Giáo Dục

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 (Có đáp án)

Nội Dung Bài Viết

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 (Có đáp án)

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2: City life là tài liệu vô cùng hữu ích mà Du Lịch Sen Vàng muốn giới thiệu đến bạn học sinh lớp 9 cùng tham khảo.
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về City life có đáp án kèm theo. Qua đó giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt kết quả cao trong các bài thi tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 Unit 2
I. Find the words which has a different sound in the part underlined.
1. A. attraction
B. artisan
C. frame
D. handicraft
2. A. drumhead
B. illustration
C. earplug
D. drugstore
3. A. strip
B. visual
C. artistic
D. remind
4. A. thread
B. treat
C. pleasure
D. deadline
5. A. embroider
B. preserve
C. benefit
D. effect
II. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.
1. Osaka has become one of the …………… “livable” city in Asia.
A. more
B. better
C. much
D. most
2. London is one of the largest cities in the world but its population is a lot …….. than Tokyo.
A. small
B. few
C. smaller
D. fewer
3. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces and other sights, but it also includes a …………… range of peoples, cultures and religions than any other places.
A. greater
B. big
C. wide
D. wider
4. Ha Noi City now is …………. Than it was 10 years ago.
A. as large
B. more large
C. much larger
D. the largest
5. This river now is much less…………than before. People are aware of the environment and thay try to keep the river clean.
A. polluted
B. pollutes
C. polluting
D. pollution
6. When we were in Da Nang, we spent a lot of time …………… around and looking at the ancient temples, bridges and houses.
A. wander
B. wandering
C. wandered
D. wanders
7. On children Festival, the zoo is always …………. with people mainly children.
A. packed
B. had
C. contained
D. scored
8. You should take your shoes ………….. when you go into the temples.
A. up
B. in
C. off
D. on
9. When the doctor came in, he went ………….. all my test results and gave me a prescription.
A. out
B. over
C. in
D. of
10. A close friendship has grown…… between them. They help each other in the daily life.
A. in
B. out
C. of
D. up
III. Complete the following sentences, using double comparative.
1. It becomes …………………… to find a job. ( hard )
2. That hole in your pullover is getting …………………………… ( big )
3. As I waited for my interview, I became ……………………………. ( nervous )
4. As the day went on, the weather got ………………………………… ( bad )
5. As the conversation went on, he became …………………………………….. ( talkative )
IV. Complete each of the following sentences with a phrasal verb from the box. Change the form of the verbs if necessary.
apply for; cheer up; dress up; find out; get over;
go on; pull down; set up; take off; turn back;
1. We’ve ……………………… a really good restaurant near the central station.
2. You don’t need to …………………………. to go to the mail – jeans and a T – shirt are fine.
3. Professor Colin Evers………………………… a job at a famous university in Sydney.
4. We really can’t……………………. living like this – we’ll have to find a bigger house.
5. Mary was very unhappy last week, but she has …………………….. now.
6. You need to ………………….. your shoes before going inside the house.
7. They …………………….. the old cinema to build a new shopping mall.
8. A committee has been ………………………. to organise social events for the students.
9. It took me a few days to …………………….. my flu
10. The mountain climbers had to ……………………… because they were exhausted.
Đáp án trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2
I. Find the words which has a different sound in the part underlined.
1 – C;
2 – B;
3 – D;
4 – B;
5 – D;
II. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.
1 – D;
2 – C;
3 – D;
4 – C
5 – A;
6 – B
7 – A;
8 – C;
9 – B;
10 – D;
III. Complete the following sentences, using double comparative.
1 – harder and harder;
2 – bigger and bigger;
3 – more and more nervous;
4 – worse and worse;
5 – more and more talkative;
IV. Complete each of the following sentences with a phrasal verb from the box. Change the form of the verbs if necessary.
1. found out;
2. Dress up;
3. Applied for;
4. Go on;
5. Cheered up;
6. take off;
7. Pulled down;
8. Set up;
9. Get over;
10. Turn back;

#Trắc #nghiệm #tiếng #Anh #Unit #Có #đáp #án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2: Life in the City là tài liệu vô cùng hữu ích mà Du Lịch Sen Vàng muốn giới thiệu cho các bạn sinh viên năm nhất tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm khách quan về cuộc sống ở thành phố có đáp án kèm theo. Nhờ đó giúp các em học sinh lớp 9 có thêm tài liệu tham khảo, trau dồi kiến ​​thức để đạt điểm cao trong các kì thi sắp tới. Vì vậy, đây là các chi tiết Kiểm tra Tiếng Anh 9 Unit 2 Theo dõi và tải về tại đây.

