Tổng hợp công thức chế tạo đồ trong Muck

Nội Dung Bài Viết

Tổng hợp công thức chế tạo đồ trong Muck

Chơi Muck sẽ vui hơn nhiều nếu bạn biết các công thức chế tạo. Vì thế, Du Lịch Sen Vàng sẽ tổng hợp cho bạn tất cả những công thức chế tạo đồ trong Muck.

Nếu yêu thích game hành động, sinh tồn thì nhất định đừng bỏ qua Muck. Trong sân chơi này, bạn bị mắc kẹt ở một hòn đảo, cô độc hoặc cùng bạn bè. Bạn phải tìm cách sinh tồn và sống lâu nhất có thể bằng cách dùng tài nguyên bạn tìm thấy ở xung quanh hòn đảo.
Thu thập tài nguyên, chế tạo công cụ, vũ khí và áo giáp, tìm vật phẩm & xây dựng căn cứ vào ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, những sinh vật kì dị, bí ẩn xuất hiện trong bóng đêm là kẻ thù của bạn. Chiến đấu với chúng không hề dễ dàng nếu bạn thiếu trang bị. Vì thế, nắm được các công thức chế tạo đồ cực kỳ quan trọng, góp phần không nhỏ tới sự sống còn của bạn trong Muck.
Trên hành trình khám phá Muck, bạn sẽ được hướng dẫn những món đồ có thể tương tác. Hãy cố gắng thu thập tất cả để chế tạo được nhiều và nhanh nhất những món đồ dưới đây.
Dụng cụ chế tạo đồ
Đồ vật
Công thức
Work Bench
10x Wood
Furnace
15x Rock
Cauldron
10x Wood10x Rock
Anvil
5x Iron Bar15x Rock
Fletching Table
25x Birch Wood10x Flint
Vũ khí cận chiến
Vũ khí
Công thức
Steel Sword
7x Iron Bar5x Birch Wood
Gold Sword
5x Gold Bar5x Wood
Mithril Sword
5x Mithril Bar5x Fir Wood
Adamatite Sword
5x Adamatite Bar5x Oak Wood
Wyvern Dagger
1x Wyvern Claw10x Oak Wood
Chunky Hammer
1x Hammer Shaft10x Chunkium Bar
Áo giáp
Áo giáp
Công thức
Steel Armor
45x Steel Bar
Gold Armor
40x Gold Bar
Mithril Armor
45x Mithril Bar
Adamatite Armor
40x Adamatite Bar
Chunky Armor
30x Chunkium Bar
Cung tên
Cung tên
Công thức
Flint Arrow
1x Flint4x Wood
Steel Arrow
1x Steel Bar5x Birch Wood
Mithril Arrow
1x Mithril Bar5x Fir Wood
Adamatite Arrow
1x Adamatite Bar5x Oak Wood
Rìu và cuốc chim
Rìu/cuốc chim
Công thức
Wood Axe/Pickaxe
5x Bark5x Wood
Steel Axe/Pickaxe
5x Bark10x Birch Wood5x Iron Bar
Gold Axe/Pickaxe
5x Bark5x Wood5x Gold Bar
Mithril Axe/Pickaxe
5x Bark10x Fir Wood5x Mithril Bar
Adamatite Axe/Pickaxe
5x Bark10x Oak Wood5x Adamatite Bar
Trên đây là công thức chế tạo đồ vật và vũ khí trong Muck. Nếu mới biết đến game này, mời bạn tham khảo cách download và cài đặt game Muck trên Du Lịch Sen Vàng.

#Tổng #hợp #công #thức #chế #tạo #đồ #trong #Muck

Chơi Muck sẽ vui hơn nhiều nếu bạn biết các công thức chế tạo. Vì thế, Du Lịch Sen Vàng sẽ tổng hợp cho bạn tất cả những công thức chế tạo đồ trong Muck.

Nếu yêu thích game hành động, sinh tồn thì nhất định đừng bỏ qua Muck. Trong sân chơi này, bạn bị mắc kẹt ở một hòn đảo, cô độc hoặc cùng bạn bè. Bạn phải tìm cách sinh tồn và sống lâu nhất có thể bằng cách dùng tài nguyên bạn tìm thấy ở xung quanh hòn đảo.

Thu thập tài nguyên, chế tạo công cụ, vũ khí và áo giáp, tìm vật phẩm & xây dựng căn cứ vào ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, những sinh vật kì dị, bí ẩn xuất hiện trong bóng đêm là kẻ thù của bạn. Chiến đấu với chúng không hề dễ dàng nếu bạn thiếu trang bị. Vì thế, nắm được các công thức chế tạo đồ cực kỳ quan trọng, góp phần không nhỏ tới sự sống còn của bạn trong Muck.

Trên hành trình khám phá Muck, bạn sẽ được hướng dẫn những món đồ có thể tương tác. Hãy cố gắng thu thập tất cả để chế tạo được nhiều và nhanh nhất những món đồ dưới đây.

