liệt sĩ có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Bên cạnh con của liệt sĩ, thì con của thương binh hạng một; một con của thương binh hạng hai sẽ được miễn gọi nhập ngũ.

Do đó con của thương binh liệt sĩ sẽ được miễn gọi nhập ngũ nếu rơi vào hai trường hợp sau:

  • Là con của thương binh, liệt sĩ hạng 1;
  • Một con của thương binh hạng hai.

Do đó tùy từng trường hợp chứ không phải tất cả con của thương binh, liệt sĩ đều được miễn nghĩa vụ quân sự.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Biểu mẫu của Du Lịch Sen Vàng.

  • Mẫu báo cáo tình hình tặng quà Chủ tịch nước cho các đối tượng nhân ngày thương binh, liệt sĩ
  • Mẫu biên bản ủy quyền thờ cúng liệt sĩ
  • Ngày thương binh liệt sĩ 2022 là ngày nào?

Xem thêm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh 2022

Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh 2022. Thương binh, liệt sĩ là những người có công với cách mạng, đất nước. Do đó không chỉ bản thân họ mà người thân, con cái của thương binh, liệt sĩ cũng được hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước. Tuy nhiên, để hưởng những chính sách ưu tiên này cần phải tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh. Du Lịch Sen Vàng xin gửi tới bạn đọc hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh. Bài viết dưới đây nêu rõ thông tin trình tự thực hiện, cách thực hiện, giấy tờ cần thiết trong hồ sơ…. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh 2022

Thủ tục:

Cấp giấy chứng nhận con TB, Người hưởng chính sách NTB, Bệnh binh, con liệt sỹ, người có công

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ nộp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phòng LĐTB&XH nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.
+ Bước 3: Phòng LĐTB&XH chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả công dân.

Cách thức thực hiện:

– Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
– Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
– Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Công dân xuất trình các giấy tờ sau để làm căn cứ chứng minh bao gồm:
– Thẻ thương bệnh binh hoặc giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ
– Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu
– Sổ lĩnh trợ cấp hàng tháng của đối tượng
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp huyện, thành phố

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận nhận con TB, Người hưởng chính sách NTB, Bệnh binh, con liệt sỹ, người có công

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021

2. Mẫu giấy xác nhận con thương binh
Mẫu giấy xác nhận con thương binh đã được HoaTieu cập nhật và đăng tải trong bài viết: Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh. Bạn chỉ cần click vào bài viết và tải file về máy để sử dụng.
2.1. Mẫu giấy xác nhận con thương binh 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày ….. tháng …. Năm 20…
GIẤY CHỨNG NHẬN
Con Thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ, con người HĐKC bị nhiễm CĐHH
Phòng Lao động – Thương binh xã hội ……………………….. chứng nhận.
Cháu:…………………………….. Năm sinh:…………………………
Là con:……………………………….. có số sổ:……. Tỷ lệ:…….
Họ và tên Người có công trong giấy chứng nhận:………………………
Nguyên quán:………………………………………………………………
Trú quán:………………………………………………………
Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)
2.2. Mẫu giấy xác nhận con thương binh 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
GIẤY XÁC NHẬN
THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
1. Thông tin về thân nhân người có công với cách mạng
Họ và tên: …………………………………………………………………………………………..
Ngày tháng năm sinh:……/……/………… Giới tính: ………………………………..
Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………………………………….
Quan hệ với người có công với cách mạng (1): ……………………………………….
2. Thông tin về người có công với cách mạng
Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh:……/……/..…… Giới tính: ………………………………………
Thuộc diện người có công với cách mạng (2): ………………………………………….
Số hồ sơ: …………………………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký thường trú (nếu có): ……………………………………………………………

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (4)
Ông/bà:…………………
Là thân nhân người có công với cách mạng.
Thủ trưởng đơn vị
(Họ và tên, ký, đóng dấu)

……., ngày….tháng…năm…
Xác nhận của người có công với cách mạng
(Chữ ký, họ và tên)
(3)

…, ngày…tháng….năm…
Người đề nghị xác nhận
(Chữ ký, họ và tên)

Ghi chú:
(1) Ghi quan hệ người đề nghị xác nhận với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
(2) Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng.
(3) Mục này không áp dụng đối với liệt sỹ, người có công với cách mạng đã từ trần.
(4) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:
Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.
Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.
Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.
3. Con thương binh, liệt sĩ được hưởng chế độ gì?
Hình ảnh minh họa về chế độ chính sách ưu tiên dành cho gia đình người có công.* Miễn tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt
* Miễn gọi nhập ngũ
* Cộng điểm ưu tiên khi tuyển sinh
– Được ưu tiên cộng điểm trong tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp, tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng, tuyển sinh Thạc sĩ (số điểm tùy từng mức độ ưu tiên).
* Ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức
Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 (Nghị định 138/2020/NĐ-CP).
* Trợ cấp, miễn, giảm học phí
Con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh là đối tượng được trợ cấp, miễn, giảm học phí.
Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
* Xuất ngũ trước thời hạn nếu là công an nghĩa vụ
Con liệt sĩ, con của thương binh hạng một, một con của thương binh hạng hai được ưu tiên xuất ngũ trước thời hạn nếu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
( Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 70/2019/NĐ-CP).
* Miễn, giảm thuế, ưu đãi
-Con liệt sĩ được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở theo quy định.
(Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14).
* Được trợ giúp pháp lý
Áp dụng đối với con của liệt sĩ.
(Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ).
* Miễn phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự
Áp dụng đối với con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi.
(Khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2008/NĐ-CP).
* Được Nhà nước đóng BHYT
Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.
(Khoản 1 và Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014).
* Được trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần
– Được trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với: Con liệt sĩ; Con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đã chết.
– Con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ; Con thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.
(Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14)
Ngoài những chế độ chính sách được hưởng theo quy định của Nhà nước, con thương binh, liệt sĩ hàng năm còn được hưởng những ưu đãi theo các chương trình tri ân ‘Đền ơn đáp nghĩa” của các tổ chức, đơn vị, địa phương.
4. Con thương binh liệt sĩ có được miễn nghĩa vụ quân sự?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định: Bên cạnh con của liệt sĩ, thì con của thương binh hạng một; một con của thương binh hạng hai sẽ được miễn gọi nhập ngũ.
Do đó con của thương binh liệt sĩ sẽ được miễn gọi nhập ngũ nếu rơi vào hai trường hợp sau:
Là con của thương binh, liệt sĩ hạng 1;
Một con của thương binh hạng hai.
Do đó tùy từng trường hợp chứ không phải tất cả con của thương binh, liệt sĩ đều được miễn nghĩa vụ quân sự.
Mời bạn đọc tham khảo các bài viết có liên quan tại mục Biểu mẫu của Du Lịch Sen Vàng.
Mẫu báo cáo tình hình tặng quà Chủ tịch nước cho các đối tượng nhân ngày thương binh, liệt sĩ
Mẫu biên bản ủy quyền thờ cúng liệt sĩ
Ngày thương binh liệt sĩ 2022 là ngày nào?

#Thủ #tục #cấp #giấy #chứng #nhận #con #thương #binh

  • Tổng Hợp: Du Lịch Sen Vàng
  • #Thủ #tục #cấp #giấy #chứng #nhận #con #thương #binh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button