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 Unit 2

I. Tìm những từ có âm thanh khác nhau trong phần gạch chân.

1. A. lực hútmộthoạt động b. nghệ thuậtmộtkhông cpmộtRiêng tôi Dhmộtthủ công
2. A. Dr.bạnđầu Hóa đơnbạnchú chó C. tai nghebạng Dr.bạngstore
3. A. strTôiP bvTôicủa bạn Xe đẩyTôigậy D. remTôina
4. A. thrnó ởd b. trẻ emnó ởt C. plnó ởan toàn D.dnó ởdòng d
5. A. thêu B.prgiao banh C. bentrong hình dạng D. effct

II. Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu.

1. Osaka đã trở thành một trong những …………… “thành phố đáng sống” ở Châu Á.

Hơn

B. tốt hơn

C. rất nhiều

D. thêm

2. Luân Đôn là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới, nhưng dân số của nó lại …… nhiều hơn Tokyo.

Một chút

B. vài

C. vị thành niên

D. ít hơn

3. London có lẽ nổi tiếng nhất với các viện bảo tàng, phòng trưng bày, cung điện và các địa điểm tham quan khác, nhưng nó cũng bao gồm nhiều loại dân tộc, nền văn hóa và tôn giáo hơn bất kỳ nơi nào khác.

Điều quan trọng

B. tuyệt vời

rộng rãi c.

rộng hơn D.

4. Thành phố Hà Nội hiện nay là …………. Hơn 10 năm trước.

a. lớn như nhau

B. lớn hơn

C. lớn hơn nhiều

To hơn

5. Con sông này bây giờ ít ………… hơn xưa rất nhiều. Mọi người có ý thức về môi trường và cố gắng giữ cho dòng sông sạch sẽ.

a. đốm

B. gây ô nhiễm

C. chất ô nhiễm

D. ô nhiễm

6. Khi chúng tôi ở Đà Nẵng, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian …………… xung quanh và ngắm nhìn những ngôi chùa, cây cầu và những ngôi nhà cổ.

a. đi lang thang

b. lang thang

C. lang thang

D. bỏ trống

7. Ở tết thiếu nhi, vườn bách thú luôn …………. với đối tượng chủ yếu là trẻ em.

a. đóng gói

B. đã

C. nội dung

D. ghi bàn

8. Bạn phải mang giày của bạn ………… .. khi vào chùa.

a. trong

Thu ngân

C. tắt

Trợ lý

9. Khi bác sĩ bước vào, ông ấy đã kiểm tra ………… ..tất cả các kết quả xét nghiệm của tôi và kê đơn cho tôi.

a. ra ngoài

b. nó kết thúc

Một trăm

D. của

10. Một tình bạn thân thiết đã được sinh ra …… giữa họ. Họ giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày.

a. trong

Tấn công

C. của

Mặc

III. Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng so sánh kép.

1. Trở thành ……………………… để tìm việc làm. ( Khó )

2. Cái lỗ trên áo len của bạn ngày càng ………………. (lớn)

3. Trong khi chờ đợi cuộc phỏng vấn, tôi đã ……………………. (thần kinh)

4. Khi một ngày trôi qua, thời tiết trở nên ………… (xấu)

5. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, anh ấy trở nên ………………. (nói nhiều)

4. Hoàn thành mỗi câu sau với một cụm động từ trong hộp. Nếu cần, hãy thay đổi hình thức của các động từ.

gạ gẫm; hân hoan; ăn mặc đẹp lên; khám phá; khắc phục;

tiếp tục; Dỡ xuống; Thiết lập; cởi; trở lại;

1. Chúng tôi có ………… một nhà hàng rất tốt gần nhà ga trung tâm.

2. Không cần thiết ……………………. đến bưu điện – quần jean và áo phông đều ổn.

3. Giáo sư Colin Evers …………… một công việc tại một trường đại học nổi tiếng ở Sydney.

4. Chúng tôi không thể thực sự ………………………. sống như thế này, chúng ta sẽ phải tìm một ngôi nhà lớn hơn.

5. Maria đã rất không vui vào tuần trước, nhưng bây giờ cô ấy đã ……………………… ..

6. Bạn phải ……………………… ..giày của bạn trước khi vào nhà.

7. Họ ……………………… .. rạp chiếu phim cũ để xây dựng một trung tâm mua sắm mới.

8. Một ủy ban đã được thành lập ……………………. tổ chức các sự kiện xã hội cho sinh viên.

9. Tôi mất vài ngày để …………………… .. ảnh hưởng của tôi

10. Các nhà leo núi đã phải ………… vì họ đã kiệt sức.

Đáp án Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Đơn vị 2

I. Tìm những từ có âm thanh khác nhau trong phần gạch chân.

1C;

2 – B;

3 – D;

4 – B;

5D;

II. Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu.

