Pháp Luật

Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai Thành phố Hà Nội

Quyết định số 3632/QĐ-UBND 2020

Quyết định 3632/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngày 18/8/2020 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3632/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó ban hành cùng quyết định là 21 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai áp dụng với tổ chức, cơ sở tôn giáo,người Việt Nam định cư ở nước ngoài…

Danh mục 23 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội mời các bạn tham khảo trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được Big Data VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button