Pháp Luật

Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thanh niên là những lớp trẻ, là tương lai của đất nước. Đất nước có giàu đẹp và phồn thịnh được không là phụ thuộc một phần lớn từ thanh niên. Bài viết này Big Data VN sẽ chia sẻ cho bạn bài viết Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để bạn hiểu rõ hơn.

1. Vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Thanh niên Việt Nam trong cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh; trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước luôn phát huy truyền thống của dân tộc, luôn nêu cao tinh thần xung phong, tình nguyện, xung kích, đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt với sức khỏe dẻo dai và tinh thần nhiệt huyết. Góp phàn quan trọng trong sự nghiệp thúc đẩy đất nước phát triển.

Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, hơn bao giờ hết, mỗi thanh niên cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng vững chắc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Quyền của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • Được học tập và vui chơi trong môi trường lành mạnh
 • Được kết nối thông tin với bạn bè bốn phương
 • Được tự chủ quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân…

Trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

3. Yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với thanh niên học sinh

 • Phải luôn nắm bắt thông tin
 • Không ngừng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới
 • Sáng tạo không ngừng
 • Vươn ra thị trường thế giới để sánh vai với các cường quốc năm châu.

4. Là một công dân em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước?

 • Em cần phải tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp tư tưởng cách mạng trong sáng. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp mới. Tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống tham nhũng, tệ nạn xã hội…
 • Luôn học tập tốt để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật và tay nghề.
 • Cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Tự nguyện, tự giác tham gia vào các hội của thanh niên, phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên xuất sắc.
 • Em cần phải tích cực tham gia vào việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
 • Cần phải xung kích đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương; tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội.
 • Chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động và tham gia có hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi các dịch bệnh hiểm nghèo…

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Big Data VN. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên, Vai trò và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu bia từ chuyên mục Phổ biến pháp luật của trang Big Data VN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page