1 – D;

2C;

3 – D;

4 – CŨ

5 – A;

6 – BỎ

7 – A;

8 – C;

9 – B;

10 – D;

III. Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng so sánh kép.

1 – ngày càng khó;

2 – lớn dần lên;

3 – ngày càng căng thẳng;

4 – trở nên tồi tệ hơn;

5 – ngày càng nói nhiều;

4. Hoàn thành mỗi câu sau với một cụm động từ trong hộp. Nếu cần, hãy thay đổi hình thức của các động từ.

1. phát hiện ra;

2. Mặc quần áo;

3. Yêu cầu đối với;

4. Chuyển tiếp;

5. Vui vẻ;

6. cất cánh;

7. Hạ xuống;

8. Cài đặt;

9. Vượt quá;

10. Quay lại;

Xem thêm

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 (Có đáp án)

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2: City life là tài liệu vô cùng hữu ích mà Du Lịch Sen Vàng muốn giới thiệu đến bạn học sinh lớp 9 cùng tham khảo.
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về City life có đáp án kèm theo. Qua đó giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt kết quả cao trong các bài thi tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 Unit 2
I. Find the words which has a different sound in the part underlined.
1. A. attraction
B. artisan
C. frame
D. handicraft
2. A. drumhead
B. illustration
C. earplug
D. drugstore
3. A. strip
B. visual
C. artistic
D. remind
4. A. thread
B. treat
C. pleasure
D. deadline
5. A. embroider
B. preserve
C. benefit
D. effect
II. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.
1. Osaka has become one of the …………… “livable” city in Asia.
A. more
B. better
C. much
D. most
2. London is one of the largest cities in the world but its population is a lot …….. than Tokyo.
A. small
B. few
C. smaller
D. fewer
3. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces and other sights, but it also includes a …………… range of peoples, cultures and religions than any other places.
A. greater
B. big
C. wide
D. wider
4. Ha Noi City now is …………. Than it was 10 years ago.
A. as large
B. more large
C. much larger
D. the largest
5. This river now is much less…………than before. People are aware of the environment and thay try to keep the river clean.
A. polluted
B. pollutes
C. polluting
D. pollution
6. When we were in Da Nang, we spent a lot of time …………… around and looking at the ancient temples, bridges and houses.
A. wander
B. wandering
C. wandered
D. wanders
7. On children Festival, the zoo is always …………. with people mainly children.
A. packed
B. had
C. contained
D. scored
8. You should take your shoes ………….. when you go into the temples.
A. up
B. in
C. off
D. on
9. When the doctor came in, he went ………….. all my test results and gave me a prescription.
A. out
B. over
C. in
D. of
10. A close friendship has grown…… between them. They help each other in the daily life.
A. in
B. out
C. of
D. up
III. Complete the following sentences, using double comparative.
1. It becomes …………………… to find a job. ( hard )
2. That hole in your pullover is getting …………………………… ( big )
3. As I waited for my interview, I became ……………………………. ( nervous )
4. As the day went on, the weather got ………………………………… ( bad )
5. As the conversation went on, he became …………………………………….. ( talkative )
IV. Complete each of the following sentences with a phrasal verb from the box. Change the form of the verbs if necessary.
apply for; cheer up; dress up; find out; get over;
go on; pull down; set up; take off; turn back;
1. We’ve ……………………… a really good restaurant near the central station.
2. You don’t need to …………………………. to go to the mail – jeans and a T – shirt are fine.
3. Professor Colin Evers………………………… a job at a famous university in Sydney.
4. We really can’t……………………. living like this – we’ll have to find a bigger house.
5. Mary was very unhappy last week, but she has …………………….. now.
6. You need to ………………….. your shoes before going inside the house.
7. They …………………….. the old cinema to build a new shopping mall.
8. A committee has been ………………………. to organise social events for the students.
9. It took me a few days to …………………….. my flu
10. The mountain climbers had to ……………………… because they were exhausted.
Đáp án trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2
I. Find the words which has a different sound in the part underlined.
1 – C;
2 – B;
3 – D;
4 – B;
5 – D;
II. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.
1 – D;
2 – C;
3 – D;
4 – C
5 – A;
6 – B
7 – A;
8 – C;
9 – B;
10 – D;
III. Complete the following sentences, using double comparative.
1 – harder and harder;
2 – bigger and bigger;
3 – more and more nervous;
4 – worse and worse;
5 – more and more talkative;
IV. Complete each of the following sentences with a phrasal verb from the box. Change the form of the verbs if necessary.
1. found out;
2. Dress up;
3. Applied for;
4. Go on;
5. Cheered up;
6. take off;
7. Pulled down;
8. Set up;
9. Get over;
10. Turn back;

#Trắc #nghiệm #tiếng #Anh #Unit #Có #đáp #án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button