Dụng cụ chế tạo đồ

Đồ vật Công thức
Work Bench 10x Wood
Furnace 15x Rock
Cauldron 10x Wood
10x Rock
Anvil 5x Iron Bar
15x Rock
Fletching Table 25x Birch Wood
10x Flint

Vũ khí cận chiến

Vũ khí Công thức
Steel Sword 7x Iron Bar
5x Birch Wood
Gold Sword 5x Gold Bar
5x Wood
Mithril Sword 5x Mithril Bar
5x Fir Wood
Adamatite Sword 5x Adamatite Bar
5x Oak Wood
Wyvern Dagger 1x Wyvern Claw
10x Oak Wood
Chunky Hammer 1x Hammer Shaft
10x Chunkium Bar

Áo giáp

Áo giáp Công thức
Steel Armor 45x Steel Bar
Gold Armor 40x Gold Bar
Mithril Armor 45x Mithril Bar
Adamatite Armor 40x Adamatite Bar
Chunky Armor 30x Chunkium Bar

Cung tên

Cung tên Công thức
Flint Arrow 1x Flint
4x Wood
Steel Arrow 1x Steel Bar
5x Birch Wood
Mithril Arrow 1x Mithril Bar
5x Fir Wood
Adamatite Arrow 1x Adamatite Bar
5x Oak Wood

Rìu và cuốc chim

Rìu/cuốc chim Công thức
Wood Axe/Pickaxe 5x Bark
5x Wood
Steel Axe/Pickaxe 5x Bark
10x Birch Wood
5x Iron Bar
Gold Axe/Pickaxe 5x Bark
5x Wood
5x Gold Bar
Mithril Axe/Pickaxe 5x Bark
10x Fir Wood
5x Mithril Bar
Adamatite Axe/Pickaxe 5x Bark
10x Oak Wood
5x Adamatite Bar

Trên đây là công thức chế tạo đồ vật và vũ khí trong Muck. Nếu mới biết đến game này, mời bạn tham khảo cách download và cài đặt game Muck trên Du Lịch Sen Vàng.

Xem thêm

Tổng hợp công thức chế tạo đồ trong Muck

Chơi Muck sẽ vui hơn nhiều nếu bạn biết các công thức chế tạo. Vì thế, Du Lịch Sen Vàng sẽ tổng hợp cho bạn tất cả những công thức chế tạo đồ trong Muck.

Nếu yêu thích game hành động, sinh tồn thì nhất định đừng bỏ qua Muck. Trong sân chơi này, bạn bị mắc kẹt ở một hòn đảo, cô độc hoặc cùng bạn bè. Bạn phải tìm cách sinh tồn và sống lâu nhất có thể bằng cách dùng tài nguyên bạn tìm thấy ở xung quanh hòn đảo.
Thu thập tài nguyên, chế tạo công cụ, vũ khí và áo giáp, tìm vật phẩm & xây dựng căn cứ vào ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, những sinh vật kì dị, bí ẩn xuất hiện trong bóng đêm là kẻ thù của bạn. Chiến đấu với chúng không hề dễ dàng nếu bạn thiếu trang bị. Vì thế, nắm được các công thức chế tạo đồ cực kỳ quan trọng, góp phần không nhỏ tới sự sống còn của bạn trong Muck.
Trên hành trình khám phá Muck, bạn sẽ được hướng dẫn những món đồ có thể tương tác. Hãy cố gắng thu thập tất cả để chế tạo được nhiều và nhanh nhất những món đồ dưới đây.
Dụng cụ chế tạo đồ
Đồ vật
Công thức
Work Bench
10x Wood
Furnace
15x Rock
Cauldron
10x Wood10x Rock
Anvil
5x Iron Bar15x Rock
Fletching Table
25x Birch Wood10x Flint
Vũ khí cận chiến
Vũ khí
Công thức
Steel Sword
7x Iron Bar5x Birch Wood
Gold Sword
5x Gold Bar5x Wood
Mithril Sword
5x Mithril Bar5x Fir Wood
Adamatite Sword
5x Adamatite Bar5x Oak Wood
Wyvern Dagger
1x Wyvern Claw10x Oak Wood
Chunky Hammer
1x Hammer Shaft10x Chunkium Bar
Áo giáp
Áo giáp
Công thức
Steel Armor
45x Steel Bar
Gold Armor
40x Gold Bar
Mithril Armor
45x Mithril Bar
Adamatite Armor
40x Adamatite Bar
Chunky Armor
30x Chunkium Bar
Cung tên
Cung tên
Công thức
Flint Arrow
1x Flint4x Wood
Steel Arrow
1x Steel Bar5x Birch Wood
Mithril Arrow
1x Mithril Bar5x Fir Wood
Adamatite Arrow
1x Adamatite Bar5x Oak Wood
Rìu và cuốc chim
Rìu/cuốc chim
Công thức
Wood Axe/Pickaxe
5x Bark5x Wood
Steel Axe/Pickaxe
5x Bark10x Birch Wood5x Iron Bar
Gold Axe/Pickaxe
5x Bark5x Wood5x Gold Bar
Mithril Axe/Pickaxe
5x Bark10x Fir Wood5x Mithril Bar
Adamatite Axe/Pickaxe
5x Bark10x Oak Wood5x Adamatite Bar
Trên đây là công thức chế tạo đồ vật và vũ khí trong Muck. Nếu mới biết đến game này, mời bạn tham khảo cách download và cài đặt game Muck trên Du Lịch Sen Vàng.

#Tổng #hợp #công #thức #chế #tạo #đồ #trong #Muck

  • Tổng Hợp: Du Lịch Sen Vàng
  • #Tổng #hợp #công #thức #chế #tạo #đồ #trong #Muck

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button